MRU iniciatyva – atgaivinti „Teisinės minties šventę“ - MRU
Naujienos

18 kovo, 2022
MRU iniciatyva – atgaivinti „Teisinės minties šventę“
Studijos
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Bendruomenė
Mokslas
Vizitai
Rektorė
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija
Teisės mokykla
Universitetas

Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė lankėsi Rokiškio rajone, kur susitiko su rajono meru Ramūnu Godeliausku, pabendravo su Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviais ir pedagogais, su Rokiškio krašto muziejaus darbuotojais. Bagdoniškyje, Mykolo Romerio gimtinėje, gegužės 17 d. planuojama vyks „Teisinės minties šventei“.

Pagarba konstitucinės teisės mokslo kūrėjui

„Vienas vizito tikslų – aptarti Bagdoniškyje atgaivinamą „Teisinės minties šventę“, – susitikimo su Rokiškio rajono meru Ramūnu Godeliausku pažymėjo MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.

„Teisinės minties šventė“ šio universiteto studentų iniciatyva gimė 1999 metais. Tuomet buvo surengta diskusija aktualiausiais įvairių teisės šakų klausimais. Kurį laiką sėkmingai gyvavusi tradicija pamažu išsisėmė, tad šiemet universitetas, bendraudamas su Rokiškio rajono savivaldybe, švietimo ir kultūros įstaigomis, nusprendė šventę atgaivinti, susiejant ją su žmogumi, kurio vardu ir pavadintas universitetas – Mykolu Romeriu.

Teisėtyrininkas, konstitucionalistas, profesorius, universiteto rektorius, Lietuvos konstitucinės teisės mokslo kūrėjas, vienas iš Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Sąjūdžio ideologų Mykolas Romeris gimė 1880 m. gegužės 17 d. Rokiškio rajone, Bagdoniškyje. Būtent su šios asmenybės gimtadieniu ir siejama, planuojama šventė. Per ją bus prisiminti M. Romerio nuopelnai, jo gyvenimo akimirkos.

Tiek Rokiškio rajono savivaldybės atstovai, tiek Rokiškio krašto muziejus pripažino šios iniciatyvos reikšmę rajono įvaizdžiui, jaunosios kartos ugdymui, ir pažadėjo prisidėti konkrečiais darbais, bet ne tiek, kiek reikėtų šios asmenybės įamžinimui. „Sodybą reikia remontuoti. Jos savininkai tam pritaria, bet darbams laukia lėšų iš savivaldybės. Galiojantys teisės aktai savivaldybei neleidžia skirti lėšų privačiam objektui tvarkyti. Perduoti nuosavybės teisę savivaldybei savininkai neketina“, – padėtį apibūdino rajono meras.

Nepaisant esamų kliūčių, rektorė viliasi, kad jau per pirmąją atgimstančios „Teisinės minties šventę“ pavyks pradėti atsodinti profesoriaus sukurtą sodą, surasti kitų jo atminimo puoselėjimo formų. Viena tokių – paskatinti vyresniųjų klasių moksleivius pažinti Mykolo Romerio asmenybę. Tuo tikslu paskelbtas rašinių ir piešinių konkursas „Pažink Mykolą Romerį“. Aktyviau dalyvauti šiame konkurse pakviesti susitikime su universiteto atstovais dalyvavę Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos gimnazistai.

Naujos studijų galimybės

Besikeičiantis gyvenimo būdas, naujos veiklos reikalauja ir naujų specialistų. Kaip susitikime su Rokiškio rajono meru Ramūnu Godeliausku pažymėjo MRU rektorė, universitetas pastaraisiais metais labai išplėtė studijų programas. Be jau seniai vykdomų teisės programų, universitetas siūlo finansų valdymo, globalaus verslo ir moderniosios rinkodaros, kibernetinio saugumo vadybos, komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros, prekės ženklo ir reklamos vadybos, psichologijos, skaitmeninės ekonomikos, socialinės pedagogikos ir teisės pagrindų, socialinio darbo ir teisės pagrindų, startuolių kūrimo ir verslumo, žaidimų kūrimo ir skaitmeninės animacijos ir kt. bakalauro studijų programas.

Tarp magistrantūros studijų programos – laiko ir gyvenimo pokyčių diktuojamos programos: mediacija, kibernetinio saugumo valdymas, komunikacija ir kūrybinės technologijos, karjeros valdymas, švietimo ir mokslo politikos valdymas ir kt.

Vis didesnio susidomėjimo sulaukia ir mokymasis visą gyvenimą, tad universitetas ieško galimybių šios veiklos plėtrai. Teikiamos ir papildomųjų studijų paslaugos. MRU kviečia praplėsti savo kompetencijas edukologijos, socialinio darbo, teisės, viešojo administravimo ir verslo krypties papildomosiose studijose. Rektorė pažymėjo, kad universitetas, atsižvelgdamas į poreikius, lanksčiai performuoja savo programas ir pasidžiaugė, kad vis daugiau rokiškiečių renkasi studijas MRU.

Universiteto ir savivaldos bendradarbiavimas

Kaip pažymėjo rektorė, universitetas lanksčiai prisitaiko prie savivaldos poreikių. Universitetas jau bendradarbiauja su Vilniaus ir Alytaus savivaldybėmis. Vizito Rokiškyje metu rektorė pakvietė savivaldybę bendradarbiauti kuriant Ekonomikos ir verslo akademiją moksleiviams. Jos kūrėjai būtų kažkuri rajono gimnazija, savivaldybė ir MRU. Akademija gimnazistams sudarytų galimybę nemokamai gauti ne tik teorija, bet ir praktika paremtas paskaitas ir užsiėmimus verslo, ekonomikos, finansų temomis. Paskaitas skaitytų ir užsiėmimus vestų MRU profesoriai ir dėstytojai.

Ekonomikos ir verslo akademija moksleiviams jau veikia Alytuje. Rokiškio rajono savivaldybės vadovai taip pat susidomėjo galimybės rajono gimnazistams gauti gilesnį išsilavinimą sukūrimu, bet neslėpė ir savo susirūpinimo, kad per šalyje vykstančias švietimo reformas rajone gali likti tik viena gimnazija.

Savivaldybių vadovus sudomino MRU pagalba apsirūpinant psichologais, nes kol kas šių specialistų rajone labai trūksta. Bendradarbiavimo galimybių vadovai įžvelgia sudarant sąlygas pasitobulinti karjeros vadybininkams ir kitiems rajonui reikalingiems specialistams.

Savivaldybės ir universiteto vadovai sutarė parengti bendradarbiavimo sutarties projektą, jame numatant konkrečias veiklas, jį aptarti su Rokiškio rajono taryba ir jai pritarus sutartis būtų pasirašyta per „Teisinės minties šventę“.