LMA paskyrė 2023 m. premiją MRU Teisės mokyklos pristatytų darbų autoriams - MRU
Naujienos

27 kovo, 2024
LMA paskyrė 2023 m. premiją MRU Teisės mokyklos pristatytų darbų autoriams
Teisės mokykla

Kovo 26 d., Lietuvos mokslų akademija įteikė premijos laureato diplomus Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyviui MRU Teisės mokyklos Privatinės teisės instituto docentui dr. Remigijui Jokubauskui ir Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso dalyvei MRU Teisės mokyklos studentei Medai Baranauskaitei.

Dr. Remigijui Jokubauskui įtektas premijos laureato diplomas už mokslinę monografiją „Fizinių asmenų bankroto procesas“, kurioje nagrinėjamas fizinių asmenų nemokumas, fizinių asmenų bankroto procesas ir tarpvalstybinio fizinių asmenų bankroto proceso taisyklės. Monografijoje taip pat analizuojami šie klausimai: ko yra siekiama šiame procese, kokie argumentai apskritai pagrindžia tokio proceso pripažinimą teisiniame reguliavime ir socialiniame gyvenime? Kokių ekonominių, socialinių, teisinių tikslų siekiama suteikiant teisę fiziniam asmeniui bankrutuoti? Ar šio proceso tikslas yra tik skolininko atleidimas nuo prievolių vykdymo? Ar atvirkščiai, jis yra skirtas kuo didesniam kreditorių reikalavimų patenkinimui užtikrinti? Ar fizinių asmenų bankroto procesas yra savarankiška nemokumo teisės sritis, ar jos pagrindiniai tikslai ir procedūros kyla iš juridinių asmenų nemokumo (bankroto) proceso? Ar fizinio asmens bankrotas yra teisė ar privilegija?

Nuoroda į monografiją: https://cris.mruni.eu/server/api/core/bitstreams/6a68b159-cbe3-4fe5-ae6a-bab5350c4fe0/content

Medai Baranauskaitei įteiktas premijos laureato diplomas už mokslinius straipsnius „Valstybės atsakomybės sampratos problematika Mykolo Romerio darbų kontekste“, kurio vadovė – doc. dr. Dovilė Sagatienė, ir „Kaltės ypatumai kilus sutartinei atsakomybei Lietuvoje ir Vokietijoje“, kurio vadovė – prof. dr. Simona Drukteinienė.

Moksliniame straipsnyje „Valstybės atsakomybės sampratos problematika Mykolo Romerio darbų kontekste“ pateikiama valstybės atsakomybės samprata orientuojantis į nagrinėjamą laikotarpį ir susiklosčiusių istorinių įvykių kontekstą, taip pat gilinamasi į valstybės atsakomybės esmę ir prasmę ne tik nacionaliniu, tačiau ir tarptautiniu lygmeniu, pabrėžiant tarptautinių įsipareigojimų svarbą ir dėl jų nesilaikymo valstybėms kylančius padarinius. Šiame straipsnyje taip pat pateikiami valstybės civilinės sutartinės ir civilinės deliktinės atsakomybės atribojimo kriterijai ir valstybės kaip ypatingo teisinių santykių subjekto civilinės deliktinės atsakomybės kilimui taikytini specialaus teisinio reguliavimo pagrindai, aptariama valstybės ir jos institucijų atsakomybės atskyrimo problematika, šiame kontekste pabrėžiant valstybės tarnautojo asmeninės materialinės atsakomybės instituto egzistavimo svarbą ir jo taikymo pagrindus šiuolaikinėje Lietuvos nacionalinėje teisinėje sistemoje.

Nuoroda į straipsnį: https://cris.mruni.eu/cris/entities/publication/1c330ad0-9d61-4c1c-aa41-f2319543ae76

Straipsnyje „Kaltės ypatumai kilus sutartinei atsakomybei Lietuvoje ir Vokietijoje“, siekiant ištirti kaltę, kaip civilinės atsakomybės sąlygą, atskleidžiami Lietuvoje ir Vokietijoje vyraujantys kaltės sampratos ypatumai, taip pat apžvelgiamos nacionaliniuose teisiniuose reguliavimuose įtvirtintos kaltės formos, aptariama kaltės įrodinėjimo specifika ir kreditoriaus kaltės įrodinėjimo reikšmė, analizuojamas sutartinės civilinės atsakomybės be kaltės reguliavimas išryškinant Lietuvos ir Vokietijos teisinio reguliavimo skirtumus ir panašumus.

Nuoroda į straipsnį: https://vb.mruni.eu/object/elaba:184601531/index.html

Daugiau skaitykite: https://www.lma.lt/news/2174/253/Skirtos-Aukstuju-mokyklu-studentu-moksliniu-darbu-konkurso-premijos