Konferencija „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo keliami iššūkiai ir galimi sprendimai“ - MRU
Naujienos

23 lapkričio, 2021
Konferencija „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo keliami iššūkiai ir galimi sprendimai“
Teisės mokykla
Įvykis
Universitetas
Konferencijos

2021-10-27 įvyko Mykolo Romerio universiteto organizuota konferencija „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo keliami iššūkiai ir galimi sprendimai“. Klausimai aktualūs visiems infrastruktūros valdytojams, todėl konferencijoje dalyvavo energetikos, susisiekimo ir aplinkos ministerijų, asociacijos Infobalt, VĮ Registrų centro, savivaldybių asociacijos, atskirų savivaldybių ir infrastruktūros valdytojų atstovai.

Pirmos dalies „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos taikymas praktikoje“ metu AB „Energijos skirstymo operatorius“ trumpai pristatė kokiais atvejais yra taikomos metodikos nuostatos, kas ir nuo kada gali teikti ūkinės veiklos vykdytojui prašymą dėl nuostolių atlyginimo ir atitinkamai nuo kada galėtų būti faktiškai skaičiuojamos kompensacijos. Konferencijos metu buvo modeliuojamos ir nagrinėjamos galimos praktinės situacijos ir prašoma gerb. MRU prof. dr. E. Klimo pakomentuoti kaip tam tikra metodikos nuostata turėtų būti suprantama ir taikoma praktikoje konkrečiais atvejais.

Antroje dalyje „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo taikymo klausimai“ kiekvienas infrastruktūros valdytojas (Telia Lietuva AB, VšĮ „Plačiajuostis internetas“, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, AB „LTG Infra“, UAB „Grinda“, UAB „Vilniaus vandenys“, AB Vilniaus šilumos tinklai, AB Orlen Lietuva, AB Amber Grid, AB Litgrid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“) pristatė kokios apimties infrastruktūrą valdo, kokioje teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, registravimo stadijoje šiuo metu yra, su kokiomis problemomis ir iššūkiais susiduria, kokia yra bendra teritorijų registravimo bei kompensavimo proceso kaina.