Paskelbta MRU Tarybos nario, skiriamo MRU akademinės bendruomenės, atranka - MRU
Naujienos

31 rugpjūčio, 2023
Paskelbta MRU Tarybos nario, skiriamo MRU akademinės bendruomenės, atranka
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija
Teisės mokykla
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

 Šiandien, rugpjūčio 31 d. įvykusiame posėdyje Mykolo Romerio universiteto senatas paskelbė Universiteto vieno tarybos nario, skiriamo akademinės bendruomenės, kandidatūrų kėlimo terminą – iki 2023 m. rugsėjo 21 d.

Tarybos narys bus renkamas pagal Senato 2019 m. rugsėjo 16 d. nutarimu  patvirtintą Mykolo Romerio universiteto tarybos sudarymo tvarką (toliau - Tvarka) ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą.

Dokumentus gali pateikti kandidatai, priklausantys Universiteto personalui. Tvarkoje numatyta, kad kandidatūras į Tarybos narius iškelia fakultetų tarybos, ne mažiau kaip 10 akademinės bendruomenės narių, taip pat savo kandidatūrą gali kelti ir pats akademinės bendruomenės narys. Kandidatus į tarybos narius registruoja Universiteto Personalo valdymo centro Personalo apskaitos skyrius, kuriam pateikiamas teikimas su akademinės bendruomenės narių parašais arba fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašas, kandidatų raštiški sutikimai kandidatuoti ir jų gyvenimo aprašymai arba save iškėlusio kandidato prašymas balotiruotis ir jo gyvenimo aprašymas.

Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtinta, kad valstybinės aukštosios mokyklos tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją. Tarybos nariu negali būti Lietuvos Respublikos Prezidentas, Europos Parlamento nariai, Seimo ir Vyriausybės nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat aukštosios mokyklos darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs rektoriui, bei įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose aukštoji mokykla visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai. Tarybos nariu negali būti senato narys.

Kandidatų dokumentai priimami iki 2023 m. rugsėjo 21 d. 16.45 val. Universiteto Personalo valdymo centro Personalo apskaitos skyriuje, I-204 kab., Ateities g. 20, Vilnius, tel. 271 46 66, 271 45 41, taip pat elektroniniu paštu: roffice@mruni.eu.

Išsamesnės informacijos ieškoti:

https://teisesaktai.mruni.eu/cgi-bin/isak/oraisak?docid=SN202211261SN-62

https://teisesaktai.mruni.eu/cgi-bin/isak/oraisak?docid=SN201909161SN-46