Mykolo Romerio teisės mokykla

# • Naujienos

 • Kviečiame paminėti Konstitucijos dieną ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 25-erių metų sukaktį!

  Mykolo Romerio teisės mokyklos Viešosios teisės institutas kartu su Lietuvos Respublikos Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetu, Lietuvos Respublikos Konstituciniu Teismu ir Lietuvos advokatūra rengia jau tradicine tapusią kasmetinę tarptautinę konferenciją, kuri skiriama Konstitucijos dienai paminėti. Šiemet renginys dedikuojamas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 25-erių metų sukakčiai. Žinomi šalies ir užsienio konstitucionalistai diskutuos apie Konstitucinės priežiūros svarbą užtikrinant Konstitucijos ir visos valstybės stabilumą.

  Išsamiau
 • Mykolo Romerio teisės mokyklos delegacija dalyvauja tarptautiniame teisiniame forume Charkove

  Mykolo Romerio teisės mokyklos delegacija dalyvauja tarptautiniame teisiniame forume Charkove, Ukrainoje. 2018 m. rugsėjo 26-28 d.  Dėstytojai pristatė pranešimus Verslo ir žmogaus teisių, konstitucinės teisės tematika.

  Išsamiau
 • KVIEČIAME DALYVAUTI KONSTITUCIJOS EGZAMINE

  Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas – jau 12-tą kartą vykstanti visuotinė teisinių žinių patikrinimo akcija. Egzaminą organizuojanti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kartu su egzamino globėja – Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite – visus šalies piliečius ir gyventojus akcijos metu kviečia pasitikrinti Konstitucijos žinias.
  Konstitucijos egzaminas vyks dviem etapais:
  • pirmasis etapas – spalio 4 d., 12 val.
  • antrasis etapas – spalio 18 d. 12 val. (dalyvauja sėkmingai pirmąjį etapą įveikę egzamino dalyviai).
  Kviečiame spalio 4 d. 12 val. Konstitucijos egzaminą laikyti Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, Vilnius, I-409 aud.

  Prašome registruotis užpildant registracijos formą https://goo.gl/forms/CJ7JzEmEduNa68lv2

  Išsamiau
 • Legal Hackathon: chatbots

  MRU Legaltech centras jungiasi prie Europos tyrėjų nakties ir bendradarbiaujant su lyderiaujančia Facebook chatbot kūrimo platforma Botsify pristato vieno vakaro trukmės renginį, kurio metu tiek individualiai, tiek dirbdami komandose hackathono dalyviai kurs Facebook chatbotus (bendravimo robotus), skirtus optimizuoti ar absoliučiai pakeisti šiuo metu egzistuojančias teisines paslaugas. Botsify leidžia kurti chatbot'us be programavimo žinių, tad specialaus pasiruošimo nereikia, reikia tik stipraus loginio mąstymo ir nuovokos.

  Išsamiau
 • Prof. habil. dr. Mindaugo Maksimaičio auditorijos atidarymo renginys

  Maloniai kviečiame į prof. habil. dr. Mindaugo Maksimaičio auditorijos atidarymo renginį, skirtą garbingos profesoriaus 85 metų sukakties paminėjimui. Šventės metu profesorių sveikins kolegos, buvę mokiniai ir visa teisinė bendruomenė taip pat bus eksponuojama profesoriaus mokslo darbų paroda.

  Renginys vyks 2018 m. rugsėjo 24 d., 16 val., Mykolo Romerio universiteto (Ateities g. 20), Vilnius.I-414 auditorijoje.

  Išsamiau
 • Rugsėjo 20-21 d. vyksta Teisės mokyklos akademinės bendruomenės susirinkimas

  Maloniai kviečiame dėstytojus rugsėjo 20-21 d. (darbo valandomis) atvykti į Mykolo Romerio teisės mokyklos dekanatą (V-343 kab.) ir pareikšti savo nuomonę dėl deleguojamų atstovų į konferenciją. Atsižvelgdama į Mykolo Romerio universiteto senato 2014 m. rugsėjo 4 d. nutarimu patvirtintą Mykolo Romerio universiteto tarybos sudarymo tvarką ir tai, kad MRU senato sprendimu yra viešai paskelbtas MRU tarybos nario, skiriamo Universiteto akademinės bendruomenės, kandidatūros kėlimas, Mykolo Romerio universiteto tarybos rinkimų organizavimo komisija skelbia, kad Universiteto akademinės bendruomenės konferencija, kurioje bus renkamas Tarybos narys. Pagal Universiteto senato 2014 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1SN-4 patvirtiną Mykolo Romerio universiteto tarybos sudarymo tvarkos 7 punktą „Tarybos nariai renkami Universiteto akademinės bendruomenės konferencijoje (toliau – Konferencija), kurioje dalyvauja Universiteto akademinės bendruomenės deleguoti atstovai.<...>“ . Pagal tvarkos 9 punktą „Atstovus į Konferenciją deleguoja fakultetų akademinės bendruomenės susirinkimai (toliau – susirinkimai), kurie turi įvykti likus ne vėliau kaip penkioms darbo dienoms iki Konferencijos.“

  Išsamiau
Naujienų archyvas

Kodėl Mykolo Romerio teisės mokykla?

 • Patyrę dėstytojai – praktikai

Teisės bakalauro ir magistrantūros programose dėsto daugelis žymių teisės mokslininkų bei praktikų: Lietuvos Konstitucinio, Aukščiausiojo, Apeliacinio teismų, apygardų bei apylinkių teismų teisėjai, advokatai, prokurorai, notarai, mediatoriai.

 • Absolventų įsidarbinamumas

71,10 proc. MRU absolventų, baigusių teisę įsidarbina per pirmuosius 6 mėn., 74,66 proc. - per pirmuosius 12 mėn. Dalis absolventų tęsia studijas magistro studijose. MRU yra vienintelis universitetas Lietuvoje, turintis socialinių mokslų laboratorijas, kur studentai gali įgyti pirmą darbinę patirtį, kurios dažnai reikia įsidarbinti.

 • Studentų pasitenkinimas studijomis

2016 m. tarptautinis studijų portalas “StudyPortals”, vertinantis užsienio studentų pasitenkinimą studijomis įvertino MRU “Excellent” kategorijos apdovanojimu.

 • Tarptautiškumas

7 magistro programos įgyvendinamos kaip tarptautinės/jungtinės/dvigubo diplomo anglų kalba su Bordeaux IV ir Savoie Mont Blanc universitetais (Prancūzija) bei Ukrainos universitetais. Virš 100 Erasmus sutarčių su užsienio universitetais ir organizacijomis dėl studijų bei praktikos užsienyje. Fakultetas koordinuoja NORDPLUS programą, fakultete dėsto JAV ir kitų užsienio šalių dėstytojai.

 • Infrastruktūra

2016 m. tarptautinių ekspertų, vertinančių Teisės bakalauro studijų programas, nuomone MRU infrastruktūra yra viena geriausių Vidurio ir Rytų Europoje - studentams sudarytos visos galimybės naudotis kompiuterizuotomis auditorijomis, puikiai įrengtomis darbo vietomis bibliotekoje, veikiančioje 24/7 darbo laiku, gausiais bibliotekos fondais: spausdintais ir elektroniniai šaltiniais, kurie pasiekiami ir nuotoliniu būdu.

Mykolo Romerio teisės mokyklos istorija

1997 m. rugsėjo 1 d. studijas pradėjo pirmieji teisės programos dieninių bakalauro studijų 124 studentai.
1998 m. kovo 17 d. Senato patvirtintoje naujojoje Teisės akademijos struktūroje tarp penkių fakultetų įsteigtas ir Teisės fakultetas, kurio sudėtyje buvo 10 katedrų (Tarptautinės teisės ir žmogaus teisių apsaugos katedra, Civilinės ir komercinės teisės katedra, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra, Kriminologijos katedra, Teisės filosofijos katedra, Baudžiamosios teisės katedra, Baudžiamojo proceso katedra, Kriminalistikos katedra, Finansų ir mokesčių teisės katedra, Teisės medicinos katedra). 1998 m. gegužės mėnesį Teisės akademijos senatas, atsižvelgdamas į Konkurso ir atestacijos komisijos rekomendacijas, konkurso tvarka išrinko fakulteto dekaną ir katedrų vedėjus, mokslinius, mokslinius pedagoginius ir pedagoginius darbuotojus. Fakulteto dekanu buvo išrinktas dr. Kęstutis Stungys, katedrų vedėjais: Baudžiamojo proceso – prof. dr. Eugenijus Palskys, Baudžiamosios teisės – prof. habil.dr. Vytautas Piesliakas, Civilinės ir komercinės teisės – doc. dr. Dangutė Ambrasienė (iki 1999-04-20), prof. habil. dr. P. V. Rasimavičius (nuo 1999-04-21), Darbo teisės ir socialinės saugos – doc. dr. Genovaitė Dambrauskienė (nuo 1999 m. rugpjūčio 2 d.), Finansų ir mokesčių teisės – dr. Algirdas Miškinis, Kriminalistikos – doc. dr. Hendryk Malevski, Kriminologijos – doc. dr. Genovaitė Babachinaitė, Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės – doc. dr. Saulius Katuoka, Teisės filosofijos – doc. dr. Alfonsas Vaišvila, Teisės medicinos – prof. habil. dr. Gediminas Žukauskas. Iš viso fakultete dirbo 86 pedagogai ir 32 doktorantai. Fakultete buvo 43 mokslo daktarai, iš jų 12 profesorių, 20 docentų.
    Nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. be teisės bakalauro studijų programos dar startavo ir magistrantūros studijų teisės programos trys specializacijos: baudžiamosios teisės ir kriminologijos, civilinės teisės ir tarptautinės teisės.
2000 m. birželio 8 d. rektoriaus įsakymu Nr. 371 K Teisės fakulteto dekanu paskirtas dr. Juozas Žilys. Rektoriaus 2000 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 181K fakulteto prodekanu paskirtas doc. dr. Olegas Fedosiukas, o 2005 m. įvedus antrą prodekano pareigybę vasario 10 d. rektoriaus įsakymu Nr. 4I-279 į šias pareigas paskirta dr. Dalia Vasarienė. Nuo 2007 m. liepos mėnesio Teisės fakulteto dekanu paskirtas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, o prodekaną doc. dr. Olegą Fedosiuką pakeitė dr. Linas Baublys. Taip pat įsteigta prodekano pareigybė mokslui, į kurią paskirta dr. Agnė Tikniūtė. Nuo 2009 m. birželio prodekanės mokslui ir projektams pareigas ėjo doc. dr. Inga Žalėnienė, kurią 2010 m. pakeitė doc. dr. Asta Dambrauskaitė. 2010 m. spalio 19 d. prof. dr. Egidijų Jarašiūną, paskirtą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėju, pakeitė profesorė dr. Rima Ažubalytė.  2010 m. prodekanę tarptautiniams ryšiams ir studijoms, Erasmus koordinatorę doc. dr. Dalią Vasarienę pakeitė dr. Regina Valutytė, o 2012 m. prodekaną doc. dr. Lina Baublį pakeitė doc. dr. Snieguolė Matulienė. 2014 m. dekanę prof. dr. Rimą Ažubalytę laikinai pakeitė prof. dr. Snieguolė Matulienė, o 2015 m. birželio 1 d. Teisės fakulteto dekane buvo paskirta prof. dr. Lyra Jakulevičienė. 2018 m. rugsėjo 5 d. prodekanę prof. dr. Snieguolę Matulienę pakeitė doc. dr. Lina Novikovienė.

Mykolo Romerio universiteto Tarybos sprendimu nuo 2018 m. liepos 1 d. Teisės fakultetas pakeitė pavadinimą į Mykolo Romerio Teisės mokyklą.

Šiuo metu dekanatą sudaro dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė bei dvi prodekanės – doc. dr. Lina Novikovienė - prodekanė studijoms bei doc. dr. Dovilė Gailiūtė - Janušonė - prodekanė tarptautiniams ryšiams ir studijoms (Erasmus koordinatorė).dr. Kęstutis Stungys
Teisės fakulteto dekanas
1998-2000 metais
prof. Juozas Žilys
Teisės fakulteto dekanas
2000-2007 metais
prof. Egidijus Jarašiūnas
Teisės fakulteto dekanas
2007 - 2010 metais
prof. dr. Rima Ažubalytė
Teisės fakulteto dekanė 2010-2014 metais
prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Teisės mokyklos dekanė nuo 2015 m

Gretutinės studijos

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutines krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų pasirinkimas studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, stoti į tos krypties magistrantūrą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.

Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų programos studentais.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos

Gretutinės krypties studijų programos

Eil. Nr.

Gretutinės krypties studijų programos

Fakultetas

1

Ekonomika

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

2

Verslas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

3

Dalykinė anglų kalba (šaka) (filologija)

Politikos ir vadybos fakultetas

4

Dalyko (anglų kalbos) pedagogika (šaka)

Politikos ir vadybos fakultetas

5

Filosofija

Politikos ir vadybos fakultetas

6

7

Vertimas

Viešoji istorija

Politikos ir vadybos fakultetas

8

Viešasis administravimas

Politikos ir vadybos fakultetas

9

Informatika

Socialinių technologijų fakultetas

10

Psichologija

Socialinių technologijų fakultetas

11

Socialinis darbas

Socialinių technologijų fakultetas

12

Socialinė pedagogika (šaka)

Socialinių technologijų fakultetas

13

Sociologija

Socialinių technologijų fakultetas

14

Švietimas ir ugdymas

Socialinių technologijų fakultetas

15

Teisė

Teisės fakultetas

16

Teisė (tik studijų programos Policijos veikla studentams)

Viešojo saugumo fakultetas

17

Visuomenės saugumas

Viešojo saugumo fakultetas


Tvarkaraščiai bus skelbiami rugpjūčio paskutiniąją - rugsėjo pirmąją savaitėmis. Nuolatinių studijų bakalauro I kursui pirmąją rudens semestro savaitę vyks įvadinė savaitė į studijas.

2018-2019 s. m. KALENDORIUS

2018-2019 s. m. akademinis kalendorius
2018-2019 s. m. rudens semestro savaičių pasiskirstymas

STUDIJŲ GRAFIKAI

2018/2019 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas. PROJEKTAS
2018/2019 s.m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas. PROJEKTAS
2018/2019 s.m. magistrantūros nuolatinių studijų grafikas. PROJEKTAS
2018/2019 s.m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas. Atnaujintas 09.14 d.
2018/2019 s.m. papildomų studijų grafikas. PROJEKTAS

TVARKARAŠČIAI

LPD 2018-2019 s.m. rudens semestras (atnaujintas 10.18)    

ERASMUS

ERASMUS timetable 2018-2019 autumn semester (09.05, 09.06, 09.13, 09.17, 09.25)

NUOLATINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

Teisės programa

I kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujintas 2018 09 11
II kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujintas 2018 09 10, 09 17
III kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras
IV kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras (atnaujintas 2018 09 04, 10 18)

Teisės ir muitinės veiklos programa

I kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras     
II kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujintas 2018 10 01    
III kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujinta 2018 09 11        
IV kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras (atnaujinta 10 18)        

Teisės ir penitencinės veiklos programa

I kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujinta 2018 09 11, 09 21
II kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujintas 2018 09 10, 09 17
III kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras
IV kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujinta 2018 09 07, 09 12, 09 17

Teisės ir valdymo programa

III kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras
IV kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras (atnaujinta 10 18)

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kursas 2018-2019 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2018 09 10
II kursas 2018-2019 s.m. rudens semestras

Civilinės ir verslo teisės programa

I kursas 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujintas 2018 09 05, 09 17, 09 25
II kursas 2018-2019 s.m. rudens semestras

European and International Business Law

I course (2018-2019 academic year autumn semester). 1 group
I course (2018-2019 academic year autumn semester). 2 group

Intellectual Property Law

II course (2018-2019 academic year autumn semester)

International Law

I course 2018-2019 autumn semester. updated 2018 09 05, 09 18, 09 25    

Legal Regulation of Public Administration and Human Rights

II course (2018-2019 academic year autumn semester)

Mokesčių ir finansų teisės specializacija

II kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras)

Tarptautinė teisė

I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras) (atnaujinta 2018 09 04)
II kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras)

European Union Law and Governance

I course (2018-2019 academic year autumn semester)

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

Teisės programa

RUDENS SEMESTRO ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018/2019 s.m. rudens (1) semestro įžanginės paskaitos
II kurso 2018/2019 s.m. rudens (3) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 09.27
III kurso 2018/2019 s.m. rudens (5) semestro įžanginės paskaitos
IV kurso 2018/2019 s.m. rudens (7) semestro įžanginės paskaitos
V kurso 2018/2019 s.m. rudens (9) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 10.05 d.
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI

Teisės ir valdymo programa

RUDENS SEMESTRO ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
III kurso 2018/2019 s.m. rudens (5) semestro įžanginės paskaitos
IV kurso 2018/2019 s.m. rudens (7) semestro įžanginės paskaitos
V kurso 2018/2019 s.m. rudens (9) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 10.05 d.
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

Teisės ir muitinės veiklos programa

RUDENS SEMESTRO ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018/2019 s.m. rudens (1) semestro įžanginės paskaitos
II kurso 2018/2019 s.m. rudens (3) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 09.27
III kurso 2018/2019 s.m. rudens (5) semestro įžanginės paskaitos
IV kurso 2018/2019 s.m. rudens (7) semestro įžanginės paskaitos
V kurso 2018/2019 s.m. rudens (9) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 10.05 d.
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

Teisės ir penitencinės veiklos programa

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Administracinės teisės programa (Vilnius)

I kurso 2018/2019 s.m. rudens (1) semestras
II kurso 2018 - 2019 s.m. rudens (3) semestras

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kurso 2018/2019 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2018/2019 s.m. rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis

Civilinės ir verslo teisės specializacija

I kurso 2018/2019 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2018/2019 s.m. rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis

Mediacijos programa

I kurso 2018/2019 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2018/2019 s.m. rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis

Darbo teisės specializacija

I kurso 2018/2019 s.m. rudens (1) semestro paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2018/2019 s.m. rudens (3) semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujintas 09.19 d.

Papildomosios studijos

2018-2019 m. ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 m. rudens 1 semestro įžanginių paskaitų tvarkaraštis papildomųjų studijų Vilniuje
I kurso 2018-2019 m. rudens 1 semestro įžanginių paskaitų tvarkaraštis papildomųjų studijų Kaune
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

 Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 271 4561
Mobilusis tel.: 8 659 76782 (tik darbo valandomis)
Faks.: (8 5) 271 4561
El. p.: mrtm@mruni.eu
Dekanė: prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Kab.: V-342
Tel.: (8 5) 271 4624
El. p.: mrtm@mruni.eu
Prodekanė (studijoms): doc. dr. Lina Novikovienė
Kab.: V-341
Tel.: (8 5) 271 4663
El. p.: linan@mruni.eu
Prodekanė (tarptautiniams ryšiams ir studijoms): doc. dr. Dovilė Gailiūtė
Kab.: V-344
Tel.: (8 5) 271 4597
El. p.: dgailiute@mruni.eu
Teisinių technologijų (LegalTech) centro vadovas: Martynas Mockus
Kab.: V-340
Tel.: (8 5) 2714 519
El. p.: martynas@mruni.eu
Vadybininkė-iniciatyvų koordinatorė: Kamilė Salickaitė
Kab.: V-340
Tel.: (8 5) 2714 519
El. p.: k.salickaite@mruni.eu
 Vyresnioji metodininkė: Rasa Deltuvienė
Kab.: IV-302
Tel.: (8 5) 2714 649
El. p.: raseled@mruni.eu
Dekano padėjėja: Inga Mickevičiūtė
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 2714 561
El. p.: inga.mick@mruni.eu
 Vyresnioji metodininkė: Eglė Proscevičienė
Kab.: V-308
Tel.: (8 5) 2714 659
El. p.: egle_ra@mruni.eu


 Tvarkaraščiai

 • Dovilė Augulienė ( I-415 kab., el. p.: dovile.auguliene@mruni.eu)
  Teisės mokyklos bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų tvarkaraščiai

 • Gražina Kačinskienė ( I-402 kab., Tel. (85) 2714 706,  el. p.: grazina.kacinskiene@mruni.eu)
  Teisės mokyklos magistrantūros ištęstinių studijų ir papildomųjų studijų tvarkaraščiai
 • Andželika Norkienė ( el. p.: andzelika@mruni.eu;)
  Teisės mokyklos magistrantūros nuolatinių studijų ir ERASMUS tvarkaraščiai

Teisės mokyklos Studentų skyrius

Nuolatinės studijos 

 • Vyr. metodininkė Rasa Deltuvienė (Teisės, Teisės ir valdymo, Teisės ir penitencinės veiklos, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro nuolatinės studijos)
kab. IV-302,
tel. (8 5) 271 4649
El. paštas raseled@mruni.eu
 • Vyr. metodininkė Eglė Proscevičienė (Teisės magistrantūros nuolatinių studijų programos, jungtinės studijų programos, Erasmus studijos)
kab.IV-308,
tel.(8 5) 271 4659
El. paštas egle_ra@mruni.euIštęstinės studijos 

 • Vadybininkė Virginija Bilinskienė (Teisės, Teisės ir penitencinės veiklos bakalauro ištęstinės studijos, Administracinės teisės, Baudžiamosios teisės ir kriminologijos magistrantūros ištęstinės studijų programos)
kab.IV-304,
tel. (8 5) 271 4636
El. paštas virginija@mruni.eu

 
 • Vadybininkė Kristina Bernatavičienė (Teisės ir valdymo, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro ištęstinės studijos, papildomos studijos, Civilinės teisės, Darbo teisės, Verslo teisės, Mediacijos magistrantūros ištęstinės studijų programos)

kab. IV-306,
tel. (8 5) 271 4595
El. paštas b.kristina@mruni.eu


Studentų priėmimo laikas
Pirmadienis      8.00 - 16.30
Antradienis      8.00 - 16.30
Trečiadienis     8.00 - 16.30
Ketvirtadienis  9.00 - 16.30
Penktadienis    8.00 - 15.30
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

_________________________________________________________________________________________________