Įvyko Žmogaus teisių dienai paminėti skirta mokslinė konferencija - MRU
Naujienos

15 gruodžio, 2021
Įvyko Žmogaus teisių dienai paminėti skirta mokslinė konferencija
Įvykis
Universitetas
Konferencijos
Teisės mokykla

Mykolo Romerio universitete šią savaitę įvyko kasmetinė Žmogaus teisių dienai paminėti skirta mokslinė konferencija „Nacionalinės teisės (inter alia konstitucinės teisės), Europos žmogaus teisių konvencijos ir Europos Sąjungos teisės santykis: aiškinimo ir taikymo suderinamumas ir jo iššūkiai“.

Konferencijoje dalyvavę Lietuvos ir užsienio mokslininkai nagrinėjo aktualias Europos Sąjungos, Europos žmogaus teisių konvencijos ir nacionalinės teisės santykio problemas. Renginį sudarė dvi dalys – pirmoji buvo skirta bendram Europos ir Europos Sąjungos kontekstui.

Pirmasis pranešėjas – Europos Sąjungos Teisingumo teismo teisėjas dr. Irmantas Jarukaitis nagrinėjo ES teisės struktūrinius principus, ES teisės autonomijos, atvirumo bei efektyvumo klausimus, analizavo naujausią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką. Lietuvos Konstitucinio Teismo pirmininkė, profesorė dr. Danutė Jočienė pristatė Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą Avotinş v. Latvia byloje. Niujorko universiteto Prahoje docentas dr. Tamás Lattmann aptarė naujausią Vengrijos konstitucinio teismo sprendimą dėl ES teisės santykio su Vengrijos nacionaline teise, o Krokuvos Jogailaičių universiteto docentė Milena Ingelevič-Citak – Rusijos politiką, kuomet pateikiant tarpvalstybinius ieškinius EŽTT siekiama politinių tikslų (vad. lawfare reiškinys).

Antroje konferencijos dalyje pranešimus skaitė Lietuvos mokslininkai ir doktorantai. Prof. dr. Saulius Katuoka pateikė EŽTK atsiradimo genezę, Lietuvos prisijungimo prie jos aplinkybes bei teisines problemas, kurias reikėjo išspręsti, aptarė šio teismo sprendimų vykdymo Lietuvoje būklę. Vytauto Didžiojo Universiteto Teisės fakulteto dekanas, prof. dr. Dainius Žalimas savo pranešime nagrinėjo LR Konstitucijos, tarptautinės ir ES teisės santykį, pateikė šios doktrinos formavimosi kelią Lietuvoje bei pavyzdžių iliustruojančių Konstitucijos atvirumą tarptautinės ir ES teisės įtakai.

Aktualiomis ir kritiškomis įžvalgomis pabėgėlių teisių tematika pasidalino doc. dr. Laurynas Biekša ir dokt. Ilona Ivašauskaitė. Jie kėlė dabartinės migracijos krizės Lietuvoje ir Lietuvos atsako į ja atitikimo tarptautinei ir Europos Sąjungos teisės klausimus. Dokt. Inga Motuzienė, remdamasi gausia EŽTT praktika, aptarė nuosavybės teisės ribojimų problemas saugomose teritorijose, įgyvendinant „Natura 2000“ gamtos apsaugos programą. Galiausiai dokt. Arnas Liauksminas pristatė Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių principų įgyvendinimo Lietuvoje problemas ir perspektyvas.

Ši konferencija organizuota bendradarbiaujant Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutui ir Žmogaus teisių laboratorijai bei Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui.