Žydrūnas Plytinikas apgynė teisės mokslų krypties daktaro disertaciją - MRU
Naujienos

27 rugpjūčio, 2020
Žydrūnas Plytinikas apgynė teisės mokslų krypties daktaro disertaciją
Teisės mokykla
Doktorantūra
Disertacijos gynimas | PhD

Sveikiname Žydrūną Plytniką (Viešosios teisės institutas), 2020 m. rugpjūčio 27 d. eksternu apgynusį daktaro disertaciją „Viešųjų pirkimų kontrolės modelis Lietuvoje“ (teisė, S 001).  
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KONTROLĖS MODELIS LIETUVOJE 

Daktaro disertacijos „Viešųjų pirkimų kontrolės modelis Lietuvoje“ dėstomosios dalies pirmoje dalyje atskleidžiamos viešųjų pirkimų valstybinio ir teisinio reguliavimo samprata, viešųjų pirkimų modeliai, analizuojama viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo ES ir Lietuvoje raida. Taip pat pristatomas viešųjų pirkimų principų, tikslų turinys ir jų įgyvendinimo viešųjų pirkimų kontrolės priemonėmis efektyvumas. Dėstomosios dalies antroje dalyje tiriama viešųjų pirkimų kontrolės institucinė sistema Lietuvoje, ji lyginama su kaimyninių šalių Latvijos ir Estijos pavyzdžiais, įvertinamos viešųjų pirkimų kontrolės disfunkcijos ir galimos tobulinimo kryptys, pateikiama empirinio tyrimo analizė. Dėstomosios dalies trečioje dalyje pristatomas autoriaus siūlomas viešųjų pirkimų kontrolės modelis su siūloma privaloma ikiteisminio viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarka. Disertacijos pabaigoje formuluojamos išvados ir siūlymai dėl šiuo metu Lietuvos Respublikos teisės sistemoje galiojančio viešųjų pirkimų kontrolės teisinio reguliavimo tobulinimo, siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų tikslų efektyvų realizavimą. Ypatingas dėmesys skiriamas siūlomam naujam privalomos ikiteisminės viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarkos modeliui įgyvendinti reikalingų teisės aktų ar jų dalių projektams. 

PUBLIC PROCUREMENT CONTROL MECHANISM IN LITHUANIA 
The first chapter of the descriptive section of the Doctoral Thesis “Public Procurement Control Mechanism in Lithuania” reveals the concept of public and legal regulation of the public procurement, analyses the development of the public regulation in the EU and Lithuania. The chapter also introduces the content of the public procurement principles and objectives, and the efficiency of their implementation by the means of the public procurement control. The second chapter of the descriptive section explores the institutional system of the public procurement control; it is compared to the examples of the neighbouring countries Latvia and Estonia, it also aims to assess the dysfunctions of the public procurement control and potential directions for its improvement; the chapter contains an empirical research analysis as well. The third chapter of the descriptive section introduces to the public procurement mechanism suggested by the author along with the settlement of the public procurement disputes in a mandatory pre-litigation procedure. The final section of the Thesis provides with conclusions and recommendations aimed at the improvement of the existing regulatory framework of the public procurement being applied in the Republic of Lithuania to ensure an efficient implementation of the public procurement objectives. A particular focus is made on legislation and draft regulations necessary to implement the mechanism of the new settlement of the public procurement disputes in a mandatory pre-litigation procedure.