MRU kviečia paminėti Mykolo Römerio gimtadienį ir dalyvauti „Mokslinės minties šventėje“: laukia kupina įspūdžių diena - MRU
Naujienos

12 gegužės, 2023
MRU kviečia paminėti Mykolo Römerio gimtadienį ir dalyvauti „Mokslinės minties šventėje“: laukia kupina įspūdžių diena
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija
Teisės mokykla
Įvykis
Universitetas
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas

Mykolo Romerio universitetas (MRU) kviečia studentus, dėstytojus, administraciją, draugus, ištikimus universiteto partnerius bei svečius gegužės 17 dieną dalyvauti „Mokslinės  minties šventėje“. MRU šią šventę skiria vieno iš Lietuvos Nepriklausomybės Sąjūdžio ideologo, konstitucinės teisės mokslo kūrėjo – prof. Mykolo Pijaus Paskalio Römerio gimimo dienai paminėti. 

Iškili asmenybė, palikusi žymę Lietuvos istorijoje

Profesorius M. Römeris  (1880-1945), kurio vardas suteiktas 1990 m. nepriklausomą valstybę atkūrusioje Lietuvoje įsteigtam universitetui – išskirtinė asmenybė, Lietuvos patriotas, kurio veikla paliko neblėstančią žymę Lietuvos, Lenkijos ir visos Europos teisės mokslo ir Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje.  

MRU Teisės filosofijos ir istorijos katedros profesorius Mindaugas Maksimaitis savo monografijoje „Mykolas Römeris – Lietuvos sūnus“,  apibūdina šią iškilią asmenybę taip: „intelektualas, mėgstamas pedagogas profesorius, plačių interesų mokslininkas, teisininkas, autoritetingas valstybininkas, aktyvus visuomenininkas, pirmasis lietuvių tautinio atgimimo istorikas, puikus politikos analitikas, aistringas publicistas kovotojas“.

M. Römeris ypač daug nuveikė Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos byloje, kai 1932 m. buvo paskirtas teisėju Hagos Teisingumo Teisme dėl Klaipėdos krašto konvencijos ir statuto aiškinimo.  

MRU šventės tradicija – puoselėti M. Römerio ugdytas teisės ir demokratijos vertybes 

Prof. Mykolo Römerio gimtadienį Bagdoniškio dvaro sodyboje, kur profesorius kartais net egzaminuodavo savo studentus, MRU tradiciškai rengia šventę, skirtą jo mokslinio ir vertybinio palikimo sklaidai visuomenei, ypač jaunimui. Renginys organizuojamas bendradarbiaujant su Rokiškio rajono savivaldybe, švietimo ir kultūros įstaigomis, M. Römerio artimaisiais, puoselėjančiais profesoriaus gimtinę – Bagdoniškio dvarą. 

Šiemet rengiamoje „Mokslinės minties šventėje“ renginio svečiai galės išgirsti Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos moksleivių skaitomus studentų prisiminimus apie prof. M. Römerį, MRU prof. dr. Ievos Deviatnikovaitės pranešimą, dalyvauti viktorinoje. Specialių apdovanojimų susilauks Mokslinės minties šventės nominantai.

Šventės metu MRU Senato Garbės ženklai už pagalbą Ukrainai bus įteikti  doc. Alvydas Medalinskui  bei MRU Viešojo saugumo akademijos profesorei, Darnių inovacijų laboratorijos vadovei dr. Žanetai Simanavičienei (daugiau informacijos čia).

Susipažinti su Mykolo Römerio asmenybe ir teisine mintimi iš jo dienoraščių, kuriuos pristato MRU prof. dr. Ieva Deviatnikovaitė ir MRU doc. dr. Gintaras Šapoka, galima ir  YouTube (nuoroda).

Renginio vieta: Bagdoniškio dvaras, Dvaro g. 5, Bagdoniškis, Rokiškio raj.

Renginio laikas: 11:30 – 17:00 val.