Trys MRU Teisės fakulteto atstovai paskirti į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus Patariamąjį komitetą - MRU
Naujienos

8 sausio, 2018
Trys MRU Teisės fakulteto atstovai paskirti į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus Patariamąjį komitetą
Teisės mokykla

MRU Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto prof. dr. Vytautas Sinkevičius, Privatinės teisės instituto doc. dr. Vaidas Jurkevičius ir Tarptautinės bei Europos Sąjungos teisės instituto doktorantas Andrius Bambalas paskirti į Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus Patariamąjį komitetą 2018 - 2019 m. kadencijai.

Patariamojo komiteto nariai pagal Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus poreikį pataria ir teikia siūlymus, sprendžiant su akademine etika susijusias problemas.

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba yra valstybės biudžetinė įstaiga, kurios veiklos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus darbą, jam nagrinėjant skundus ir inicijuojant tyrimus dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo, prižiūrint, kad nebūtų pažeidžiamos akademinės etikos nuostatos ir procedūros. Kontrolieriaus tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. XI-1583, darbo reglamentu, Europos Sąjungos teisės aktais ir kitais teisės aktais.