Diskusija MRU apie mokslo atvirumą, skaidrumą ir patikimumą - MRU
Naujienos

7 gruodžio, 2023
Diskusija MRU apie mokslo atvirumą, skaidrumą ir patikimumą
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija
Universitetas
Teisės mokykla

Kas yra atvirasis mokslas ir kaip jis gali padėti mokslui tapti skaidresniu, patikimesniu ir naudingesniu visuomenei? Kaip Lietuva dalyvauja atvirojo mokslo judėjime ir su kokiais iššūkiais susiduria buvo diskutuota gruodžio 6 dieną MRU vykusiame renginyje „Atrask Atvirojo mokslo veiklas Lietuvoje“. Taip pat buvo aptarta, kaip praktikoje yra įgyvendinamas UNESCO ir Europos Komisijos skatinamas mokslininkų ir piliečių bendradarbiavimas.

„MRU, kaip ir kiti Lietuvos universitetai, aktyviai įsijungė į Atvirojo mokslo judėjimą, padedantį transformuoti tradiciškai uždaras mokslo sistemas į labiau prieinamas, įtraukesnes, efektyvesnes ir skaidresnes. Neabejoju, kad toks mokslo atsivėrimas buvo naudingas ir akademinei bendruomenei, ir visuomenei“, - sakė MRU Rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, pažymėdama, kad didelis žingsnis pirmyn buvo 2021 m. rugsėjį UNESCO paskelbtos rekomendacijos dėl Atvirojo mokslo, padėjusios kurti bendrą supratimą, kad prieiga prie žinių ir informacijos yra viešoji gėrybė ir žmogaus teisė. 

MRU jau nuo 2013 metų MRU prisidėjo prie atvirosios prieigos judėjimo: sukurtos atviros prieigos prie MRU mokslo darbų ir mokslinių tyrimų rezultatų, teikiamos rekomendacijos mokslo darbuotojams. Taip pat buvo organizuojami seminarai mokslo bendruomenei, mokymai mokslininkams, skleidžiama informacija apie atvirąją prieigą bei jos naudą MRU bendruomenei. Renginyje Natalija Popkova iš MRU mokslo analizės skyriaus pristatė universiteto vykdomas veiklas, kuriomis buvo užtikrinamas mokslo matomumas ir prieinamumas.

Apvalaus stalo diskusijoje taip pat dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai, mokslininkai, doktorantai, mokslo administratoriai.