Latvijos prezidentui – Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardas - MRU
Naujienos

29 balandžio, 2022
Latvijos prezidentui – Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardas
Įvykis
Universitetas
Bendruomenė
Mokslas
Teisės mokykla

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Senatas nutarė Garbės daktaro vardą suteikti Latvijos prezidentui Egiliui Levitui.

MRU Garbės daktaro vardas Latvijos prezidentui suteiktas už reikšmingą indėlį į demokratijos procesus Baltijos regione,  teisės viršenybės puoselėjimą,  žmogaus teisių apsaugos ir Europos integracijos idėjas,  Europos žmogaus teisių apsaugos standartus bei Europos Sąjungos jurisprudencinę teisę bei  iškilius mokslinius darbus konstitucionalizmo, administracinės teisės, teisinių reformų ir Europos Sąjungos teisės srityse.

„Latvijos prezidento vaidmuo Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo procese, jo veikla stiprinant demokratiją, žmogaus teisių apsaugą reikšmingai prisidėjo ne tik prie Latvijos, bet ir prie Lietuvos valstybės demokratinių procesų, valstybingumo, konstitucingumo ir tarptautinio vaidmens raidos. Jo veikla yra plačiai pripažinta tarptautiniu mastu“, – sakė MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.

Pasak MRU rektorės, E. Levito mokslinės publikacijos yra glaudžiai susijusios su MRU Teisės mokyklos vykdomais moksliniais tyrinėjimais žmogaus teisių, konstitucinės ir administracinės teisės, Europos Sąjungos teisės srityse.

E. Levitas yra iškilus Latvijos teisininkas, tarptautinis teisėjas, buvęs Latvijos teisingumo ministras, ambasadorius, 2019 m. gegužės 29 d. Saeimos išrinktas Latvijos prezidentu. Jis yra baigęs Hamburgo universiteto (Vokietija) Teisės fakultetą (1982 m.), taip pat politikos mokslus (1986 m.).

Žinomas teisininkas  aktyviai dalyvavo Latvijos Nepriklausomybės atkūrimo veikloje 1989–1991 metais.
E. Levitas yra 1990 m. gegužės 4 d. Deklaracijos dėl Latvijos Nepriklausomybės atkūrimo koncepcijos autorius, daugelio reikšmingų įstatymų projektų bendraautorius (įskaitant Latvijos Konstitucinio Teismo įstatymą, Administracinio proceso įstatymą, Ministrų kabineto sandaros įstatymą ir kt.). E. Levitas taip pat yra 2014 metais priimtos Konstitucijos preambulės arba įvado autorius.

E. Levitas buvo pirmasis Latvijos teisingumo ministras po Nepriklausomybės atkūrimo (1993-1994 m.), pirmasis Latvijos teisėjas Europos žmogaus teisių teisme (1995–2004 m.) ir Europos Sąjungos teisingumo teisme (2004-2019 m.), prisidėjęs prie žmogaus teisių apsaugos, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės plėtotės. Jis yra gavęs daugybę apdovanojimų už veiklą teisės srityje.

E. Levito mokslinės publikacijos yra glaudžiai susijusios su MRU Teisės mokyklos vykdomais moksliniais tyrinėjimais žmogaus teisių, konstitucinės ir administracinės teisės, Europos Sąjungos teisės srityse. Jis yra daugiau kaip 130 mokslinių ir kitų publikacijų valstybės teisės, administracinės teisės, žmogaus teisių ir demokratijos klausimais autorius. E. Levitas yra pateikęs daug nuomonių įvairiais teisiniais ir politiniais bei teisiniais klausimais Latvijos parlamentui (Seimui), ministrų kabinetui, įvairioms ministerijoms, Konstituciniam Teismui, kitiems teismams, valdžios institucijoms, Europos Sąjungos institucijoms, tarptautinėms institucijoms. Jis nuolatos publikuoja leidinius apie Latvijos raidos iššūkius.

MRU Garbės daktaro regalijų suteikimo Latvijos prezidentui E. Levitui iškilmės vyks Mykolo Romerio universitete, Vilniuje, gegužės 5 dieną.