MRU TM I kurso studentėms studijų dalyke „Teisinis argumentavimas“ įteikti paskatinimo prizai - MRU
Naujienos

12 balandžio, 2022
MRU TM I kurso studentėms studijų dalyke „Teisinis argumentavimas“ įteikti paskatinimo prizai
Įvykis
Universitetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas
Teisės mokykla

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės mokyklos (TM) I kurso studentai, kovo mėnesį, studijų dalyke „Teisinis argumentavimas“, kuris grįstas išimtinai patyriminio mokymosi metodu, raštu išbandė savo teisinio argumentavimo įgūdžius. Svarbu paminėti, jog geriausiems autorių darbams įteikti paskatinimo prizai.

„Po Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) komandos praktikumo rašėme inspekcijos argumentuotą išvadą, po Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos komandos patyriminių užsiėmimų rašėme Tarnybos argumentuotą išvadą teismui pagal duotą situaciją, po patyriminių užsiėmimų su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba rašėme Lygių galimybių kontrolieriaus sprendimus pagal pateiktą situaciją“ - teigia MRU TM studentė Veronika Kolcova.

Už paskirtas užduotis studentai gavo ne tik dėstytojo pažymius, dvidešimt geriausių darbų vertino ir VDAI komanda. Stipriausiomis argumentacijos autorėmis pripažintos Veronika Kolcova (Teisės ir fintech grupė), Rugilė Umbrasaitė (Teisės grupė) ir Jelizaveta Moskaliova (Teisės grupė). Balandžio 11 d. (pirmadienį) nugalėtojos kartu su dėstytoju pakviestos apsilankyti VDAI, kur priežiūros institucijos vadovas Raimondas Andrijauskas joms įteikė paskatinimo prizus: 1 vietos laimėtojai – planšetinį kompiuterį, 2 ir 3 vietos laimėtojoms – belaides ausines.

R. Andrijauskas džiaugiasi tęsiamu bendradarbiavimu su kūrybingais MRU TM dėstytojais ir smalsiais studentais: „Šiemet Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovai „Teisinio argumentavimo“ dalyko studentus supažindino su priežiūros institucijos veikla, skyrė studentams praktinę užduotį ir sulaukė puikių rezultatų. Baigę mokslus šie studentai jau bus prisilietę prie asmens duomenų apsaugos, o galbūt ateityje norės tapti ir mūsų kolegomis“.

VDAI užduotį atliko daugiau kaip 100 nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų. Ją atliekant reikėjo asmens duomenų apsaugos aspektu įvertinti Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymą. Studentai turėjo surašyti argumentuotą VDAI išvadą, atliekant šį darbą pasijusti VDAI komandos dalimi, teisininkais, kuriems asmens duomenų apsaugos tematika tapo daug aiškesnė, suprantamesnė ir neatsiejama būsimų tyrimų dalimi.

Kaip teigia Viešosios teisės instituto direktorius doc. dr. Juozas Valčiukas, „Teisinio argumentavimo“ studijų dalyke studentai tampa stipresni teisinio samprotavimo (argumentavimo, motyvavimo, aiškinimo) ir teisinės kalbos (retorikos) įgūdžiuose. ,,Žinias čia pat verčiame įgūdžiais, o gilinimasis į aktualias teisei ir gyvenimui temas mums leidžia parengti visapusiškai stiprų teisininką, pilietį“, - teigė J. Valčiukas. Ieškoma temų, kurios skatintų tvarumą organizacijose, bendruomenėje, valstybėje bei ugdytų kritinį teisinį mąstymą (lygios galimybės, diskriminacija, duomenų apsauga, aplinkosauga ir kt.). Studijų dalykas aktualizuoja šiuos aspektus studentų studijose, mąstysenoje ir jų gyvenime, o patyriminės pratybos, leidžiančios išbandyti savo argumentavimo raštu įgūdžius, dirbti su ekspertų komanda iš tam tikros institucijos, organizacijos, jaunąjį teisininką įgalina pasimatuoti, tikrąja to žodžio prasme, institucijos ar organizacijos komandos vietą.