MRU kviečia dalyvauti nuotolinėje konferencijoje „Veiksmingo įmonių nemokumo proceso užtikrinimo priemonės“ - MRU
Naujienos

21 balandžio, 2022
MRU kviečia dalyvauti nuotolinėje konferencijoje „Veiksmingo įmonių nemokumo proceso užtikrinimo priemonės“
Universitetas
Bendruomenė
Teisės mokykla
Įvykis

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės mokykla (TM) kartu su partneriais 2022 m. balandžio 21 d. 9 val. kviečia į nuotoliniu būdu organizuojamą konferenciją „Veiksmingo įmonių nemokumo proceso užtikrinimo priemonės“.

Šiandieninio pasaulio iššūkiai sukelia vis daugiau sunkumų ir iššūkių verslui, dėl ko vis dažniau kyla grėsmė verslui susidurti su finansiniais sunkumais. Tai verčia diskutuoti ir ieškoti efektyvesnių įmonių finansinių sunkumų sprendimo būdų.

Lietuvos įstatymų leidėjui nuo 2020 m. pertvarkius juridinių asmenų nemokumo sistemą, konsoliduojant juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto teisinį reguliavimą, įsigaliojo Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (JANĮ), pakeitęs iki tol galiojusius įmonių bankroto ir restruktūrizavimo įstatymus. Vienas pagrindinių šios reformos tikslų – spręsti juridinių asmenų nemokumo teisinio reguliavimo taikymo problemas, sąlygojančias ilgą procesų trukmę, nedidelę grąžą kreditoriams, nesinaudojimą verslo išsaugojimo galimybėmis. Efektyvus ir veiksmingas įmonių nemokumo procesas svarbus tiek siekiant užtikrinti darnią aplinką verslams vystytis, tiek yra būtina kreditorių finansinių interesų užtikrinimo priemonė. Todėl praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo JANĮ priėmimo teisės mokslininkai ir praktikai kviečia diskutuoti apie tai, kokiomis JANĮ priemonėmis užtikrinamas veiksmingas įmonių nemokumo procesas.

Renginį sudarys trys dalys, kuriose bus diskutuojama nuo nemokumo bylų iškėlimo problematikos iki bankroto ir restruktūrizavimo procesų ypatumų. Pirmojoje konferencijos dalyje bus analizuojamos problemos, susijusios su įmonių nemokumo (gyvybingumo) vertinimu, terminais ir procedūromis, pristatoma tyčinio bankroto nustatymo problematika. Antrojoje dalyje pranešėjai pristatys įvairias priemones, reikšmingas veiksmingam bankroto procesui užtikrinti, bus skaitomi pranešimai temomis „Viešojo intereso gynimas bankroto procese“, „Kai kurie nemokumo bylų iškėlimo aspektai: teisinis reglamentavimas ir teismų praktika“, „Praktinės susitarimų dėl pagalbos taikymo problemos“, „Bankroto proceso trukmę lemiantys veiksmai“. Trečioje konferencijos dalyje bus diskutuojama, kokios priemonės galėtų būti reikšmingos, siekiant užtikrinti veiksmingesnį ir populiaresnį restruktūrizavimo procesą. Kiekvienos konferencijos dalies pabaigoje numatyta diskusija, kurios metu bus sudarytos sąlygos užduoti klausimus konferencijos pranešėjams ir diskutuoti nemokumo teisės klausimais.

Renginyje sveikinimo žodį tars MRU Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė, Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotoja, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėja ir Vilniaus universiteto prof. dr. Egidija Tamošiūnienė, taip pat Nemokumo administratorių rūmų vadovas Andrius Bielinis. Konferencijoje pranešimus pristatys ir savo įžvalgomis pasidalins nemokumo teisės mokslininkai ir praktikai: prof. dr. Salvija Mulevičienė (MRU), lekt. Andžej Maciejevski (Vilniaus universitetas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas), Gintaras Adamonis (nemokumo administratorius), Vilija Mogenytė (MRU, nemokumo administratorė), doc. dr. Goda Ambrasaitė-Balynienė (MRU, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas), Kazimieras Karpickis (teisės firma „Sorainen“, advokatas), Gabrielė Sabalė (nemokumo administratorė), Greta Kubiliūnaitė (teisės firma „Sorainen“, advokatė), Audronė Balsiukienė (MRU, Lietuvos apeliacinis teismas), Tomas Malinauskas (nemokumo administratorius). Renginį moderuos – doc. dr. Dalia Vasarienė, prof. dr. Virginijus Bitė, ir dr. Remigijus Jokubauskas.

Renginio partneriai teisės firma „Sorainen“, Nemokumo administratorių rūmai, Teisėjų taryba.

Transliacijos nuorodą galima rasti čia.