Konstitucijos dienai paminėti – kasmetinė tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija Seime - MRU
Naujienos

20 spalio, 2021
Konstitucijos dienai paminėti – kasmetinė tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija Seime
Teisės mokykla
Įvykis
Universitetas
Konferencijos

2021 m. spalio 25 d. sukanka 29 metai, kai buvo priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija. Sukakties išvakarėse, spalio 22 dieną, Lietuvos Respublikos Seime rengiama tarptautinė, jau devintoji, mokslinė-praktinė konferencija „Konstitucinio teisės viršenybės principo įgyvendinimo iššūkiai“.

Konferencijos dalyviai kalbės apie Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui kylančius iššūkius sprendžiant valstybės valdžios institucijų ginčus, apie piliečių ir valdžios institucijų santykius, galimybes išvengti valdžių konflikto teisinėje valstybėje. Daug dėmesio bus skirta su COVID-19 pandemija susijusiems klausimams, karantino, kaip administracinio teisinio režimo, keliamiems iššūkiams žmogaus teisių apsaugos standartams ir ekstremaliosios situacijos sąlygomis taikomų ribojimų teisėtumui. Pranešėjai nagrinės ir kitus klausimus, susijusius su lygiomis galimybėmis bei partnerystės institutu, vertindami situaciją žmogaus orumo, teisės viršenybės ir visuomenės nuomonės apklausų rezultatų paisymo aspektais. Į teisės viršenybės principo įgyvendinimo iššūkius bus pažvelgta ir iš kitų šalių – Čekijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Latvijos, Lenkijos – perspektyvos.

Konstitucinio Teismo pirmininkė, Mykolo Romerio universiteto (MRU) profesorė dr. Danutė Jočienė atkreipia dėmesį į tai, kad glaudžiai susiję konstituciniai teisinės valstybės ir valdžių padalijimo principai yra atskaitos taškas vertinant valstybės valdžios institucijų tarpusavio santykius ir iš jų kylančius ginčus.

„Konstituciniam Teismui, ne kartą nagrinėjusiam bylas, susijusias su valstybės valdžios institucijų ginčais, tenka spręsti, kaip suderinti du iššūkius: pirma, apsaugoti kiekvienai valstybės valdžios institucijai priklausančią kompetenciją, sudaryti prielaidas jai tinkamai vykdyti pavestas funkcijas ir, antra, užtikrinti valstybės valdžios institucijų sistemos pusiausvyrą ir darnų funkcionavimą. Kitaip tariant, Konstituciniam Teismui tenka milžiniška atsakomybė būti apdairiu į jo rankas patekusių teisinių ginčų arbitru, išliekant nepalaužiamu Konstitucijos viršenybės gynėju“, – sako D. Jočienė.

Mykolo Romerio universiteto profesorius dr. Vytautas Sinkevičius pabrėžia, kad konstitucinis teisės viršenybės principas reiškia, jog visos valdžios institucijos, jų pareigūnai, visi asmenys turi paklusti teisei, pirmiausia – Konstitucijai.

„Deja, pagarbos Konstitucijai ir teisei vis dar stokojama, valdžios institucijos, jų pareigūnai neretai peržengia jiems nustatytus įgaliojimus,  pažeidžia asmens teises ir laisves. Kalbėdami apie problemas, kylančias įgyvendinant šį konstitucinį principą, ieškome būdų stiprinti visuomenės ir valstybės gyvenimo teisinius pamatus, siekiame, kad Lietuvoje būtų daugiau teisingumo, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, kad jos būtų realiai ir efektyviai ginamos“, – sako prof. dr. V. Sinkevičius.

Konferenciją rengia Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Konstitucinis Teismas, Lietuvos advokatūra. Konferenciją galima stebėti nuotoliniu būdu per televiziją „Seimas - tiesiogiai“ ir „YouTube“ paskyroje „Atviras Seimas“ spalio 22 d. nuo 9 val.

Su konferencijos programa galima susipažinti  čia.

Visiems pageidaujantiems bus išduodami  dalyvavimą konferencijoje nuotoliniu būdu patvirtinantys pažymėjimai. Registracija pažymėjimams gauti bus vykdoma renginio metu, registruotis prašome čia.  

Detalesnė informacija apie renginį teikiama elektroniniu paštu vti@mruni.eu