Azerbaidžano Respublikos valstybės muitinės komiteto akademijos vizitas Mykolo Romerio universitete - MRU
Naujienos

8 gruodžio, 2023
Azerbaidžano Respublikos valstybės muitinės komiteto akademijos vizitas Mykolo Romerio universitete
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Teisės mokykla

Gruodžio 7-8 dienomis Universitete lankosi Azerbaidžano Respublikos valstybės muitinės komiteto akademijos (Academy of the State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan – ASCCA) delegacija, vadovaujama rektoriaus dr. Gulu Novruzov.  

Vizito metu, abiejų auštųjų mokyklų rektoriai pasirašė sutartį dėl bendradarbiavimo įgyvendinant magistrantūros studijų programas Europos/Tarptautinės verslo teisės srityje. Šios sutarties pagrindu, sudaroma galimybė studentams siekti įgyti teisės magistro diplomus dvejose valstybėse studijuojant pagal suderintą Europos ir tarptautinės verslo teisės programos turinį. Baigę studijas studentai įgis aukštos kvalifikacijos verslo teisės srityje ir turės kompetencijų teikti teisines konsultacijas tarptautinio verslo aplinkai, aiškinti naujausius verslo teisės klausimus ir tendencijas, analizuoti ir vertinti su verslu susijusias teisines situacijas, operatyviai ir efektyviai spręsti teisines problemas, su kuriomis susiduria verslas.  

MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė kartu su ASCCA  rektoriumi dr. G. Novruzov pasikeitė nuomonėmis, kaip šis susitarimas prisidės prie studentų ir personalo mainų, kokias ateities perspektyvas sukurs dviejų valstybių išduotus diplomus turintiems magistrams.  Sutarties pasirašymo ceremonijoje dalyvavę Teisės mokyklos atstovai – Privatinės teisės instituto direktorius prof. dr. Virginiijus Bitė ir prodekanė tarptautiniams ryšiams ir tarptautinėms studijoms dr. Jolanta Apolevič pasidalino turima Teisės mokyklos patirtimi apie vykdomų jungtinių ir dviejų diplomų programų įgyvendinimą su kitų šalių universitetais.

Mykolo Romerio universitetas bendradarbiauja su ASCCA nuo 2020 metų. Kasmet Į MRU atvyksta šios aukštosios mokyklos studentų dalinėms studijoms pagal valstybinių stipendijų programą, o šiais metais pradedamas įgyvendinti ASCCA koordinuojamas ES Erasmus+ programos Erasmus Mundus jungtinės magistrantūros rengimo priemonės projektas “Designing an excellent MA in International Trade, Customs, Logistics, Supply Chain with the best European and International Standards”, kurio partneris yra ir Mykolo Romerio universitetas.  Antrąją vizito dieną, svečiai susitiko su Viešojo valdymo ir verslo fakulteto studijų prodekanu prof. dr. Irmantu Rotomskiu bei naujojo projekto įgyvendinimo komanda aptarti artimiausių numatomų veiklų.