Mykolo Romerio universiteto ekspertė – diskusijose dėl Europos Sąjungos ateities  - MRU
Naujienos

22 spalio, 2021
Mykolo Romerio universiteto ekspertė – diskusijose dėl Europos Sąjungos ateities 
Teisės mokykla

Š. m. spalio 16 d. MRU Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė dalyvavo diskusijose dėl Europos Sąjungos (ES) ateities vaidmens pasaulyje ir migracijos srityje, kurios vyko Europos parlamente Strasbūre (Prancūzijoje).  Šios diskusijos yra „Konferencijos dėl Europos Sąjungos ateities“ iniciatyvos dalis, kurią rengia Europos komisija, Europos parlamentas ir Taryba. Vykusių diskusijų pagrindu beveik 200 išskirtinai šiam tikslui atrinkti visų ES valstybių narių piliečiai rengia pasiūlymus politikams, kurie bus svarstomi šios iniciatyvos metu.

L. Jakulevičienė buvo viena iš trijų ES ekspertų, pakviestų supažindinti ir diskutuoti su ES valstybių narių piliečiais apie Sąjungos institucijų vykdomas priemones tokiose srityse kaip migracija, kylančius iššūkius ir naujų sprendimų poreikį šiems iššūkiams spręsti. Diskusija vyko plenarinėje sesijoje ir darbo grupėse. Diskusijoje pastebėta, kad nors ES politinėje darbotvarkėje dominuoja prieglobsčio tematika ir migrantų atvykimo klausimas, visgi migrantų skaičiai Europoje rodo, kad prieglobsčio prašytojai yra tik labai nedidelė migracinių procesų dalis ES, o didžiausi iššūkiai slypi būtent dėl migrantų, jau ilgą laiką gyvenančių Sąjungos teritorijoje.

ES piliečiai itin domėjosi didesnių galių suteikimo ES institucijoms galimybėmis, siekiant ES mastu bendrai spręsti migrantų priėmimo, integracijos klausimus, o ne palikti tai vien nacionalinių šalių pastangoms. Atkreiptas dėmesys į itin neigiamą migracijos klausimų pristatymą daugelyje šalių, nors Europa šiuo metu ir ateityje neišsivers be migracijos, ypač darbo srityje. Neišvengta klausimų ir apie migracijos situaciją Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos pasienyje su Baltarusija.

Konferencija dėl ES ateities – unikali ir vienkartinė galimybė įtraukti Sąjungos piliečius į diskusijas ir sprendimų priėmimą dėl mūsų bendros ateities. Kiekvienas pilietis gali teikti pasiūlymus dėl ES reformos daugiakalbėje interneto platformoje. Daugiau informacijos: https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=lt