MRU teisės ekspertai rengs pasiūlymus dėl baudžiamojo proceso reglamentavimo tobulinimo - MRU
Naujienos

30 lapkričio, 2021
MRU teisės ekspertai rengs pasiūlymus dėl baudžiamojo proceso reglamentavimo tobulinimo
Teisės mokykla
Universitetas

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės mokyklos Baudžiamosios teisės ir proceso instituto teisės ekspertai pradeda bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra, įgyvendinančia projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“, finansuojamą 2020–2024 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir bendrojo finansavimo lėšomis. Projekto metu bus atlikta baudžiamojo proceso esamo reglamentavimo analizė ir vertinimas.

Šiandieniniame pasaulyje nusikalstamumas sparčiai transformuojasi - pasitelkiant naujas technologijas atsiranda vis naujų nusikaltimų padarymo būdų. Nusikaltėliai greitai prisitaiko prie naujausios nusikaltimų prevencijos taktikos ir taip apsunkina visos teisėsaugos sistemos darbą. Prokuratūra, tinkamai ir laiku reaguodama į besikeičiančią socialinę aplinką, turi prisitaikyti prie šių pokyčių ir juos suvaldyti. Šiems tikslams pasiekti būtina išanalizuoti baudžiamąjį persekiojimą reguliuojančius teisės aktus, jų tarpusavio suderinamumą, taikymą praktikoje ir identifikuoti problemines sritis.

Teisinio reguliavimo analizė apims įvairius prokuratūros veiklos klausimus:

  • baudžiamojo persekiojimo analizę dėl nusikalstamų veikų, darančių didelę žalą valstybės finansams ir Europos Sąjungos finansiniams interesams, nusikaltimų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui, nusikalstamų veikų dėl smurto prieš vaikus ar seksualinio vaikų išnaudojimo;
  • informacinių sistemų ir kitų modernių technologijų panaudojimą baudžiamojo persekiojimo srityje;
  • prokuratūros institucijos vidinės struktūros analizę, personalo valdymą ir paskirstymą, atsižvelgiant į prokurorų veiklos sričių ir kompetencijų paskirstymą, prokuratūros ir prokurorų vidinį ir išorinį bendradarbiavimą; pagrindinių baudžiamojo persekiojimo srityje veikiančių institucijų – ikiteisminio tyrimo institucijų, prokuratūros ir teismų – bendradarbiavimo klausimus.

Remiantis atlikta analize bus įvertintas esamas baudžiamojo proceso reglamentavimas ir pateiktos išvados, rekomendacijos dėl jo tobulinimo. Atliktas tyrimas pasitarnaus kaip atspirties taškas visoms paskesnėms Lietuvos Respublikos prokuratūros veikloms pagal projektą, o nustatyti trūkumai ir tobulintinos sritys bus vada tolesnėms projekto veikloms ir prokuratūros veiklos tobulinimui.

Projektą įgyvendina MRU teisės ekspertai: prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė, prof. dr. Raimundas Jurka, prof. dr. Rima Ažubalytė, prof. dr. Andrius Nevera ir doc. dr. Renata Marcinauskaitė.

Daugiau apie Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklą:

2021 m. MRU teisės studijos buvo įvertintos aukščiausiu tarptautiniu įvertinimu – pagal pasaulinį „QS World University Rankings by Subject“ reitingą pateko tarp 250 geriausių teisės mokyklų pasaulyje (210 vieta). MRU Teisės mokykla vykdo klasikinę teisės ir specializuotas teisės bakalauro programas, beveik 15 magistro programų, iš kurių 7 – tarptautinės, vykdomos su užsienio universitetais. 2019 metais akreditavo pirmąsias Lietuvoje teisės LL.M programas. Kasmet MRU Teisės mokykla pritraukia apie 300 teisės studentų iš Lietuvos ir apie 100 užsienio, daugiausia Ukrainos, studentų. Studentai turi galimybę atlikti praktiką ir įsidarbinti daugiau kaip 100 Teisės mokyklos partnerių Lietuvoje ir užsienyje.