In Memoriam: Profesorius Bronislovas Juozas Kuzmickas (1935-2023) - MRU
Naujienos

7 lapkričio, 2023
In Memoriam: Profesorius Bronislovas Juozas Kuzmickas (1935-2023)
Teisės mokykla
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

   

2023 m. lapkričio 6 d. mirė žymus Lietuvos filosofas ir valstybės veikėjas, Kovo 11-sios Akto signataras, ilgametis Mykolo Romerio universiteto profesorius ir Filosofijos katedros vedėjas Bronislavas Juozas Kuzmickas.

Profesorius gimė 1935 m. lapkričio 10 d. Prienų raj. Juodraisčio kaime. 1960 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos-Filologijos fakultetą. 1966–73 m. dėstė filosofiją Vilniaus inžineriniame statybos institute, 1973–90 m. ir 1992–96 m. dirbo Filosofijos ir sociologijos institute (Kultūros, filosofijos ir meno institutas), 1985–90 m. buvo Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus vedėjas. Mykolo Romerio universitete dėstė ir dirbo intensyvų mokslinį darbą nuo 2000 m.

1988–90 m. Bronislovas Kuzmickas buvo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo tarybos narys. 1990 m. išrinktas į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą / Atkuriamąjį Seimą, buvo Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio pavaduotojas. 1996–2000 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys, Seimo delegacijų Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje ir Vakarų Europos Sąjungos Asamblėjoje vadovas. 1989–93 m. Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas. 1994–2002 m. žurnalo Revue Baltique redaktorius.

Bronislovo Kuzmicko indėlis yra neįkainojamas, kuriant Sąjūdį, Lietuvai kovojant už nepriklausomybę, o vėliau įtvirtinant valstybingumą tarptautinėje erdvėje.

Grįžęs į akademinį gyvenimą, profesorius vėl tapo asmenybe, apie kurią telkėsi gausūs humanitarinę kultūrą puoselėjantys bendraminčiai. Būtent jam Lietuvos Teisės universitetas, vėliau Mykolo Romerio universitetas, patikėjo užduotį kurti Filosofijos katedrą. Vadovaujama Bronislovo Kuzmicko ši katedra tapo svarbiu Lietuvos filosofinio mąstymo centru.

Profesorius Bronislovas Kuzmickas visada bus prisimenamas ir mylimas visų, jį pažinojusių, visos lietuvių tautos.

Atsisveikinti su profesoriumi Bronislovu Juozu Kuzmicku galima trečiadienį, lapkričio 8 d., nuo 15 val., Vilniaus laidojimo rūmuose Olandų g., 6 salėje.

Urna išnešama ketvirtadienį, lapkričio 9 d., 11.30 val. Laidotuvės Antakalnio kapinėse.