Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė išrinkta į ES pagrindinių teisių agentūros Vykdomąją tarybą - MRU
Naujienos

16 gruodžio, 2022
Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė išrinkta į ES pagrindinių teisių agentūros Vykdomąją tarybą
Teisės mokykla
Įvykis
Universitetas
Bendruomenė
Mokslas

Š. m. gruodžio 14–16 d. Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė dalyvauja metiniame Europos Sąjungos (ES) pagrindinių teisių agentūros (angl. EU Fundamental Rights Agency, FRA) susitikime, kuriame svarstomi naujos FRA veiklos strategijos rengimo klausimai, didelis dėmesys skiriamas Rusijos agresijos Ukrainoje pasekmių žmogaus teisėms Europoje vertinimui, naujo FRA Mokslo komiteto formavimui ir kt.

Prof. Lyra Jakulevičienė išrinkta FRA Vykdomosios tarybos (angl. Executive Board) nare. Ji pakeitė Airijos atstovą Vykdomojoje taryboje jam tapus FRA Valdybos prezidentu (informacija čia). Vykdomoji taryba padeda valdybai rengti sprendimus bei konsultuoja agentūros direktorių. Lyra Jakulevičienė taip pat yra FRA Valdybos, metinės ES žmogaus teisių ataskaitos priežiūros komiteto (nuo 2020 m.) bei Strategijos darbo grupės narė (nuo 2022 m.).

ES pagrindinių teisių agentūra įsteigta 2007 m. Jos užduotis – teikti su pagrindinėmis teisėmis susijusią pagalbą ir ekspertines žinias ES institucijoms, įstaigoms, tarnyboms, agentūroms ir ES šalims, joms įgyvendinant ES teisę.

Pagrindinė agentūros funkcija – rinkti ir skelbti aktualią, objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją bei duomenis apie pagrindinių teisių padėtį visose ES šalyse pagal ES teisę. Siekdama didinti visuomenės informuotumą apie pagrindines teises ir skleisti informaciją apie savo veiklą, agentūra taip pat skatina dialogą su pilietine visuomene. 

Susipažinkite su naujausiu 2022 metų gruodį išleistu FRA leidiniu „Algoritmų šališkumas – dirbtinis intelektas ir diskriminacija“ (angl. Bias in Algorithms – Artificial Intelligence and Discrimination).

Daugiau informacijos apie leidinį galima rasti čia.