Mykolo Romerio universitetas oficialiai tapo Europos reformų universitetų aljanso (ERUA) nariu - MRU
Naujienos

24 spalio, 2023
Mykolo Romerio universitetas oficialiai tapo Europos reformų universitetų aljanso (ERUA) nariu
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija
Teisės mokykla
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Mykolo Romerio universitetas (MRU) kartu su kitais 7 ERUA (Europos reformų universiteto aljanso) nariais pasirašė 12,8 mln. Eur Dotacijos susitarimą (Grant Agreement) su Europos Komisijos Europos švietimo ir kultūros vykdomąją įstaiga (EACEA) ir startuoja su ambicingos ketverių metų trukmės ERUA2 iniciatyvos įgyvendinimu.

ERUA2 iniciatyvos unikalumas slypi novatoriškoje integruotoje akademinėje erdvėje, kur į studentus orientuota švietimo sistema prisidės ir skatins atviros ir įtraukios visuomenės kūrimą. Didinant mobilumo galimybes, diegiant virtualų akademinį miestelį, steigiant jungtinių laipsnių programas, kuriant akademines inovatyvias laboratorijas, mokslinių tyrimų klasterius ir bendrai plėtojant socialinio verslumo koncepcijas, ERUA2 iniciatyva tiesiogiai padidins Europos aukštojo mokslo konkurencingumą bei efektyviau prisidės prie pasaulinių problemų sprendimo.

Pasak rektorės prof. Dr. Ingos Žalėnienės, ERUA nariai universitetai yra kolektyviai įsipareigoję puoselėti įtraukią, eksperimentinę, novatorišką ir socialiai orientuotą mokymosi aplinką. Šis aljansas ypač stiprus humanitarinių, socialinių mokslų ir menų srityse. Tai leis jam plėtoti kūrybišką požiūrį į aukštąjį mokslą ir mokslinius tyrimus, o tai prisidės prie aukštojo mokslo reformavimo. MRU vadovaus vienai iš aljanso svarbiausių sričių - tai moksliniais tyrimais grindžiamų klasterių kūrimui.

ERUA2 iniciatyva orientuojasi į studentus, kurie bus įtraukiami į visas ERUA tinklo veiklas ir iniciatyvas, pasitelkiant juos į valdymo struktūras ir skatinant būti ERUA idėjų bei reformistinių metodų ambasadoriais visuomenėje.

ERUA jungia šiuos 8 universitetus iš skirtingų Europos šalių rytuose, vakaruose, šiaurėje ir pietuose: Mykolo Romerio universitetas (Lietuva),  Paryžiaus 8-asis universitetas (Prancūzija), Egėjo jūros universitetas (Graikija), Bulgarijos universitetas – NBU (Bulgarija), SWPS Socialinių ir humanitarinių mokslų universitetas (Lenkija), Gran Kanarijos universitetas – ULPGC (Ispanija), Mačeratos universitetas (Italija), Europos universitetas Viadrina (Vokietija).