Mindaugas Verbickas apgynė teisės mokslo krypties disertaciją - MRU
Naujienos

10 lapkričio, 2021
Mindaugas Verbickas apgynė teisės mokslo krypties disertaciją
Doktorantūra
Disertacijos gynimas | PhD
Teisės mokykla

Sveikiname Mindaugą Verbicką (Viešosios teisės institutas), 2021 m. lapkričio 10 d. apgynusį teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją „Naujųjų technologijų įtaka sveikatos teisei“. 

Moksliniai vadovai:
prof. dr. Darijus Beinoravičius (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001), 2017–2020 m.;
prof. dr. Kazys Meilius (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001), 2014–2016 m.

Gynimo taryba:
Pirmininkas  prof. dr. Gediminas Mesonis (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).
Nariai:
prof. dr. Toma Birmontienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Michel Fontaine (Lozanos universitetas, Šveicarija, medicinos ir sveikatos mokslai, visuomenės sveikata, M 004);
doc. dr. Jelena Kutkauskienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
doc. dr. Haroldas Šinkūnas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Šiuolaikinėje sveikatos priežiūroje žmogaus teisės į sveikatą dalimi tampa teisė dalytis mokslo pažangos laimėjimais ir nauda. Mokslo pažanga bei taikomoji veikla (technologijos) skirtos tam, kad būtų ugdoma žmogaus asmenybė, didinama pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, tačiau sveikatos srityje ši pažanga susijusi tiek su nauda, tiek ir rizikomis. Todėl neišvengiamai teisę lenkiantis technologijų progresas jai kelia vis naujų iššūkių, suponuojančių mokslinių tyrimų poreikį, kurie teisinio naujųjų technologijų ir sveikatos sąveikos reguliavimo iššūkių kontekste ieškotų harmoningos šių sričių sąveikos galimybių. Šioje disertacijoje keliamas tikslas nustatyti ir įvertinti sisteminį naujųjų technologijų poveikį sveikatos teisei remiantis pozityvios sveikatos samprata. Įgyvendinant uždavinius moksliniame darbe pagrindžiama, kad su naujų techninių galimybių integracija į sveikatos sritį susiję teisinio reguliavimo iššūkiai gali būti sprendžiami pozityvios sveikatos sampratą naudojant kaip teorinį pagrindą, pagal kurį dinamiškumas, holistiškumas ir asmens įtrauktis bei jų pagrindu besiformuojantys principai yra inovatyvaus, pagrindines žmogaus teises užtikrinančio naujųjų technologijų poveikio teisiniam reguliavimui kriterijus.

Susipažinti su disertacija