Pristatyta Teisės mokyklos metinė veiklos ataskaita - MRU
Naujienos

30 sausio, 2024
Pristatyta Teisės mokyklos metinė veiklos ataskaita
Teisės mokykla
Universitetas

Sausio 30 dieną Mykolo Romerio universitete (MRU) buvo pristatyta Teisės mokyklos 2023 m. metinė veiklos ataskaita. Ją pristatė Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė.

2023 metai studijų srityje reikalavo didelio įdirbio užtikrinant 29 Teisės mokykloje vykdomų teisės krypties programų akreditaciją, taip pat buvo vykdytas išorinis mokslo vertinimas bei aktyviai dalyvauta institucinėje akreditacijoje. Studijų srityje praėjusiais metais pirmą kartą per pastaruosius keletą metų didėjo norinčių studijuoti teisę skaičius tiek bakalauro, tiek magistro bei papildomosiose studijose. Viso 2023 m. priimti 446 studentai ir 133 papildomųjų studijų studentai, 18,8 proc. daugiau bakalauro studentų, 4,2 proc. daugiau magistro studentų. Didžiausias priimtų studentų skaičiaus augimas buvo „Teisė ir globalus saugumas“ bakalauro programoje (palyginus su 2022 m. studentų skaičius išaugo 50 proc.), kiek daugiau priimta į „Teisė ir finansinės technologijos“ specializaciją (+21,7 proc.), kitose programose priėmimo rodikliai buvo panašūs į 2022 metų priėmimą. Tarptautinėse studijose pritraukta studentų iš įvairių pasaulio regionų (ES, Rytų Europos, Šveicarijos, Kanados, Kolumbijos, Gvatemalos, Šri lankos, Bangladešo, Vietnamo ir kt.). Viso Teisės mokykloje pernai studijavo 125 laipsnio siekiantys užsienio studentai ir 109 mainų studentai iš daugiau kaip 15 pasaulio šalių. Tai daugiausiai atstovaujamų šalių per kai kurių studijų programų istoriją. Šiuo metu užsienio studentai sudaro beveik 11 proc. Teisės mokykloje studijuojančių studentų.

Studijų metu, lyginant su ankstesniais metais, kai studentų nubyrėjimas buvo 15,8 proc., 2023 m. pavyko sumažinti nubyrėjimą iki 8,9 proc., taip pat mažėjo studijas stabdančių studentų. Praėjusiais metais buvo skirtos trijų privataus sektoriaus įmonių stipendijos studentų studijoms, suderintas bendradarbiavimas su dar viena organizacija dėl geriausios disertacijos premijos. Pernai Teisės mokykla, bendradarbiaudama su Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru ir Finansų ministerija, parengė virš 200 pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos specialistų. Pradėtas bendradarbiavimas su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ir Lietuvos advokatūra dėl specializuotų mokymo programų sukūrimo advokatams, teikiantiems antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą nepilnamečiams ir kitiems pažeidžiamiems asmenims, siekiant gerinti tokios pagalbos kokybę Lietuvoje. Planuojama, kad bus įgyvendintos trys tokios specializuotos programos.

Mokslo srityje 2023 metais Teisės mokykla pasiekė ir viršijo mokslo taškų rodiklius 43 proc. Kokybiniu požiūriu, buvo išleisti svarbūs leidiniai, įskaitant pripažintose tarptautinėse leidyklose, kurie prisidėjo prie naujos mokslo programos įgyvendinimo (pvz., monografija „Teisė ir tvarumas“ anglų kalba). Surengta nemažai reikšmingų tarptautinių renginių – Pasaulinis sveikatos teisės kongresas, INSOL Europe tarptautinė nemokumo teisės konferencija, Globalaus saugumo ir teisės konferencija, Tarptautinis mediacijos turnyras ir konferencija, tarptautinė konferencija baudžiamosios justicijos, Ukrainos klausimams, nacionaliniai mokslo renginiai administracinės teisės, teisės ir technologijų sąveikos, fizinių asmenų nemokumo proceso ir kitomis aktualiomis temomis.

Nors priimtų doktorantų skaičius išlieka panašus, svarbu, kad daugėja sėkmingai apgintų disertacijų. 2023 m. Teisės mokykloje apgintos net 8 disertacijos. Teisės mokyklos ir Bazelio universiteto bendram doktorantui Martynui Jablonskiui pernai buvo išduotas pirmasis MRU Doctor Europaeus (Europos daktaro) sertifikatas. Teisės mokykloje šiuo metu yra 18 doktorantų užsieniečių, 4 doktorantai disertacijas rengė pagal bendro vadovavimo disertacijai (cotutelle) sutartis su užsienio (Bazelio, Gento, Lisabonos, Bordo) universitetais. Ypatingai džiugu pažymėti pažangą įtraukiant bakalauro studijų studentus į tyrimų veiklas. Pernai pirmą kartą Lietuvos mokslo tarybos finansavimą gavo net 5 iš 6 Teisės mokyklos studentų paraiškos mokslo tyrimams, taip pat 5 iš 6 Teisės mokyklos studentų paraiškos tyrimams semestrų metu. Esmingai pakeitus nacionalines podoktorantūros finansavimo taisykles, pateiktos dvi paraiškos, iš kurių viena buvo sėkminga pavykus pritraukti mokslininką iš Ukrainos.

Vienas svarbiausių tarptautinių pasiekimų – Teisės mokyklos LegalTech (teisinių technologijų) centro (prof. Paulius Pakutinskas) laimėta iniciatyva „UNESCO Chair on AI, Emerging Technologies and Innovations for Society“ (liet. „Dirbtinio intelekto, naujųjų technologijų ir inovacijų visuomenei UNESCO grupės vadovas“). Be to, 2023 m. buvo įsteigtas Atminties ir teisingumo tyrimų centras, kuris vykdys tarpdisciplininius mokslinius tyrimus tiriant atminties fenomeno įtaką teisinei, socialinei bei istorinei tikrovei. Centras sieks formuoti tarpdisciplininę tyrimų aplinką, skatinti inovacijas, tarptautiškumą, ieškoti naujų tyrimų metodų, siekti mokslo proveržio teisės, istorijos ir atminties tyrimų lauke.

Teisės mokyklos vertinimu, teigiamas mokslinių tyrimų poveikis 2023 m. buvo stebimas keliose srityse. Baudžiamosios teisės ir proceso srityje teiktos mokslinės išvados dėl Lietuvos baudžiamojo ir baudžiamojo proceso kodeksų pakeitimų, dėl teisinio reguliavimo tobulinimo, tam tikrų nusikalstamų veikų (de)kriminalizavimo, baudžiamųjų sankcijų griežtinimo ar jų švelninimo ir kt. prisidėjo prie vykdomų teisėkūros reformų šioje srityje. Atlikus tyrimus prokurorų procesinės veiklos kokybės srityje parengtos rekomendacijos dėl prokurorų baigiamųjų procesinių sprendimų kokybės standarto sudarys sąlygas stiprinti baudžiamojo proceso kokybę. Teisės mokyklos tyrėjų atlikti tyrimai žiniasklaidos laisvės ir duomenų apsaugos srityje buvo kelis kartus minėti Europos komisijos Teisės viršenybės ataskaitose, kaip padarę reikšmingą poveikį žiniasklaidos laisvės užtikrinimui Lietuvoje. Teisėjų kompetencijų didinimo srityje atliktų tyrimų pagrindu parengti Teismų įstatymo keitimo pasiūlymai Albanijoje, Estijoje, pateikti teisėjų atrankos ir vertinimo keitimo pasiūlymai, parengti įvairūs įrankiai, kurie jau naudojami Teisėjų atrankų komisijų veikloje. Žmogaus teisių srityje rengtose disertacijose išplėtoti teisiniai argumentai sąlygojo laimėtas bylas Europos Žmogaus Teisių Teisme (pvz., jaunosios mokslininkės Ilonos Šaltės disertacija, skirta užsieniečių teisinės padėties klausimams Lietuvoje, dokumentų išdavimo klausimu). Sukurtas vaiko išklausymo įrankis praktikams aukštai iškėlė kartelę visiems vaiką savo darbe išklausantiems asmenims. Mediacijos tyrimai 2023 m. padarė didžiulį socialinį poveikį teisinio reguliavimo pokyčiams, dauguma MRU tyrėjų pateiktų rekomendacijų jau yra perkeltos į Mediacijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Tarp svarbiausių pasiekimų mediacijos srityje - savivaldos kūrimas, privalomosios mediacijos modelio esminė peržiūra.

Projektinės veiklos srityje 2023 m. Teisės mokykla įgyvendino 42 projektus, kurių vertė, tenkanti MRU buvo 2,99 mln. Eur, t. y. panaši, kaip ir 2022 metais (4 proc. augimas). Finansavimui buvo pateiktos 27 naujos projektinės paraiškos. Pernai beveik dvigubai išaugo Teisės mokyklos teikiamų užsakomųjų paslaugų (tyrimų ir mokymų) vertė, kuri sudarė 435 228,- Eur (2022 m. - 240 880,- Eur).

Pernai metais vykdytos Teisės mokyklos iniciatyvos visuomenei ir bendruomenei pirmiausia teisinio švietimo srityje: surengta aštuntoji Nacionalinė teisės žinių olimpiada moksleiviams; dalyvauta nacionalinio Konstitucijos egzamino komisijoje; skaitytos paskaitos moksleiviams. Teisės mokykla taip pat teikė nemokamą teisinę pagalbą visuomenei, pernai užklausų skaičius augo 33,5 proc., gauti ir atsakyti 233 prašymai. Dar 2018 m. Teisės mokyklos iniciatyva įkurto Baltijos-Ukrainos centro veikla apėmė mokslininkų veiklą Teisės mokykloje, bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą su naujais universitetais Ukrainoje, bendrus mokslinius ir kitus renginius su Ukrainos partneriais, humanitarinių iniciatyvų organizavimą. Teisės mokyklos komandos aktyviai dalyvavo tarptautiniuose teismo inscenizacijų konkursuose, kuriuose užėmė aukštas vietas (pvz. 7 vietą iš 37 Paxmoot nemokumo teisės konkurse). 2023 m. vykdytos naujos iniciatyvos MRU teisės alumnams („Kava su dekane“, skirta teisės krypties studijų tobulinimo aptarimui su alumnais, bendradarbiavimo krypčių su alumnais aptarimui; „Karjeros pietūs“, skirta alumnų įtraukimui į bendradarbiavimą su atskirų studijų programų studentais per savo veiklos kryptis).

2024 metais pagrindiniai prioritetai bus nukreipti į studijų programų portfelio pertvarką, naujų užsienio partnerysčių įveiklinimą, mikrokredencialų plėtrą, mokslinių grupių sukūrimą ir įveiklinimą tarptautiniame ERUA konsorciume, mokslininkų kompetencijų stiprinimą naujose srityse, paramos jauniesiems mokslininkams konsolidavimą.