Mykolo Romerio teisės mokykla

# • Naujienos

 • Mokslinė - praktinė konferencija "IKITEISMINIO ADMINISTRACINIŲ GINČŲ NAGRINĖJIMO AKTUALIJOS IR IŠŠŪKIAI LIETUVOJE"

  2019 m. Lietuvos administracinių ginčų komisija švenčia 20-metų sukaktį, kuriai paminėti ir administracinių ginčų ikiteisminio nagrinėjimo iššūkius aptarti organizuojama mokslinė-praktinė konferencija „Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo aktualijos ir iššūkiai Lietuvoje“.
  Renginys vyks 2019 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Konferencijų salėje (4 aukštas, Gedimino pr. 30, Vilnius). Registracija į renginį – elektroniniu paštu adresu vti@mruni.eu Registruojantis būtina nurodyti savo vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją, pareigas bei kontaktinį elektroninio pašto adresą. Vietų skaičius ribotas. Registracija vykdoma iki 2019 m. rugsėjo 23 d.

  Išsamiau
 • Kava su dekane

  Mūsų lekiančioje, skubančioje kasdienybėje nėra nieko stabilesnio už tradicijas, o jas kuriame patys!
  Kviečiame studentus kiekvieną mėnesį susitikti Teisės mokykloje – rytiniui neformaliam puodeliui arbatos, kavos!
  Pasinaudokite šia nuostabia galimybe puikiai pradėti darbingą savaitę, pasidalinti įdėjomis, pasiūlymais ar tiesiog gera nuotaika.
  KAS: Kava/arbata
  KADA: 2019 m. rugsėjo 9 d. spalio 7 d. lapkričio 4 d. (pirmadienį) 9:00
  KUR: I-220 profesoriume (Ateities g. 20, Vilnius)

  Išsamiau
 • Kviečiame į Lectio Prima

  Mieli studentai ir Akademinės bendruomenės nariai,

  Sveikiname Jus Mokslo ir žinių dienos proga ir kviečiame naujus mokslo metus pasitikti Lectio Prima dienos susitikimuose, kurie vyks:

  • 2019 m. rugsėjo 5 d. 10 val. 120 auditorijoje (MRU LAB, Didlaukio g. 55)
  • 2019 m. rugsėjo 5 d. 12 val. MRU vidiniame kiemelyje

  Išsamiau
 • Lietuvos Aukščiausiasis Teismas apdovanojo geriausius 2019 metų teisės magistro darbų autorius

  Paskutinį vasaros penktadienį Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų, akademinės bendruomenės atstovų ir žymių teisininkų sveikinimo žodžiai skambėjo geriausiems 2019 metų teisės magistro darbų autoriams. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau ketvirtus metus iš eilės paskelbė šio konkurso nugalėtojus. Trečiosios vietos apdovanojimas atiteko Mykolo Romerio teisės mokyklos absolventei Mildai Šmitaitei, kurios darbo tema – „Soft law instrumentų įtaka Lietuvos teismų praktikai“.

  Išsamiau
 • Su mokslo ir žinių švente!

  Mykolo Romerio teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė sveikina visus su mokslo ir žinių švente: "Rugsėjo pradžia visuomet primena pavasarį - atgimimo jausmu, nauja pradžia, o šiemet – ir neįprasta šiluma. Tegul ši šiluma kartu su studentais ir dėstytojais pripildo auditorijas, skleidžias tarpusavio supratimu, pagarba ir tolerancija. Rugsėjį susitinkame įkvėpti, užsidegę naujiems darbams ir atradimams.
  Brangūs dėstytojai, įkvėpimo Jums atveriant galimybes mūsų studentams, tikėkite jais.
  Pirmakursiai – drąsos Jums ir pažinimo džiaugsmo, studentai – noro galėti, pasiimti iš universiteto tai, ko nerasite internete – sukauptą didelę dėstytojų patirtį, išmintį, minties ir žodžio laisvę. Studentiškas laikas – vienas geriausių, patirkite ir šį džiaugsmą.
  Kartu užkariaukime pasaulį atvirumu, kompetencija ir bendradarbiavimu!

  Su mokslo ir žinių švente!"

  Išsamiau
 • Mykolo Romerio Teisės mokykla kviečia studentus teikti paraiškas dalyvauti atrankoje į projekto intensyvią studijų programą „Access_to_justice4refugees“

  Kviečiame Mykolo Romerio universiteto bakalauro ir magistrantūros studijų studentus dalyvauti atrankoje į intensyvią INSPIRED projekto studijų programą „Access_to_justice4refugees“, kuri vyks 2019 m. rugsėjo 16-20 dienomis Mykolo Romerio universitete.

  IP metu studentai bus supažindinami su pabėgėlių teisėmis taip pat aplikacijų, chatbotų kūrimu taip pat pagrindiniais įžaidybinimo (angl. gamification) principais ir patys turės galimybę prisidėti prie jų kūrimo.

  Išsamiau
Naujienų archyvas

Kodėl Mykolo Romerio teisės mokykla?

 • Patyrę dėstytojai – praktikai

Teisės bakalauro ir magistrantūros programose dėsto daugelis žymių teisės mokslininkų bei praktikų: Lietuvos Konstitucinio, Aukščiausiojo, Apeliacinio teismų, apygardų bei apylinkių teismų teisėjai, advokatai, prokurorai, notarai, mediatoriai.

 • Absolventų įsidarbinamumas

71,10 proc. MRU absolventų, baigusių teisę įsidarbina per pirmuosius 6 mėn., 74,66 proc. - per pirmuosius 12 mėn. Dalis absolventų tęsia studijas magistro studijose. MRU yra vienintelis universitetas Lietuvoje, turintis socialinių mokslų laboratorijas, kur studentai gali įgyti pirmą darbinę patirtį, kurios dažnai reikia įsidarbinti.

 • Studentų pasitenkinimas studijomis

2016 m. tarptautinis studijų portalas “StudyPortals”, vertinantis užsienio studentų pasitenkinimą studijomis įvertino MRU “Excellent” kategorijos apdovanojimu.

 • Tarptautiškumas

7 magistro programos įgyvendinamos kaip tarptautinės/jungtinės/dvigubo diplomo anglų kalba su Bordeaux IV ir Savoie Mont Blanc universitetais (Prancūzija) bei Ukrainos universitetais. Virš 100 Erasmus sutarčių su užsienio universitetais ir organizacijomis dėl studijų bei praktikos užsienyje. Fakultetas koordinuoja NORDPLUS programą, fakultete dėsto JAV ir kitų užsienio šalių dėstytojai.

 • Infrastruktūra

2016 m. tarptautinių ekspertų, vertinančių Teisės bakalauro studijų programas, nuomone MRU infrastruktūra yra viena geriausių Vidurio ir Rytų Europoje - studentams sudarytos visos galimybės naudotis kompiuterizuotomis auditorijomis, puikiai įrengtomis darbo vietomis bibliotekoje, veikiančioje 24/7 darbo laiku, gausiais bibliotekos fondais: spausdintais ir elektroniniai šaltiniais, kurie pasiekiami ir nuotoliniu būdu.

Mykolo Romerio teisės mokyklos istorija

   1997 m. rugsėjo 1 d. studijas pradėjo pirmieji teisės programos dieninių bakalauro studijų 124 studentai.
  1998 m. kovo 17 d. Senato patvirtintoje naujojoje Teisės akademijos struktūroje tarp penkių fakultetų įsteigtas ir Teisės fakultetas, kurio sudėtyje buvo 10 katedrų (Tarptautinės teisės ir žmogaus teisių apsaugos katedra, Civilinės ir komercinės teisės katedra, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra, Kriminologijos katedra, Teisės filosofijos katedra, Baudžiamosios teisės katedra, Baudžiamojo proceso katedra, Kriminalistikos katedra, Finansų ir mokesčių teisės katedra, Teisės medicinos katedra). 1998 m. gegužės mėnesį Teisės akademijos senatas, atsižvelgdamas į Konkurso ir atestacijos komisijos rekomendacijas, konkurso tvarka išrinko fakulteto dekaną ir katedrų vedėjus, mokslinius, mokslinius pedagoginius ir pedagoginius darbuotojus. Fakulteto dekanu buvo išrinktas dr. Kęstutis Stungys, katedrų vedėjais: Baudžiamojo proceso – prof. dr. Eugenijus Palskys, Baudžiamosios teisės – prof. habil.dr. Vytautas Piesliakas, Civilinės ir komercinės teisės – doc. dr. Dangutė Ambrasienė (iki 1999-04-20), prof. habil. dr. P. V. Rasimavičius (nuo 1999-04-21), doc. dr. Vytautas Pakalniškis, Darbo teisės ir socialinės saugos – doc. dr. Genovaitė Dambrauskienė (nuo 1999 m. rugpjūčio 2 d.), Finansų ir mokesčių teisės – dr. Algirdas Miškinis, Kriminalistikos – doc. dr. Hendryk Malevski, Kriminologijos – doc. dr. Genovaitė Babachinaitė, Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės – doc. dr. Saulius Katuoka, Teisės filosofijos – doc. dr. Alfonsas Vaišvila, Teisės medicinos – prof. habil. dr. Gediminas Žukauskas, Teisės istorijos katedros – prof. habil. Dr. Mindaugas Maksimaitis, Konstitucinės teisės katedros – doc. dr. Toma Birmontienė, Administracinės teisės ir proceso katedros – doc. dr. Algimantas Dziegoraitis, Civilinio proceso katedros – dr. Virgilijus Valančius. Iš viso fakultete dirbo 86 pedagogai ir 32 doktorantai. Fakultete buvo 43 mokslo daktarai, iš jų 12 profesorių, 20 docentų.
   Nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. be teisės bakalauro studijų programos dar startavo ir magistrantūros studijų teisės programos trys specializacijos: baudžiamosios teisės ir kriminologijos, civilinės teisės ir tarptautinės teisės.
   2000 m. birželio 8 d. rektoriaus įsakymu Nr. 371 K Teisės fakulteto dekanu paskirtas dr. Juozas Žilys. Rektoriaus 2000 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 181K fakulteto prodekanu paskirtas doc. dr. Olegas Fedosiukas, o 2005 m. įvedus antrą prodekano pareigybę vasario 10 d. rektoriaus įsakymu Nr. 4I-279 į šias pareigas paskirta dr. Dalia Vasarienė. Nuo 2007 m. liepos mėnesio Teisės fakulteto dekanu paskirtas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, o prodekaną doc. dr. Olegą Fedosiuką pakeitė dr. Linas Baublys. Taip pat įsteigta prodekano pareigybė mokslui, į kurią paskirta dr. Agnė Tikniūtė. Nuo 2009 m. birželio prodekanės mokslui ir projektams pareigas ėjo doc. dr. Inga Žalėnienė, kurią 2010 m. pakeitė doc. dr. Asta Dambrauskaitė. 2010 m. spalio 19 d. prof. dr. Egidijų Jarašiūną, paskirtą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėju, pakeitė profesorė dr. Rima Ažubalytė. 2010 m. prodekanę tarptautiniams ryšiams ir studijoms, Erasmus koordinatorę doc. dr. Dalią Vasarienę pakeitė dr. Regina Valutytė, o 2012 m. prodekaną doc. dr. Lina Baublį pakeitė doc. dr. Snieguolė Matulienė. 2014 m. dekanę prof. dr. Rimą Ažubalytę laikinai pakeitė prof. dr. Snieguolė Matulienė, o 2015 m. birželio 1 d. Teisės fakulteto dekane buvo paskirta prof. dr. Lyra Jakulevičienė. 2018 m. rugsėjo 5 d. prodekanę prof. dr. Snieguolę Matulienę pakeitė doc. dr. Lina Novikovienė.
   Mykolo Romerio universiteto Tarybos sprendimu nuo 2018 m. liepos 1 d. Teisės fakultetas pakeitė pavadinimą į Mykolo Romerio Teisės mokyklą.
   Šiuo metu dekanatą sudaro dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė bei trys prodekanės – doc. dr. Lina Novikovienė - prodekanė studijoms, doc. dr. Dovilė Gailiūtė - Janušonė - prodekanė tarptautiniams ryšiams ir studijoms (Erasmus koordinatorė) bei Inga Mickevičiūtė – prodekanė viešiesiems ryšiams ir projektams.dr. Kęstutis Stungys
Teisės fakulteto dekanas
1998-2000 metais
prof. Juozas Žilys
Teisės fakulteto dekanas
2000-2007 metais
prof. Egidijus Jarašiūnas
Teisės fakulteto dekanas
2007 - 2010 metais
prof. dr. Rima Ažubalytė
Teisės fakulteto dekanė 2010-2014 metais
prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Teisės mokyklos dekanė nuo 2015 m

Gretutinės studijos

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutines krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų pasirinkimas studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, stoti į tos krypties magistrantūrą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.

Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų programos studentais.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos

Gretutinės krypties studijų programos

Eil. Nr.

Gretutinės krypties studijų programos

Fakultetas

1

Ekonomika

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

2

Verslas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

3

Dalykinė anglų kalba (šaka) (filologija)

Politikos ir vadybos fakultetas

4

Dalyko (anglų kalbos) pedagogika (šaka)

Politikos ir vadybos fakultetas

5

Filosofija

Politikos ir vadybos fakultetas

6

7

Vertimas

Viešoji istorija

Politikos ir vadybos fakultetas

8

Viešasis administravimas

Politikos ir vadybos fakultetas

9

Informatika

Socialinių technologijų fakultetas

10

Psichologija

Socialinių technologijų fakultetas

11

Socialinis darbas

Socialinių technologijų fakultetas

12

Socialinė pedagogika (šaka)

Socialinių technologijų fakultetas

13

Sociologija

Socialinių technologijų fakultetas

14

Švietimas ir ugdymas

Socialinių technologijų fakultetas

15

Teisė

Teisės fakultetas

16

Teisė (tik studijų programos Policijos veikla studentams)

Viešojo saugumo fakultetas

17

Visuomenės saugumas

Viešojo saugumo fakultetas


2019-2020 s. m. KALENDORIUS

2019-2020 s. m. akademinis kalendorius
2019-2020 s. m. rudens semestro savaičių pasiskirstymas

STUDIJŲ GRAFIKAI

2019/2020 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas
2019/2020 s.m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas
2019/2020 s.m. magistrantūros nuolatinių studijų grafiko projektas
2019/2020 s.m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas. Atnaujintas 08.19 d.
2019/2020 s.m. papildomų studijų grafikas

TVARKARAŠČIAI

ERASMUS

ERASMUS 2019-2020 s.m. rudens semestro tvarkaraštis

NUOLATINĖS STUDIJOS

GERBIAMI STUDENTAI, PRAŠOME KELETĄ SAVAIČIŲ STEBĖTI GALIMUS TVARKARAŠČIŲ ATNAUJINIMUS

BAKALAURO STUDIJOS

2019-2020 s.m. rudens semestro SVEIKATOS IR SPORTO CENTRO laisvai pasirenkami dalykai vyksta pagal atskirą tvarkaraštį. Kreiptis į Sveikatos ir sporto centrą (C-II-106). Kiti laisvai pasirenkami studijų dalykai šį semestrą vykdomi nebus.

Teisės programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras    
II kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
III kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
IV kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 09.03

Teisės ir valdymo programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
IV kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 08.29

Teisės ir muitinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras    
II kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras    
III kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras    
IV kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 09.03        

Teisės ir penitencinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
II kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
III kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
IV kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kursas 2019-2020 s.m.rudens semestras
II kursas 2019-2020 s.m.rudens semestras

Civilinės ir verslo teisės programa

I kursas 2019-2020 s.m.rudens semestras. Atnaujinta 09.12
II kursas 2019-2020 s.m.rudens semestras

European and International Business Law

I course (2019-2020 academic year autumn semester)

European and International Business Law Specialization

I course (2019-2020 academic year autumn semester)

Private Law

II course (2019-2020 academic year autumn semester)

International Law

I course (2019-2020 academic year autumn semester). Updated 2019.09.03

Legal Regulation of Public Administration and Human Rights

II course (2019-2020 academic year autumn semester)

Tarptautinė teisė

II kursas 2019-2020 s.m.rudens semestras

European Union Law and Governance

II course 2019-2020 autumn semester

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

Teisės programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
II kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
III kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
IV kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
V kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI

Teisės ir valdymo programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
IV kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
V kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

Teisės ir muitinės veiklos programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
II kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
III kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
IV kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
V kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Administracinės teisės programa

I kurso 2019/2020 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta 09.13 d.
II kurso 2019/2020 s.m. rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujintas 09.12 d.

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kurso 2019/2020 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta 09.05 d.    
II kurso 2019/2020 s.m. rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis

Civilinės ir verslo teisės specializacija

I kurso 2019/2020 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2019/2020 s.m. rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis

Mediacijos programa

I kurso 2019/2020 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2019/2020 s.m. rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis

Darbo teisės specializacija

I kurso 2019/2020 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2019/2020 s.m. rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis

Tarptautinės teisės specializacija

I kurso 2019/2020 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta 09.05 d.

Papildomosios studijos

2019-2020 m. ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
 Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 271 4561
Mobilusis tel.: 8 659 76782 (tik darbo valandomis)
Faks.: (8 5) 271 4561
El. p.: mrtm@mruni.eu
Dekanė: prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Kab.: V-342
Tel.: (8 5) 271 4624
El. p.: mrtm@mruni.eu
Prodekanė (studijoms): doc. dr. Lina Novikovienė
Kab.: V-341
Tel.: (8 5) 271 4663
El. p.: linan@mruni.eu
Prodekanė (tarptautiniams ryšiams ir studijoms): doc. dr. Dovilė Gailiūtė - Janušonė
Kab.: V-344
Tel.: (8 5) 271 4597
El. p.: dgailiute@mruni.eu
Prodekanė (viešiesiems ryšiams ir projektams): Inga Mickevičiūtė
Kab.: V-339
Tel.: (8 5) 2714 633
El. p.: inga.mick@mruni.eu
Teisinių technologijų (LegalTech) centro vadovas: Martynas Mockus
Kab.: V-340
Tel.: (8 5) 2714 519
El. p.: martynas@mruni.eu
 Dekano padėjėja: Gintarė Brakauskienė
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) (8 5) 2714 561
El. p.: gintare@mruni.eu
Vyresnioji metodininkė: Rasa Deltuvienė
Kab.: IV-302
Tel.: (8 5) 2714 649
El. p.: raseled@mruni.eu
Vyresnioji metodininkė: Eglė Proscevičienė
Kab.: IV-301
Tel.: (8 5) 2714 659
El. p.: egle_ra@mruni.eu


 Tvarkaraščiai

 • Gražina Kačinskienė ( I-402 kab., Tel. (85) 2714 706,  el. p.: grazina.kacinskiene@mruni.eu)
  Teisės mokyklos magistrantūros ištęstinių studijų ir papildomųjų studijų tvarkaraščiai
 • Andželika Norkienė ( el. p.: andzelika@mruni.eu;)
  Teisės mokyklos magistrantūros nuolatinių studijų ir ERASMUS tvarkaraščiai

Teisės mokyklos Studentų skyrius

Nuolatinės studijos 

 • Vyr. metodininkė Rasa Deltuvienė (Teisės, Teisės ir valdymo, Teisės ir penitencinės veiklos, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro nuolatinės studijos)
kab. IV-302,
tel. (8 5) 271 4649
El. paštas raseled@mruni.eu
 • Vyr. metodininkė Eglė Proscevičienė (Teisės magistrantūros nuolatinių studijų programos, jungtinės studijų programos, Erasmus studijos)
kab.IV-301,
tel.(8 5) 271 4659
El. paštas egle_ra@mruni.euIštęstinės studijos 

 • Vadybininkė Virginija Bilinskienė (Teisės, Teisės ir penitencinės veiklos, Teisės ir muitinės veiklos bakalauro ištęstinės studijos, magistrantūros ištęstinės studijų programos)
kab.IV-304,
tel. (8 5) 271 4636
El. paštas virginija@mruni.eu

 
 • Vadybininkė Kristina Bernatavičienė (Teisės ir valdymo, papildomųjų studijų programos)

kab. IV-306,
tel. (8 5) 271 4595
El. paštas b.kristina@mruni.eu


Studentų priėmimo laikas
Pirmadienis      8.00 - 16.30
Antradienis      8.00 - 16.30
Trečiadienis     8.00 - 16.30
Ketvirtadienis  9.00 - 16.30
Penktadienis    8.00 - 15.30
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

_________________________________________________________________________________________________

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747