MRU Teisės mokyklos atstovas pradėjo darbą Pretendentų į teisėjus atrankos komisijoje - MRU
Naujienos

8 lapkričio, 2023
MRU Teisės mokyklos atstovas pradėjo darbą Pretendentų į teisėjus atrankos komisijoje
Teisės mokykla

2023 m. spalį Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės mokyklos Viešosios teisės instituto dr. Gintaras Šapoka pradėjo darbą Pretendentų į teisėjus atrankos komisijoje. Dr. Šapoka į komisiją paskirtas kaip visuomenės atstovas spalio 3 dienos Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu. Jis pakeitė kadenciją užbaigusią, iki tol komisijoje dirbusią MRU Teisės mokyklos Baudžiamosios teisės ir proceso instituto direktorę prof. dr. Jolantą Zajančkauskienę.

Septyni komisijos nariai, iš kurių keturi, skiriami Prezidento, dalyvauja atrankos procese vertindami kandidatus ir padeda Lietuvos Respublikos Prezidentui atrinkti tinkamiausius kandidatus teismų teisėjų, pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų, skyrių pirmininkų pareigoms užimti.

„Suvokdamas šio darbo svarbą, atsakomybę, kaip teisės istorikas prisimenu prof. Mykolo Romerio teisėjo veiklą, o ypač darbą Vyriausiajame Tribunole. Prieškario Lietuvoje nebuvo sukurtos tokios išdirbtos, sudėtingos teisėjų atrankos, tačiau skiriant naujus teisėjus į Vyriausiąjį Tribunolą visuomet buvo atsiklausiama teisėjų nuomonės,“ - teigia dr. Gintaras Šapoka. Dalyvaudamas pirmuosiuose Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos posėdžiuose dr. Šapoka prisiminė prof. M. Romerio dienoraštyje išsakytas mintis, kad „renkant kandidatus į teisėjus, atkreiptinas dėmesys ne tik į teisininko kvalifikaciją, praktinės veiklos pasiekimus, tačiau pasirinkimą lemia ir asmeninės kandidato savybės, nuostatos: sąžiningumas, pagarba žmogui, gebėjimas diskutuoti ir rasti bendrus sprendimus. Džiugu, kad šios nuostatos, principai, kaip vertinimo kriterijai įtvirtinti ir dabartinėje atrankoje.“

Dr. G. Šapoka Mykolo Romerio universitete dirba nuo 1998 m., specializuojasi teisės istorijos srityje.