MRU atstovai kartu su užsienio universitetų delegacija aptarė inovatyvius teisės studijų modernizavimo metodus - MRU
Naujienos

8 gruodžio, 2022
MRU atstovai kartu su užsienio universitetų delegacija aptarė inovatyvius teisės studijų modernizavimo metodus
Teisės mokykla
Universitetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas

Gruodžio 1–2 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) vyko projekto MELE (angl. Modernising European Legal Education) partnerių susitikimas. Teisės mokykloje lankėsi septynių šalių universitetų atstovai, dirbantys teisės studijų modernizavimo srityje.

Partneriams pristatyta pastarųjų kelerių metų MRU Teisės mokyklos veikla, susijusi su teisės studijų tobulinimu, patirtinio mokymo, mentorystės, nemokamos teisinės pagalbos, partnerysčių integracija, technologiniais aspektais, aptarti svarbiausi pasiekimai šiose srityse ir šiuo metu įgyvendinamos iniciatyvos.

Teisės mokyklos dekanės prof. dr. Lyros Jakulevičienės teigimu, „visame pasaulyje teisininkai susiduria su nemažai pokyčių dėl besikeičiančių veiklos sąlygų. Šie pokyčiai lemia ir poreikį adaptuoti teisės studijas, teisininkų parengimą, siekiant, kad naujieji teisininkai gebėtų veikti besikeičiančiame, skaitmenizuotame pasaulyje, kuriame nebeužtenka vien teisinių žinių, o svarbūs ir „minkštieji“ gebėjimai ir net kitoks mąstymas“.

Renginio metu MRU Teisinių technologijų (LegalTech) centro vadovas prof. dr. Paulius Pakutinskas apžvelgė teisinių technologijų, dirbtinio intelekto panaudojimo integravimą į teisės studijų programas ir studijų dalykus.Doc. dr. Marius Laurinaitis supažindino su naujai startavusia sertifikavimo programa, skirta pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos specialistams parengti. Doc. dr. Juozas Valčiukas pasidalijo patirtimi integruojant patirtinį mokymą į teisės studijas, o Nastė Grubliauskienė pristatė mentorystės programos pasiekimus.

Įkvėpti MRU Teisės mokyklos iniciatyvų, projekto partneriai toliau diskutavo apie inovatyvius dėstymo metodus ir jų pritaikymą teisės studijose, aptarė įgyvendinamas projekto veiklas (rengiamą metodinę priemonę dėstytojams, e-kursą studentams), jų viešinimą, galimus naujus projektus ir tolesnį bendradarbiavimą.

MELE projektu siekiama sustiprinti studentų universalius gebėjimus (angl. transversal competences) ir akademinius įgūdžius, tobulinant akademinio personalo dėstymo kompetencijas. Taip pat   siekiama plėsti studentų žinias įvairias sritis apimančiomis temomis (angl. cross-cutting topics), tokiomis kaip lyčių lygybė, Europos žaliasis kursas (angl. European Green Deal) ir klimato kaita, skaitmeninimas ir daugiapakopis valdymas.

Projekto partneriai: Sarlando universitetas (Vokietija, koordinatorius), Belgrado universitetas (Serbija), Zagrebo universitetas (Kroatija), Skopjės universitetas (Šiaurės Makedonija), Kadiso universitetas (Ispanija), Groningeno universitetas (Nyderlandai), Regento universitetas Londone (Jungtinė Karalystė), South Eastern European Law School Network (tinklas, jungiantis 10 universitetų Balkanų regione).

Projektas finansuojamas pagal Erasmus+ programą. Projektas įgyvendinamas 2020–2023 m.