Mokslininkai vertins privalomosios mediacijos šeimos ginčuose taikymo veiksmingumą – tam pasitarnaus ex post tyrimas - MRU
Naujienos

8 liepos, 2022
Mokslininkai vertins privalomosios mediacijos šeimos ginčuose taikymo veiksmingumą – tam pasitarnaus ex post tyrimas
Įvykis
Universitetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas
Teisės mokykla

Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA) ir mediacijos ekspertėmis MRU prof. dr. Agne Tvaronavičiene ir VU doc. dr. Daiva Skučiene, inicijuoja privalomosios mediacijos šeimos ginčuose esamo teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą, kuriuo norima nustatyti, ar yra pasiekti konkrečios teisėkūros iniciatyvos tikslai bei kokį poveikį reguliuojamų teisinių santykių subjektams daro galiojantis teisinis reguliavimas. Šia iniciatyva siekiama užtikrinti šeimos ginčų sprendimo sistemos veiksmingumą.

Tyrimo metu bus siekiama nustatyti, ar privalomosios mediacijos įtvirtinimas šeimos ginčuose prisidėjo prie taikaus ginčų sprendimo mediacijos būdu plėtros, ar paskatino daugiau asmenų ginčus spręsti taikiai, ar leido ginčo šalims sutaupyti laiko ir finansinių išteklių sprendžiant ginčus, ar sumažino teismų darbo krūvį, taip pat ar turėjo kitą teigiamą ar neigiamą poveikį šeimos ginčų sprendimo procesui.

Tyrimo metu visi privalomąja mediacija šeimos ginčuose pasinaudoję asmenys, taip pat mediatoriai, advokatai, teisėjai bus kviečiami išsakyti savo nuomonę dėl esamo teisinio reguliavimo bei teikti pasiūlymus jo tobulinimui, aktyviai dalyvaujant apklausose bei pokalbiuose.

Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo nuostatos, įtvirtinančios reikalavimą pasinaudoti mediacija, kaip privaloma ikiteismine įstatyme nustatyta ginčo sprendimo tvarka šeimos ginčuose, įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d.

Mediacija – tai ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai (tretieji nešališki asmenys) padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą. Ja siekiama taikaus ginčų sprendimo, šalių susitarimo bei gerų tarpusavio santykių išsaugojimo. Pasirinkus mediaciją, paprastai sutaupoma ne tik laiko, pinigų, bet ir išvengiama varginančio bylinėjimosi proceso teismuose.

Pagal dabar galiojančią tvarką, prieš kreipiantis į teismą šeimos ginčuose, būtina pasinaudoti privalomąja mediacija, todėl asmenys, kurie siekia savo teisių ar teisėtų interesų gynybos, visų pirma nukreipiami ieškoti taikių susitarimų padedant mediatoriams. Ginčo sprendimą teisme siekiantys inicijuoti asmenys privalomosios mediacijos paslaugų gali kreiptis į mediatorius privačiai arba pasinaudoti visiems šalies gyventojams valstybės finansuojama privalomąja mediacija, kurią administruoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba.

Įvertinimas, kokį poveikį šeimos ginčų sprendimo procesui turėjo privalomosios mediacijos šeimos ginčuose teisinis reguliavimas, vyks atliekant sisteminę privalomosios mediacijos šeimos ginčuose teisinio reguliavimo, statistinių duomenų, ekonominės naudos analizę, vykdant išsamų empirinį privalomosios mediacijos šeimos ginčuose šalių, mediatorių, advokatų ir teisėjų požiūrio į privalomos mediacijos šeimos ginčuose teisinį reguliavimą bei jo taikymo praktikos tyrimą. Apibendrinus visus surinktus duomenis, bus pateiktos vertinimo išvados.

Ex post vertinimo laikotarpis: nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. Ex post vertinimo tyrimas vyks iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Šia iniciatyva yra įgyvendindamos ir Vyriausybės programos nuostatos.

Su Privalomosios mediacijos šeimos ginčuose galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo planu galima susipažinti čia: https://tm.lrv.lt/lt/teisine-informacija/galiojancio-teisinio-reguliavimo-poveikio-ex-post-vertinimas.

Papildomos informacijos kviečiame kreiptis el. paštais: reda.gabrilaviciute@tm.ltvilte.smalakyte@tm.ltvygante.milasiute@strata.gov.lt.

Informacijos šaltinis: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pranešimas.

Tyrimas rengiamas įgyvendinant projektą „Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas” (Nr.10.1.1-ESFA-V-912-01-0025).