MRU Teisės mokyklos mokslininkai išleido mokslinę monografiją, kurioje – dėmesys priverstinio vykdymo procesui - MRU
Naujienos

2 gruodžio, 2022
MRU Teisės mokyklos mokslininkai išleido mokslinę monografiją, kurioje – dėmesys priverstinio vykdymo procesui
Teisės mokykla
Įvykis
Bendruomenė

Priverstinio vykdymo procesui iki šiol teisės doktrinoje nebuvo skiriamas didelis dėmesys. Todėl Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos mokslininkai išleido naują monografiją „Vykdymo procesas: asmenų teisių ir pareigų balansas“, kurioje siekta nuosekliai apžvelgti visą priverstinį vykdymo procesą, atskleidžiant tiek atskirų priverstinio vykdymo etapų, tiek kai kurių teismo sprendimų vykdymo ypatumus.

Monografijoje nagrinėjamos vykdymo procese dalyvaujančių asmenų teisės ir pareigos, jų balanso užtikrinimo problema. Taip pat daug dėmesio skiriama teismų praktikos analizei bei esminių žmogaus teisių (teisės į nuosavybę, teisės į privatų gyvenimą) apsaugos problemoms priverstinio vykdymo procese.

Mokslinio Leidinio autoriai: dr. Remigijus Jokubauskas, Mykolas Kirkutis, Egidija Tamošiūnienė bei prof. dr. Vigintas Višinskis.

Su monografija galima susipažinti čia.