Istorinių sukakčių išvakarėse – pasaulio mokslininkai renkasi į MRU tarptautinę konferenciją - MRU
Naujienos

15 sausio, 2024
Istorinių sukakčių išvakarėse – pasaulio mokslininkai renkasi į MRU tarptautinę konferenciją
Teisės mokykla
Konferencijos

Prasidėję 2024-ieji visam pasauliui bus gausūs svarbių sukakčių. 2024 metų balandžio 18 d. Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla kartu su Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje rengia Tarptautinę mokslinę konferenciją ,,Dronai virš manęs ir moralinė teisė manyje: (Ne)saugumas ir laisvė XXI amžiuje“. Konferencija skiriama paminėti tris teisės ir globalaus saugumo temoms reikšmingas sukaktis: 300-ąsias filosofo Imanuelio Kanto gimimo metines, 75-ąsias NATO įkūrimo metines, didžiausios Europos Sąjungos plėtros 20-metį, kuomet Lietuva kartu su kitomis devyniomis Europos valstybėmis tapo šios tarptautinės organizacijos narėmis.

Agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje, Ukrainos Prezidento Volodymyro Zelenskio žodžiais, Ukrainos kova yra kova už universalias laisvės ir saugumo vertybes, Europos saugumą ir teisės normomis paremtą tvarką pasaulyje. Tai tiesiogiai atspindi I. Kanto fundamentalias idėjas apie moralės ir teisės vertybes. Jo filosofija akcentavo pareigą ir universalių vertybių apsaugą, siekiant apginti žmogaus autonomiją. Tokios moralės sistemos universalumas atsispindi garsiausiuose I. Kanto kūriniuose bei jo garsiuose žodžiuose: ,,Žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsnis manyje“. Vis dėlto šios dienos globali realybė, kupina įvairių grėsmių ir peržengtų raudonų linijų, kelia pavojų visa tai pakeisti. Konferencijos pavadinimas ,,Dronai virš manęs ir moralinė teisė manyje“, perfrazuojant I. Kantą, siekia iliustruoti, kaip šios dienos grėsmės, ypač Europoje, veikia universalias vertybes, žmogaus teises, asmens bei kolektyvinę autonomiją. Atrodo, kad I. Kanto teisingumo samprata, kuri išreikšta moderniuose žmogaus teisių principuose ir tiesiogiai įtvirtinta sukurtose tarptautinėse organizacijose, yra iš esmės drebinama ir yra peržengiamos jo nubrėžtos raudonosios linijos tuo laiku, kuomet pasaulis mini I. Kanto 300-ąsias metines.

Europos Sąjunga, kaip taikos projektas, buvo ir yra grįstas universaliomis laisvės ir saugumo vertybėmis. Prieš 20 metų įvykusi didžiausia Europos Sąjungos plėtra reiškė, kad Rytų ir Vidurio Europa patikėjo europietiškąja tapatybe ir tokioms universalioms vertybėms kaip: laisvė, demokratija, teisės viršenybė, universalios žmogaus teisės. Iš dviejų dešimtmečių patirties galima matyti, kad tai nesustabdė prieš liberalią demokratiją nukreiptų lozungų paplitimo, teisminės valdžios, žiniasklaidos ribojimo pasireiškimų vadinamosiose naujose Sąjungos šalyse, kas, iš esmės, yra priešinga ES vertybėms. Konferencijoje bus keliamas klausimas, ar ,,kantiškoji“ sistema gali būti pakeista ir, jei taip, kokios gali būti tokio pokyčio pasekmės globaliu mastu, ar gali būti užtikrinamas globalus saugumas atsisakant ,,kantiškosios“ moralės sistemos.

Kaip pripažino I. Kantas ir kiti mokslininkai, tik tvirtas teisinis pagrindas ir tautų sąjunga gali užtikrinti globalią taiką. Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO), 2024 metais mininti 75-sias įkūrimo metines, yra sukurta apginti asmens laisvės ir saugumo, demokratijos, teisės viršenybės vertybes. Kaip sutarta 2023 metų Vilniaus NATO viršūnių susitikime, šiandien NATO tikslas yra kovoti prieš įvairias globalioje arenoje kylančias laisvės ir saugumo grėsmes, kurios kelia grėsmę taikai visame pasaulyje.

Tarpdisciplininė tarptautinė konferencija Vilniuje sukvies diskusijai teisės, filosofijos, politikos mokslų ekspertus iš Ispanijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Turkijos, Ukrainos, Vokietijos ir kitų šalių. Renginio metu mokslininkai diskutuos I. Kanto moralės ir teisės filosofijos temomis bei jų aktualumu šiandienos globalių konfliktų, grėsmių saugumui ir žmogaus laisvei kontekste. ES vertybių sistema, prie kurios prieš 20 metų prisijungė Lietuva ir kitos devynios valstybės, bei ES, kaip taikos projekto svarba, taip pat bus renginio dalyvių diskusijų centre. Renginio dalyviai pasisakys NATO vaidmens klausimais vertinant tarptautinę padėtį tokių šiandienos globalių įvykių kaip: karas Ukrainoje, migracija, klimato kaita, maisto tiekimo ribojimai, kontekste.

Konferencija vyks balandžio 18 d. 9-16 val. Mykolo Romerio universitete, I-414 auditorijoje ir bus transliuojama MRU YouTube kanale. Konferencija vyks anglų kalba. Konferencijos programa bus paskelbta netrukus. Visais su konferencija susijusiais klausimais prašome susisiekti su MRU Teisės mokyklos bakalauro programos ,,Teisė ir globalus saugumas“ vadovu, renginio koordinatoriumi doc. dr. Juozu Valčiuku: el. paštas: vjuozas@mruni.eu.

Konferenciją remia Advokatų profesinė bendrija „RedLines“. Renginį iš dalies finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal podoktorantūros projektą Nr. S-DP-22-61.