Istorinių sukakčių išvakarėse – pasaulio mokslininkai renkasi į MRU tarptautinę konferenciją - MRU
Naujienos

25 kovo, 2024
Istorinių sukakčių išvakarėse – pasaulio mokslininkai renkasi į MRU tarptautinę konferenciją
Teisės mokykla
Konferencijos

Mykolo Romerio universitetas bendradarbiaujant kartu su ERUA (Europos reformų universitetų aljansas) partneriu — Europos universitetu Viadrina (Vokietija) ir Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje rengia tarptautinę mokslinę konferenciją ,,Dronai virš manęs ir moralinė teisė manyje: (Ne)saugumas ir laisvė XXI amžiuje“. Konferencija skiriama paminėti tris teisės ir globalaus saugumo temoms reikšmingas sukaktis: 300-ąsias filosofo Imanuelio Kanto gimimo metines, 75-ąsias NATO įkūrimo metines, didžiausios Europos Sąjungos plėtros 20-metį, kuomet Lietuva kartu su kitomis devyniomis Europos valstybėmis tapo šios tarptautinės organizacijos narėmis.

Agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje, Ukrainos Prezidento Volodymyro Zelenskio žodžiais, Ukrainos kova yra kova už universalias laisvės ir saugumo vertybes, Europos saugumą ir teisės normomis paremtą tvarką pasaulyje. Tai tiesiogiai atspindi I. Kanto fundamentalias idėjas apie moralės ir teisės vertybes, pareigos ir universalių vertybių apsaugą. Tokios moralės sistemos universalumas atsispindi garsiausiuose I. Kanto kūriniuose bei jo žodžiuose: ,,Žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsnis manyje“. Vis dėlto šios dienos tarptautinė realybė, kupina įvairių grėsmių, kelia pavojų visa tai pakeisti. Konferencijos pavadinimas ,,Dronai virš manęs ir moralinė teisė manyje“, perfrazuojant I. Kantą, siekia iliustruoti, kaip šios dienos grėsmės, ypač Europoje, veikia universalias vertybes, žmogaus teises, asmens bei kolektyvinę autonomiją. I. Kanto moralės ir teisės idėjos ir jų aktualumas šiandienos globalių konfliktų, grėsmių saugumui ir žmogaus laisvei kontekste bus vienas svarbiausių renginio diskusijos objektų.

Europos Sąjunga, kaip taikos projektas, buvo ir yra grįstas laisvės ir saugumo vertybėmis. Prieš 20 metų įvykusi didžiausia Europos Sąjungos plėtra reiškė, kad Rytų ir Vidurio Europa yra pasiryžusi sieti save su europietiškąja tapatybe ir tokiomis universaliomis vertybėmis kaip laisvė, demokratija, teisės viršenybė, universalios žmogaus teisės. Du dešimtmečiai patirties parodė, kad tai nesustabdė prieš liberalią demokratiją nukreiptų lozungų paplitimo, teisminės valdžios, žiniasklaidos laisvės ribojimo pasireiškimų, kas iš esmės yra priešinga Europos Sąjungos vertybėms. Konferencijoje viena iš esminių diskusijų temų ir bus ES vertybių sistema, prie kurios prieš 20 metų prisijungė Lietuva ir kitos valstybės, bei ES, kaip taikos projektas bei jo reikšmė šiandieninėje liberalioje demokratijoje.

Kaip pripažino I. Kantas ir kiti mokslininkai, tik tvirtas teisinis pagrindas ir tautų sąjunga gali užtikrinti globalią taiką. Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO), 2024 metais mininti 75-sias įkūrimo metines, yra sukurta apginti asmens laisvės ir saugumo, demokratijos, teisės viršenybės vertybes. Kaip sutarta 2023 metų Vilniaus NATO viršūnių susitikime, šiandien NATO tikslas yra kovoti prieš įvairias globalioje arenoje kylančias laisvės ir saugumo grėsmes, kurios kelia grėsmę taikai visame pasaulyje. Konferencijoje dalyviai pasisakys NATO vaidmens klausimais vertinant tarptautinę padėtį tokių šiandienos globalių įvykių kontekste kaip Rusijos agresija prieš Ukrainą, migracija, klimato kaita, maisto tiekimo ribojimai ir kt.

Tarptautinė konferencija, kuri organizuojama Mykolo Romerio universiteto ir Europos Universiteto Viadrina Frankfurte (Vokietija) kaip Europos reformų universitetų aljanso partnerių kartu su Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, sukvies diskusijai teisės, filosofijos, politikos mokslų ekspertus iš Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Turkijos, Ukrainos, Vokietijos ir kitų šalių. Konferencijos dalyvių ir pakviestų mokslininkų straipsnių knyga po renginio bus išleista tarptautinėje leidykloje.

Konferencija vyks balandžio 18 d. 9-16:30 val. Mykolo Romerio universitete, I-414 auditorijoje.

Su renginio programa galite susipažinti paspaudę nuorodą: https://www.mruni.eu/wp-content/uploads/2024/04/Programa-2024-A4-5mm-bleeds-print-1-compressed.pdf

Renginys vyks anglų kalba ir bus tiesiogiai transliuojamas Mykolo Romerio universiteto YouTube specialiai renginiui sukurtame lange: https://www.youtube.com/watch?v=jbes9bMfdWg

Norintys dalyvauti kviečiami užpildyti trumpą dalyvio registracijos anketą: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo89Sxm5-Uqt5txcodCU4lbQennIEEpUBuNXHpoJjTWWC5xw/viewform

Konferencija iš dalies finansuojama Lietuvos mokslo tarybos pagal podoktorantūros projektą Nr. S-PD-22-61.