Konstitucijos dienai paminėti – kasmetinė tarptautinė dešimtoji mokslinė-praktinė konferencija Seime, skirta Konstitucinio Teismo 30-mečiui - MRU
Naujienos

9 spalio, 2023
Konstitucijos dienai paminėti – kasmetinė tarptautinė dešimtoji mokslinė-praktinė konferencija Seime, skirta Konstitucinio Teismo 30-mečiui
Teisės mokykla

Kada: spalio 20 d. 09.00 –16.00 val.

Kur: Seimo Konferencijų salėje, „YouTube“ paskyroje „Atviras Seimas“

Tautos referendumu 1992 m. spalio 25 d. priimtoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje pirmą kartą Lietuvos teisės istorijoje buvo nustatyta, kad Seimo, Vyriausybės ir Respublikos Prezidento priimamų teisės aktų konstitucingumo patikrą vykdys savarankiška ir nuo kitų valstybės valdžios institucijų nepriklausoma konstitucinės kontrolės institucija. Vadovaujantis Konstitucijos VIII skirsnio nuostatomis 1993 m. pavasarį buvo įsteigtas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Jau trisdešimt metų konstitucinį teisingumą vykdantis ir Konstitucijos viršenybę Lietuvos teisės sistemoje užtikrinantis Konstitucinis Teismas tapo neatsiejama Lietuvos konstitucinės, teisinės ir politinės santvarkos dalimi. Be nepriklausomos konstitucinės kontrolės institucijos neįsivaizduojamas nė vienos demokratinės teisinės valstybės egzistavimas.

Pažymėdami Konstitucinio Teismo įsteigimo ir veiklos trisdešimt metų sukaktį, konferencijoje kviečiame prisiminti tinkamiausio Lietuvai konstitucinės kontrolės modelio paiešką, konstitucinę patikrą vykdančios institucijos kūrimo aplinkybes, padiskutuoti apie Konstitucinio Teismo formuojamą konstituciocentrinę Konstitucijos sampratą ir oficialiosios doktrinos plėtrą, iššūkius, su kuriais susiduria konstitucinė kontrolė, ir jos perspektyvas, konstitucinių teismų vaidmenį sprendžiant dėl Konstitucijos pataisų ir saugant valstybės konstitucinę santvarką, žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konstitucines garantijas šių dienų aktualijų kontekste, įvertinti kitų valstybių sukauptą konstitucinės justicijos patirtį, kartais lemiančią ir Lietuvos konstitucinės doktrinos plėtrą, taip pat sužinoti konstitucinės justicijos vystymosi tendencijas.

Konferencijoje savo įžvalgomis dalysis Konstitucinio Teismo pirmininkas Gintaras Goda, kadenciją baigę Konstitucinio Teismo pirmininkai Juozas Žilys, Egidijus Kūris ir Danutė Jočienė, kadenciją baigę Konstitucinio Teismo teisėjai, akademinės bendruomenės, teismų ir advokatūros atstovai, mokslininkai iš JAV, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Ukrainos.

Pagrindinį pranešimą konferencijoje skaitysiantis Konstitucinio Teismo pirmininkas Gintaras Goda pažymi, kad Konstitucinis Teismas jau trisdešimt metų, vykdydamas jam priskirtus konstitucingumo kontrolės įgaliojimus, gynė ir tebegina Konstitucijoje įtvirtintą demokratinę santvarką ir ją sudarančias vertybes, palaiko jų stabilumą, neleisdamas į jas kėsintis ir juo labiau jų paneigti.

„Oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje atskleistos ir stiprintos iš Konstitucijos išplaukiančios aukščiausių ir kitų valstybės valdžios institucijų formavimo, jų visuomenei ir valstybei reikšmingų įgaliojimų vykdymo ir kitos jų veiklos garantijos, šių institucijų atsakomybės piliečiams pagrindai ir Konstitucijos kaip valstybės valdžią ribojančios aukščiausios teisės esmę išreiškiančios valdžios ribos: ypač žmogaus orumo, laisvės neliečiamumo, lygiateisiškumo aspektai, kitų žmogaus teisių garantijos, įskaitant rinkimų teisės principus, taip pat kiti piliečių dalyvavimo valstybės valdyme pagrindai, pilietinės visuomenės plėtrai užtikrinti svarbios konstitucinės nuostatos ir pažeistų žmogaus teisių gynimo garantijos. Tad turime palaipsniui išplėtotą Konstitucijoje, ne vien jos 1 straipsnyje, įtvirtintą daugiasluoksnę demokratijos sampratą“, – sako Konstitucinio Teismo pirmininkas.

Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos profesorė T. Birmontienė pažymi, kad trisdešimt metų veikiantis Konstitucinis Teismas sėkmingai įveikė visus jo demokratijos stiprinimo kelyje pasitaikiusius iššūkius, tačiau pripažįsta, kad ir toliau ramaus laikotarpio tikėtis neverta.

„Konstitucinė justicija – svarbus demokratinės valstybės gėris, tačiau ji gali atlikti Konstitucijos apsaugos vaidmenį tik būdama nepriklausoma, nesižvalgydama į politines populistines audras, kurios neretai kilo Lietuvoje šiuos trisdešimt jos veiklos metų. Ir ateities dešimtmečiai bus svarbūs valstybės demokratinei raidai, keliantys Konstituciniam Teismui naujus klausimus į kuriuos atsakymų reikės ieškoti gyvosios Konstitucijos vertybių sistemoje“, – teigia profesorė T. Birmontienė.

Konferenciją rengia Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Konstitucinis Teismas, Lietuvos advokatūra.

Konferencija 2023 m. spalio 20 d. (penktadienį) nuo 9 val. vyks Seimo Konferencijų salėje (III rūmai). Konferenciją bus galima stebėti ir nuotoliniu būdu per televiziją „Seimas ‒ tiesiogiai“ bei „YouTube“ paskyroje „Atviras Seimas“.

Su konferencijos programa galima susipažinti čia.

Visiems, dalyvavusiems tiesiogiai konferencijoje Seime, bus išduodami dalyvavimą patvirtinantys pažymėjimai. Registracija pažymėjimams gauti vyks prieš renginį ir per jo pertraukas prie įėjimo į Seimo Konferencijų salę. Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama.

Norinčius dalyvauti konferencijoje kviečiame registruotis užpildant trumpą dalyvio anketą čia.