Teisės fakultetas

# • Naujienos

 • Viešnia iš Grazo universiteto (Austrija) skaitys paskaitas apie mediaciją ir alternatyvų ginčų sprendimą Austrijoje

  2017 m. rugsėjo 27 d. MRU Teisės fakultete viešės DDr. Karin Sonnleitner – Grazo universiteto (Austrija) lektorė. 9.40-12.50 lektorė pristatys studentams ir klausytojams Alternatyvaus ginčų sprendimo Austrijoje, mediacijos, konfliktų valdymo bei komunikacijos technikų temas. Paskaitos vyks anglų kalba, II-153 auditorijoje. Klausytojų skaičius ribotas.


  Išsamiau
 • Kviečiame išbandyti savo jėgas ir prisijungti prie MRU Jessup komandos!

  Kas yra Philip C. Jessup konkursas?

  Phillip C. Jessup konkursas – tai tarptautinis, prestižinis Tarptautinio teisingumo teismo inscenizacijos konkursas, kurį organizuoja ILSA. Šis konkursas – tai studentų olimpiada, kurioje svarbu ne tik tarptautinės teisės žinios, bet ir gebėjimas argumentuoti bei apginti savo poziciją raštu ir žodžiu.

  Tarptautinis konkurso turas kasmet vyksta kovo paskutiniąją/ balandžio pirmąją savaitę Vašingtone, JAV. Ten susirenka daugiau nei 120 komandų iš maždaug 80 valstybių, kurios varžosi tarpusavyje dėl geriausios komandos titulo. Komandoms teisėjauja esami ir buvusieji Tarptautinio teisingumo teismo teisėjai, pripažinti tarptautinės teisės specialistai ir šioje srityje dirbantys profesionalai.

  Išsamiau
 • Studentų išvyka į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą

  2017 m. rugsėjo 6 d. Mykolo Romerio universiteto tarptautinės teisės specializacijos magistrantūros lietuvių ir anglų kalba bei Erasmus studentai kartu su tarptautinės jūrų teisės dėstytoja dr. Skirmante Klumbyte lankėsi Klaipėdos vastybiniame jūrų uoste. Išvykos metu studentai susipažino su uosto veikla, apsilankė Uosto priežiūros skyriuje, o taip pat turėjo galimybę paplaukioti po uosto akvatoriją nuo pat vartų iki pat suskystintųjų gamtinių dujų terminalo

  Išsamiau
 • Susitikimas su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėju Virgilijumi Valančiumi

  Kviečiame rugsėjo 11 d. (pirmadienį) atvykti į susitikimą su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėju Virgilijumi Valančiumi. Susitikimas vyks 14.40 MRU LAB 102 auditorijoje, Didlaukio g. 55, Vilnius.
  Buvęs Mykolo Romerio universiteto profesorius pristatys ESTT struktūrą, pokyčius po reformos, praktiką ir kt. su teismu susijusius aspektus.

  Išsamiau
 • Lectio Prima Teisės fakultete

  Sveikindama teisės studijų pirmo kurso studentus Teisės fakulteto dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė pristatė šiais metais startuojančias fakulteto naujoves – su pagrindiniais partneriais ir darbdaviais iš esmės patobulintas bakalauro programas; naują kursą pirmakursiams - Teisininko karjerą, skirtą susipažinti su geriausiais Lietuvoje kiekvienos teisinės profesijos atstovais, pagrindinėmis teisės sritimis bei teisės srityje taikomomis technologijomis; pirmąjį Lietuvoje bendrosios teisės kursą su britų universitetais, “Investuok Lietuvoje” ir “Eversheds Saladžius” tarptautine advokatų kontora. Dekanė linkėjo būti aktyviais, dalyvauti ne tik formaliame studijų procese, bet ir jį papildančiose veiklose – tyrimų laboratorijose su praktikais, projektuose bei nemokamos teisinės pagalbos teikime.

  Išsamiau
 • Kviečiame registruotis į Petro Leono akademiją

  Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius kartu su Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetu ir Vilniaus universiteto Teisės fakultetu kviečia teisinio išsilavinimo neturinčius vyresnio amžiaus žmones dalyvauti teisinio švietimo projekte ,,Petro Leono akademija“ (toliau - Akademija). Tai ilgalaikis teisinio švietimo projektas, kuriuo siekiama teisiškai šviesti asmenis nuo keturiasdešimties metų amžiaus, taip gerinant jų socialinę integraciją į nuolat kintančią visuomenę bei skatinant produktyvų ir turiningą gyvenimą, suteikti reikiamų žinių susiduriant su teisės raide kasdieniame jų darbe.

  Išsamiau
Naujienų archyvas

Kodėl MRU Teisės fakultetas?

 • Patyrę dėstytojai – praktikai

Fakultete dėsto daugelis žymių teisės mokslininkų bei praktikų: Lietuvos Konstitucinio, Aukščiausiojo, Apeliacinio teismų, apygardų bei apylinkių teismų teisėjai, advokatai, prokurorai, notarai, mediatoriai.

 • Absolventų įsidarbinamumas

71,10 proc. MRU absolventų, baigusių teisę įsidarbina per pirmuosius 6 mėn., 74,66 proc. - per pirmuosius 12 mėn. Dalis absolventų tęsia studijas magistro studijose. MRU yra vienintelis universitetas Lietuvoje, turintis socialinių mokslų laboratorijas, kur studentai gali įgyti pirmą darbinę patirtį, kurios dažnai reikia įsidarbinti.

 • Studentų pasitenkinimas studijomis

2016 m. tarptautinis studijų portalas “StudyPortals”, vertinantis užsienio studentų pasitenkinimą studijomis įvertino MRU “Excellent” kategorijos apdovanojimu.

 • Tarptautiškumas

7 magistro programos įgyvendinamos kaip tarptautinės/jungtinės/dvigubo diplomo anglų kalba su Bordeaux IV ir Savoie Mont Blanc universitetais (Prancūzija) bei Ukrainos universitetais. Virš 100 Erasmus sutarčių su užsienio universitetais ir organizacijomis dėl studijų bei praktikos užsienyje. Fakultetas koordinuoja NORDPLUS programą, fakultete dėsto JAV ir kitų užsienio šalių dėstytojai.

 • Infrastruktūra

2016 m. tarptautinių ekspertų, vertinančių Teisės bakalauro studijų programas, nuomone MRU infrastruktūra yra viena geriausių Vidurio ir Rytų Europoje - studentams sudarytos visos galimybės naudotis kompiuterizuotomis auditorijomis, puikiai įrengtomis darbo vietomis bibliotekoje, veikiančioje 24/7 darbo laiku, gausiais bibliotekos fondais: spausdintais ir elektroniniai šaltiniais, kurie pasiekiami ir nuotoliniu būdu.


Fakulteto istorija

1997 m. rugsėjo 1 d. studijas pradėjo pirmieji teisės programos dieninių bakalauro studijų 124 studentai.
1998 m. kovo 17 d. Senato patvirtintoje naujojoje Teisės akademijos struktūroje tarp penkių fakultetų įsteigtas ir Teisės fakultetas, kurio sudėtyje buvo 10 katedrų (Tarptautinės teisės ir žmogaus teisių apsaugos katedra, Civilinės ir komercinės teisės katedra, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra, Kriminologijos katedra, Teisės filosofijos katedra, Baudžiamosios teisės katedra, Baudžiamojo proceso katedra, Kriminalistikos katedra, Finansų ir mokesčių teisės katedra, Teisės medicinos katedra). 1998 m. gegužės mėnesį Teisės akademijos senatas, atsižvelgdamas į Konkurso ir atestacijos komisijos rekomendacijas, konkurso tvarka išrinko fakulteto dekaną ir katedrų vedėjus, mokslinius, mokslinius pedagoginius ir pedagoginius darbuotojus. Fakulteto dekanu buvo išrinktas dr. Kęstutis Stungys, katedrų vedėjais: Baudžiamojo proceso – prof. dr. Eugenijus Palskys, Baudžiamosios teisės – prof. habil.dr. Vytautas Piesliakas, Civilinės ir komercinės teisės – doc. dr. Dangutė Ambrasienė (iki 1999-04-20), prof. habil. dr. P. V. Rasimavičius (nuo 1999-04-21), Darbo teisės ir socialinės saugos – doc. dr. Genovaitė Dambrauskienė (nuo 1999 m. rugpjūčio 2 d.), Finansų ir mokesčių teisės – dr. Algirdas Miškinis, Kriminalistikos – doc. dr. Hendryk Malevski, Kriminologijos – doc. dr. Genovaitė Babachinaitė, Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės – doc. dr. Saulius Katuoka, Teisės filosofijos – doc. dr. Alfonsas Vaišvila, Teisės medicinos – prof. habil. dr. Gediminas Žukauskas. Iš viso fakultete dirbo 86 pedagogai ir 32 doktorantai. Fakultete buvo 43 mokslo daktarai, iš jų 12 profesorių, 20 docentų.
    Nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. be teisės bakalauro studijų programos dar startavo ir magistrantūros studijų teisės programos trys specializacijos: baudžiamosios teisės ir kriminologijos, civilinės teisės ir tarptautinės teisės.
2000 m. birželio 8 d. rektoriaus įsakymu Nr. 371 K Teisės fakulteto dekanu paskirtas dr. Juozas Žilys. Rektoriaus 2000 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 181K fakulteto prodekanu paskirtas doc. dr. Olegas Fedosiukas, o 2005 m. įvedus antrą prodekano pareigybę vasario 10 d. rektoriaus įsakymu Nr. 4I-279 į šias pareigas paskirta dr. Dalia Vasarienė. Nuo 2007 m. liepos mėnesio Teisės fakulteto dekanu paskirtas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, o prodekaną doc. dr. Olegą Fedosiuką pakeitė dr. Linas Baublys. Taip pat įsteigta prodekano pareigybė mokslui, į kurią paskirta dr. Agnė Tikniūtė. Nuo 2009 m. birželio prodekanės mokslui ir projektams pareigas ėjo doc. dr. Inga Žalėnienė, kurią 2010 m. pakeitė doc. dr. Asta Dambrauskaitė. 2010 m. spalio 19 d. prof. dr. Egidijų Jarašiūną, paskirtą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėju, pakeitė profesorė dr. Rima Ažubalytė.  2010 m. prodekanę tarptautiniams ryšiams ir studijoms, Erasmus koordinatorę doc. dr. Dalią Vasarienę pakeitė dr. Regina Valutytė, o 2012 m. prodekaną doc. dr. Lina Baublį pakeitė doc. dr. Snieguolė Matulienė. 2014 m. dekanę prof. dr. Rimą Ažubalytę laikinai pakeitė prof. dr. Snieguolė Matulienė, o 2015 m. birželio 1 d. Teisės fakulteto dekane buvo paskirta prof. dr. Lyra Jakulevičienė.
  Šiuo metu dekanatą sudaro dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė bei dvi prodekanės – prof. dr. Snieguolė Matulienė - prodekanė studijoms bei doc. dr. Dovilė Gailiūtė - prodekanė tarptautiniams ryšiams ir studijoms (Erasmus koordinatorė).dr. Kęstutis Stungys
Teisės fakulteto dekanas
1998-2000 metais
prof. Juozas Žilys
Teisės fakulteto dekanas
2000-2007 metais
prof. Egidijus Jarašiūnas
Teisės fakulteto dekanas
2007 - 2010 metais
prof. dr. Rima Ažubalytė
Teisės fakulteto dekanė 2010-2014 metais
prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Teisės fakulteto dekanė nuo 2015 m.


Gretutinės studijos

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutines krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų pasirinkimas studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, stoti į tos krypties magistrantūrą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.

Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų programos studentais.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos

Gretutinės krypties studijų programos

Eil. Nr.

Gretutinės krypties studijų programos

Fakultetas

1

Ekonomika

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

2

Verslas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

3

Dalykinė anglų kalba (šaka) (filologija)

Politikos ir vadybos fakultetas

4

Dalyko (anglų kalbos) pedagogika (šaka)

Politikos ir vadybos fakultetas

5

Filosofija

Politikos ir vadybos fakultetas

6

7

Vertimas

Viešoji istorija

Politikos ir vadybos fakultetas

8

Viešasis administravimas

Politikos ir vadybos fakultetas

9

Informatika

Socialinių technologijų fakultetas

10

Psichologija

Socialinių technologijų fakultetas

11

Socialinis darbas

Socialinių technologijų fakultetas

12

Socialinė pedagogika (šaka)

Socialinių technologijų fakultetas

13

Sociologija

Socialinių technologijų fakultetas

14

Švietimas ir ugdymas

Socialinių technologijų fakultetas

15

Teisė

Teisės fakultetas

16

Teisė (tik studijų programos Policijos veikla studentams)

Viešojo saugumo fakultetas

17

Visuomenės saugumas

Viešojo saugumo fakultetas


2017-2018 s. m. KALENDORIUS

2017-2018 s. m. akademinis kalendorius
2017-2018 s. m. rudens semestro savaičių pasiskirstymas
2017-2018 s. m. pavasario semestro savaičių pasiskirstymas

STUDIJŲ GRAFIKAI

2017/2018 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas. Atnaujinta 2017-08-23
2017/2018 s.m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas. Atnaujinta 2017-09-06
2017/2018 s.m. magistrantūros nuolatinių studijų grafikas. Atnaujinta 2017-08-23
2017/2018 s.m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas. Atnaujinta 09 12 d.
2017/2018 s.m. papildomų studijų grafikas

ERASMUS TIMETABLE

ERASMUS timetable 2017-2018 autumn semester. Updated 2017-09-13

Gerbiami studentai, prašome keletą savaičių stebėti galimus tvarkaraščių atnaujinimus.

NUOLATINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

2017-2018 S.M. RUDENS SEMESTRO LAISVAI PASIRENKAMŲ DALYKŲ TVARKARAŠTIS. Atnaujinta 2017.09.08
ĮVADINĖ SAVAITĖ Į STUDIJAS I KURSO BAKALAURO NUOLATINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS

Teisės programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2017-2018 s.m. rudens semestras (atnaujintas 2017.09.04, 09.07, 09.11, 09.14)
II kurso 2017-2018 s.m. rudens semestras (atnaujintas 2017-09-08)
III kurso 2017-2018 s.m. rudens semestras (atnaujintas 2017.09.01, 09-11)
IV kurso 2017-2018 s.m. rudens semestras (atnaujintas 2017.09.04, 09.05, 09.06, 09-08)

Teisės ir muitinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2017-2018 s.m. rudens semestras (atnaujinta 2017-09-01, 09.04, 09.05, 09.07)
II kurso 2017-2018 s.m. rudens semestras (atnaujintas 2017-09-05, 09-06, 09-07, 09-08, 09-18, 09-19)
III kurso 2017-2018 s.m. rudens semestras (atnaujintas 2017.09.01, 09.06)
IV kurso 2017-2018 s.m. rudens semestras (atnaujintas 2017-09-04, 09-05, 09-06, 09-08, 09-14)

Teisės ir penitencinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2017-2018 s.m. rudens semestras (atnaujintas 2017.09.04, 09.05, 09.06, 09.19)
II kurso 2017-2018 s.m. rudens semestras (atnaujintas 2017-09-05, 09-08, 09-18, 09-19)
III kurso 2017-2018 s.m. rudens semestras (ataujinta 2017.09.01, 09.11, 09.13)
IV kurso 2017-2018 s.m. rudens semestras (atnaujintas 2017-09-04, 09-05, 09-06, 09-08, 09-11)

Teisės ir valdymo programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
II kurso 2017-2018 s.m. rudens semestras (2017-09-08, 09-19)
III kurso 2017-2018 s.m. rudens semestras (atnaujinta 2017.09.01, 09.12)
IV kurso 2017-2018 s.m. rudens semestras (atnaujintas 2017-09-04, 09-05, 09-06, 09-08)

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-09-18
II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-09-07

Bioteisės programa

II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnujinta 2017-09-05

Civilinės teisės specializacija

II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras).Atnaujinta 2017-09-07

Civilinės ir verslo teisės programa

I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-09-12

European and International Business Law

I course 2017-2018 autumn semester. Updated 2017-09-04

Intellectual Property Law

II course (2017-2018 academic year autumn semester)

International Law

I course 2017-2018 autumn semester. Updated 2017-09-13

Legal Regulation of Public Administration and Human Rights

II course (2017-2018 academic year autumn semester)

Mokesčių ir finansų teisės specializacija

I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-09-20

Private Law

II course (2017-2018 academic year autumn semester)

Tarptautinės teisės specializacija

I kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-09-05
II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras)

Verslo teisės programa

II kursas (2017-2018 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-09-07

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

Teisės programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
V k (Marijampolė) 2017/2018 s.m. įžanginių paskaitų tvarkaraštis
V k Teisės (2 metų studijos) 2017/2018 s.m. įžanginių paskaitų tvarkaraštis
II k. Teisės 2017/2018 s.m. įžanginės sesijos tvarkaraštis
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI

Teisės ir valdymo programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
II k. Teisės ir valdymo 2017/2018 s.m. įžanginės sesijos tvarkaraštis

Teisės ir muitinės veiklos programa

II k Teisės ir muitinės veiklos 2017/2018 s.m. įžanginės sesijos tvarkaraštis

Teisės ir penitencinės veiklos programa

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Administracinės teisės programa (Vilnius)

I kurso 2017/2018 s.m. 1 semestro rudens paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2017/2018 s.m. 3 semestro rudens paskaitų tvarkaraštis

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kurso 2017/2018 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2017/2018 s.m. rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta 09 15

Civilinės teisės specializacija

II kurso 2017-2018 s.m. 3 semestro rudens paskaitų tvarkaraštis. Atnaujintas 09 12 d.

Civilinės ir verslo teisės specializacija

I kurso 2017/2018 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis

Mediacijos programa

I kurso 2017/2018 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta 09 08 d.
II kurso 2017/2018 s.m. rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujintas 2017 09 12

Darbo teisės specializacija

I kurso 2017/2018 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujintas 09 13; 18 d.

Papildomosios studijos

2017-2018 m. ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2017-2018 m. rudens 1 semestro įžanginių paskaitų tvarkaraštis papildomųjų studijų Vilniuje
I kurso 2017-2018 m.rudens 1 semestro įžanginių paskaitų tvarkaraštis papildomųjų studijų Kaune. Atnaujintas 09 14; 18 d.
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI


Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 271 4561 , 865976782 (tik darbo valandomis)
Faks.: 271 4561
El. p.: tf@mruni.eu


Dekanė: prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Kab.: V-342
Tel.: (8 5) 271 4624
El. p.: tf@mruni.eu
Priėmimo valandos: Ketvirtadieniais 15-16 val. (būtina išankstinė registracija el. paštu tf@mruni.eu , pasikeitus priėmimo laikui informuosime)


Prodekanė: (studijoms) prof. dr. Snieguolė Matulienė
Kab.: V-341
Tel.: (8 5) 271 4663
El. p.: m.sniega@mruni.eu


Prodekanė: (tarptautiniams ryšiams ir studijoms) doc. dr. Dovilė Gailiūtė (Erasmus koordinatorė)
Kab.: V-344
Tel.: (8 5) 271 4597
El. p.: dgailiute@mruni.eu


Vyresnioji metodininkė: Rasa Deltuvienė
Kab.: IV-302
Tel.: (8 5) 2714 649
El. p.: raseled@mruni.eu

Dekano padėjėja (viešiesiems ryšiams ir tęstinėms studijoms): Inga Mickevičiūtė
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 2714 561
El. p.: inga.mick@mruni.eu

Vyresnioji metodininkė: Eglė Radzevičiūtė
Kab.: V-308
Tel.: (8 5) 2714659
El. p.: egle_ra@mruni.eu

 Teisės fakulteto Studentų skyrius

Tvarkaraščiai
 • Dovilė Augulienė ( I-415 kab., el. p.: dovile.auguliene@mruni.eu)
  Teisės fakulteto  bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų tvarkaraščiai

 • Gražina Kačinskienė ( I-402 kab., Tel. (85) 2714 706,  el. p.: grazina.kacinskiene@mruni.eu)
  Teisės fakulteto magistrantūros ištęstinių studijų ir papildomųjų studijų tvarkaraščiai


 • Andželika Norkienė ( el. p.: andzelika@mruni.eu;)
  Teisės fakulteto magistrantūros nuolatinių studijų ir ERASMUS tvarkaraščiai

Nuolatinės studijos 

 • Vyr. metodininkė Rasa Deltuvienė (Teisės, Teisės ir valdymo, Teisės ir penitencinės veiklos, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro nuolatinės studijos)
kab. IV-302,
tel. (8 5) 271 4649
E. paštas raseled@mruni.eu
 • Vyr. metodininkė Eglė Proscevičienė (Teisės magistrantūros nuolatinių studijų programos, jungtinės studijų programos, Erasmus studijos)
kab.IV-308,
tel.(8 5) 271 4659
E. paštas egle_ra@mruni.eu


Ištęstinės studijos 
 • Vadybininkė Virginija Bilinskienė (Teisės, Teisės ir penitencinės veiklos bakalauro ištęstinės studijos, Administracinės teisės , Baudžiamosios teisės ir kriminologijos magistrantūros ištęstinės studijų programos)
kab.IV-304,
tel. (8 5) 271 4636
E. paštas virginija@mruni.eu
 
 • Vadybininkė Kristina Bernatavičienė (Teisės ir valdymo, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro ištęstinės studijos,  teisės ir valdymo nuolatinės (vakarinės), papildomos studijos, Civilinės teisės, Verslo teisės, Mediacijos magistrantūros ištęstinės studijų programos)

kab. IV-306,
tel. (8 5) 271 4595
E. paštas b.kristina@mruni.eu


Studentų priėmimo laikas
Pirmadienis      8.00 - 16.30
Antradienis      8.00 - 16.30
Trečiadienis     8.00 - 16.30
Ketvirtadienis  9.00 - 16.30
Penktadienis    8.00 - 15.30
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

_________________________________________________________________________________________________