MRU pradeda registraciją į trečiąją Pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos kompetencijų sertifikavimo programą - MRU
Naujienos

1 rugpjūčio, 2023
MRU pradeda registraciją į trečiąją Pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos kompetencijų sertifikavimo programą
Universitetas
Studijos
Mokslas
Teisės mokykla

Mykolo Romerio universitetas kartu su partneriais Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru bei Finansų ministerija – šiandien pradeda registraciją į trečiąją Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos kompetencijų sertifikavimo programos laidą, kuri startuos rudenį. Naujoje laidoje numatyta suformuoti tris grupes bei priimti 105 dalyvius.

Glaudžiu trijų institucijų bendradarbiavimo pagrindu sukurta ir tik mūsų šalies rinkai pritaikyta programa finansų rinkos dalyvių darbuotojams, studentams ir norintiems įsidarbinti šioje srityje, suteiks bazinių pinigų plovimo prevencijos žinių.

Programa skirta į darbo rinką naujai žengiantiems studentams bei ketinantiems persikvalifikuoti specialistams, kurie norėtų susieti savo karjerą su pinigų plovimo prevencijos sritimi. Taip pat – viešajame ir privačiame sektoriuje neseniai pradėjusiems dirbti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos specialistams, norintiems pagilinti jau turimas žinias.

„Populiarėjant mikrokredencialų galimybėms pasaulyje, džiaugiamės, kad sertifikavimo programa įgyvendinama būtent MRU Teisės mokykloje, nes šią kryptį matome kaip strateginę mokymosi visą gyvenimą kontekste. Siekiant atliepti Lietuvai reikalingų kompetencijų poreikį, trumposios programos, realizuojamos bendradarbiaujant su valstybiniu ir privačiu sektoriumi, yra ne tik akademinės bendruomenės siekiamybė, bet ir realybė“, – teigia Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė.

Siekiant sudaryti galimybes platesniam ratui žmonių iš visos Lietuvos įgyti bazinių pinigų plovimo prevencijos kompetencijų, numatoma inicijuoti pilotinę nuotolinio mokymo grupę. Joje laukiama ne Vilniuje gyvenančių stojančiųjų, kurie dėl didelio atstumo ir kitų objektyvių priežasčių negali atvykti į paskaitas sostinėje. Grupė bus formuojama atsiradus poreikiui.

Kaip ir anksčiau, Vilniuje gyvenantys ir dirbantys ar siekiantys persikvalifikuoti specialistai bei studentai kviečiami teikti paraiškas į dvi kontaktinio mokymo grupes.

„Užtikrindami pinigų plovimo prevencijos specialistų bendruomenės plėtrą, itin daug dėmesio skiriame programos turiniui bei temų spektrui. Visų trečiosios laidos grupių paskaitų tinklelis apima Lietuvai svarbių pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikų valdymą, tarp jų – tarptautinių sankcijų užtikrinimą. Tai – tarptautinės darbotvarkės klausimai, kuriuos privalome atliepti, siekdami ruošti mūsų šalies specifiką suprantančius, pasaulines tendencijas stebinčius ir naujausius metodus taikančius specialistus”, – sako Centro vadovė Eglė Lukošienė.

Programą sudaro 14 paskaitų modulių, paskaitas dalyviams dėstys 16 dėstytojų iš viešojo ir privataus sektoriaus. Kartu su dalyviais jie gilinsis į tarptautinį ir nacionalinį teisinį reglamentavimą, predikatinių nusikaltimų specifiką, pinigų plovimo metodus ir jų atpažinimą, įtartinos veiklos analizę ir raportavimą bei kitus kasdienėje pinigų plovimo prevencijos specialisto veikloje svarbius aspektus.

Sėkmingai išklausiusiems paskaitas bei išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą dalyviams bus įteikiami bazines pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos kompetencijas patvirtinantys sertifikatai.

Registracija į visas tris grupes vyks iki rugsėjo 6 dienos. Daugiau informacijos apie programą,  dėstytojus, atrankos kriterijus, kainas bei registracijos anketą galima rasti čia.