Studijuoti teisę ar politikos mokslus? Nuo šiol pasirinkti bus paprasčiau - MRU
Naujienos

15 liepos, 2021
Studijuoti teisę ar politikos mokslus? Nuo šiol pasirinkti bus paprasčiau
Teisės mokykla

Šiemet startuoja nauja MRU Teisės mokyklos studijų programa „Teisė ir tarptautiniai santykiai“, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas teisės, politologijos ir tarptautinių santykių studijų dalykams. Apie šią programą kalbamės su Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktoriumi profesoriumi dr. Sauliumi Katuoka. 

Gerbiamas profesoriau, abiturientams artėja studijų, būsimo profesinio kelio pasirinkimo laikas. Ką jiems patartumėte?

Mąstant apie savo ateitį būtina pasverti visus pliusus ir kad ir kaip būtų keista – minusus. Pavyzdžiui, ar pakankamos vienos užsienio kalbos ar kelių kalbų žinios? Jeigu neužtenka vienos, derėtų studijų universitete metu sutelkti dėmesį į užsienio kalbas. Taigi, spraga šioje srityje gali būti ištaisyta. Labai svarbu atsakyti sau: „ar iš tikrųjų aš norėčiau būti šios srities specialistu?“ XXI amžius pateikia nemažai iššūkių. Gausėja informacijos srautai, į buitį veržiasi technologinės naujovės, pasaulis komunikacijos prasme tampa prieinamesnis. Neretai sprendžiant iškilusias problemas vienos srities specialisto žinių nepakanka. Laimi sugebantys susieti kelias sritis, išgauti dviejų ar daugiau sričių sinergiją ir pasinaudoti jos teikiamais privalumais.

Kokias studijų naujoves išskirtumėt Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykloje?  

Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla rengia įvairių krypčių teisininkus. Aišku, egzistuoja klasikinė teisininko profesijos samprata. Būtent šios krypties teisininkai turi galimybę dirbti teisėjais, advokatais, prokurorais, notarais, antstoliais. Tai tikrieji Temidės pagalbininkai. Tačiau Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla atsižvelgia, kaip keičiasi ir evoliucionuoja teisė, kokių sričių teisės ekspertų reikia šiuolaikinei ir globaliai darbo rinkai. Išskirčiau Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto naują bakalauro lygio studijų programą „Teisė ir tarptautiniai santykiai“, kuriai vadovaus docentė dr. Katažyna Bogdzevič. 

Kaip kilo šios studijų programos idėja?

Šios programos poreikis palaipsniui kristalizavosi bendraujant su teisininkais praktikais, kurie pasirinko diplomato karjerą; su teisininkais, kurie darbuojasi tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos institucijose; su teisininkais, kurių interesų laukas išėjo iš nacionalinės teisės ribų. Būtent šie teisininkai pasiūlė teisės bakalauro programą susieti su tarptautiniais santykiais, su vadinamaisiais politologiniais dalykais bei jų studijomis. Rengiant šią programą teko diskutuoti su dviejų krypčių specialistais: teisininkais, besidominčiais tarptautine teise, Europos Sąjungos teise, ir politologais, kurių interesų ratas siejamas su politikos, tarptautinių santykių dalykais. 

Teisė ir politologija – ar šios sritys apskritai suderinamos? 

Pateiksiu konkretų pavyzdį. Bendraudamas su teisininku, kuris apie 30 metų sėkmingai darbavosi Užsienio reikalų ministerijos sistemoje, turėjo solidų patarėjo diplomatinį rangą, pavyko atskleisti jo diplomatinės karjeros vingius. Atgavus Lietuvos valstybei nepriklausomybę, jis baigdamas teisės studijas įsidarbino Užsienio reikalų ministerijoje. Šioje ministerijoje suprato, kad trūksta politikos žinių ir kompetencijų tarptautinių santykių srityje, tad dirbdamas Prancūzijoje pasirinko tarptautinių santykių studijas viename Prancūzijos universitete. Sėkmingai jas baigęs jau galėjo išnaudoti tiek teisininko, tiek tarptautinių santykių specialisto žinias ir sėkmingai kilo diplomatinės karjeros laiptais. Be kita ko, šis žmogus pritarė parengtai „Teisė ir tarptautiniai santykiai“ programai ir pareiškė norą prisidėti prie jos įgyvendinimo dalindamasis savo profesine patirtimi ir žiniomis su būsimaisiais šios programos studentais. Jis taip pat džiaugėsi atsivėrusia galimybe jauniems žmonėms iš karto gilintis į šias dvi sritis – teisę, aprėpiant specialius tarptautinės teisės dalykus, ir į tarptautinius santykius, studijuojant specialius politikos bei tarptautinių santykių dalykus. Jis pats tokios galimybės neturėjo.

Kas, jūsų nuomone, svarbu, kad studijų programa būtų sėkminga, o ją baigę turėtų profesinės karjeros galimybes? 

Norint sėkmingai realizuoti naują studijų programą labai svarbu suburti kompetentingą ir patyrusį pedagogų kolektyvą. Labai džiaugiuosi, kad mums pavyko pritraukti kvalifikuotus dėstytojus: teisės dalykus dėstys prof. dr. Justinas Žilinskas, prof. dr. Dainius Žalimas, prof. dr. Danutė Jočienė, prof. dr. Lyra Jakulevičienė, prof. dr. Regina Valutytė. Visi šie profesoriai – vadovaujantieji savo srities specialistai Lietuvos ir Europos mastu. Politikos, tarptautinių santykių dalykus dėstys profesorius Egidijus Motieka, profesorius Andrius Bielskis, žinoma politologė Rima Urbonaitė. Praktinėmis žiniomis dalinsis Užsienio reikalų ministerijos darbuotojai, diplomatai, netgi buvę Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministrai. 

Svarbu pažymėti, kad į šios programos studijų procesą aktyviai įsitrauks ir socialiniai partneriai: Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, advokatų kontora „Eversheds Saladžius“, nevyriausybinė organizacija „Žmogaus teisių balsas“. Labai džiaugiamės Užsienio reikalų ministerijos kanclerės Ingos Černiuk dėmesiu šiai programai. Profesorių, aukščiausio lygio profesionalų-praktikų įsitraukimas į studijų procesą taip pat labai svarbus, todėl Mykolo Romerio universitete skinasi kelią naujovė – mentorystės institutas. Kiekvienas studentas gali turėti mentorių, žinomą tam tikros srities specialistą, kuris padės studentui modeliuoti galimą jo karjerą.