Ketvirtoji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Europinės ir nacionalinės baudžiamosios politikos tendencijos ir iššūkiai" - MRU
Naujienos

15 balandžio, 2024
Ketvirtoji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Europinės ir nacionalinės baudžiamosios politikos tendencijos ir iššūkiai”
Teisės mokykla
Universitetas

2024 m. balandžio 12 d. įvyko jau ketvirtus metus Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto kartu organizuojama tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Europinės ir nacionalinės baudžiamosios politikos tendencijos ir iššūkiai“. Konferencijoje akademikai ir praktikai  pasidalino mokslinėmis idėjomis ir praktinėmis įžvalgomis apie baudžiamosios politikos srityse ryškėjančias tendencijas ir kylančius iššūkius.

 

Įtraukianti konferencijos programa apėmė įvairias temas: nuo narkotikų kiekių nustatymo teisinio reguliavimo (retoriškai klausiant „Kaip sveria narkotikus Temidės svarstyklės?“) iki nuotolinio baudžiamojo proceso ateities perspektyvų ES teisėje.

 

Ypatingas dėmesys konferencijoje buvo skiriamas tokioms ES baudžiamosios teisės sritims kaip elektroniniai įrodymai, duomenų gavimas iš ES valstybių narių. Ne mažesnio dėmesio sulaukė ir kitos pristatomos temos: konvencinių nusikaltimų normų taikymas pilkojoje interpretavimo zonoje, sukčiavimo atribojimo nuo finansinių nusikalstamų veikų problematika, kaltinamųjų aktų kokybės vertinimas (remiantis MRU Teisės mokyklos ekspertų atlikto užsakomojo tyrimo dėl prokuratūros procesinės veiklos kokybės vertinimo, rezultatais) ir kt. Daugelis pranešėjų pristatydami atskiras temas, pabrėžė teisinio neapibrėžtumo, nesuderinamumo problematiką teisinio reguliavimo ir jo taikymo srityse.

 

Taip pat džiugu, kad šioje konferencijoje, jos antrojoje sesijoje nuotoliniu būdu, dalyvavo Vokietijos ir Lenkijos mokslininkai, kurių teisinė patirtis ir požiūriai tikrai praturtino mokslines diskusijas, ir leido išgirsti, kaip skirtingos šalys sprendžia panašias problemas.

 

„Konferencijoje vykusios diskusijos buvo sėkmingos ir rezultatyvios. Tikiuosi, kad ši konferencija taps prasminga platforma, kuri leis tobulėti ir toliau siekti teisinio progreso skirtingose baudžiamosios justicijos srityse“, – pabrėžė profesorė dr. Jolanta Zajančkauskienė.

 

Penktoji tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Europinės ir nacionalinės baudžiamosios politikos tendencijos ir iššūkiai“ įvyks 2025 m. VDU, Kaune.