Teisės mokykla

#
r>

Suinteresuotųjų asmenų (studentų ir kitų asmenų) konsultavimas ir aptarnavimas vyksta nuotoliniu būdu !!! Prašome kreiptis į savo studijų vadybininkes el. paštu ar telefonu čia

Jei klausimo išspręsti nuotoliniu būdu nepavyksta, kviečiame registruotis į fizinį susitikimą su pageidaujamu studijų vadybininku (atskirame susitikimų kabinete).
Registruotis susitikimui galite čia

SVARBI INFORMACIJA STUDENTAMS DĖL COVID ČIA

Kilus klausimams kreiptis: +370 659 89177 ( studijų klausimais), +370 656 34775 (bendrais klausimais)
 • Naujienos

 • ,,Teisininko karjera" nuotolinį patyriminį užsiėmimą vedė Valstybinės duomenų apsaugos direktorius Raimondas Andrijauskas

  Spalio 20 d. Teisės mokyklos I kurso studentams dalyko ,,Teisininko karjera" nuotolinį patyriminį užsiėmimą vedė Valstybinės duomenų apsaugos direktorius Raimondas Andrijauskas. Svečias kalbėjo apie atstovaujamos institucijos veiklos sritis, probleminius klausimus, susijusius su teise į privatų gyvenimą bei teise į asmens duomenų apsaugą, šių teisių pažeidimus bei aktualią teismų praktiką.

  Išsamiau
 • Viešosios teisės instituto prof. dr. I. Deviatnikovaitė virtualiai dalyvaus tarptautinėje konferencijoje

  Viešosios teisės instituto prof. dr. I. Deviatnikovaitė virtualiai dalyvaus tarptautinėje konferencijoje, vyksiančioje 2020 m. lapkričio 6-7 dienomis Čikagoje.

  Išsamiau
 • Po teisinio argumentavimo pratybų ,,Prieš užimant pilį teisiniu argumentu"

  Spalio 12 d. vakarą įvyko dar vienerios teisinio argumentavimo pratybos renginių cikle ,,Prieš užimant pilį teisiniu argumentu". Patyriminį užsiėmimą vedė Vilniau apygardos administracinio teismo teisėjas, MRU dėstytojas Ernestas Spruogis. Užsiėmimo tema: ,,Teisinio argumentavimo objektyvūs ir subjektyvūs pagrindai".

  Išsamiau
 • Kvietimas dalyvauti kasmetinėje konferencijoje Konstitucijos dienai atminti

  Maloniai kviečiame Jus 2020 m. spalio 23 d. nuo 9 val. dalyvauti kasmetinėje konferencijoje Konstitucijos dienai atminti. Šiais metais renginys dedikuojamas konstituciniam valstybės valdžių padalijimo principui. Dėl viruso Covid-19 grėsmės konferencija vyks tuščioje Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje. Renginį kviečiame stebėti per televiziją „Seimas tiesiogiai“ ir Youtube paskyroje „Atviras Seimas“.

  Išsamiau
 • Teisės mokykla sveikina dėstytojus su profesine diena

  Brangūs dėstytojai tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir uždega jose norą dalintis savo dvasiniais lobiais su studentais.

  Išsamiau
 • Teisės mokyklos renginys ,,Prieš užimant pilį teisiniu argumentu"

  Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos organizuojamame renginyje pavadinimu ,,Prieš užimant pilį teisiniu argumentu" spalio 1 d. prasidėjo patyriminių užsiėmimų ciklas, kuris tęsis visą spalio mėnesį. Pirmame nuotoliniame užsiėmime studentijai praktinę paskaitą vedė Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė Oksana Leontjeva. Prokurorės paskaitos tema: ,,Teisinio argumentavimo ypatumai prokuroro darbe".

  Išsamiau
Naujienų archyvas

Gretutinės studijos

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutines krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų pasirinkimas studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, stoti į tos krypties magistrantūrą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.

Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų programos studentais.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos

Gretutinės krypties studijų programos

Eil. Nr.

Gretutinės krypties studijų programos

Fakultetas

1

Ekonomika

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

2

Verslas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

3

Dalykinė anglų kalba (šaka) (filologija)

Politikos ir vadybos fakultetas

4

Dalyko (anglų kalbos) pedagogika (šaka)

Politikos ir vadybos fakultetas

5

Filosofija

Politikos ir vadybos fakultetas

6

7

Vertimas

Viešoji istorija

Politikos ir vadybos fakultetas

8

Viešasis administravimas

Politikos ir vadybos fakultetas

9

Informatika

Socialinių technologijų fakultetas

10

Psichologija

Socialinių technologijų fakultetas

11

Socialinis darbas

Socialinių technologijų fakultetas

12

Socialinė pedagogika (šaka)

Socialinių technologijų fakultetas

13

Sociologija

Socialinių technologijų fakultetas

14

Švietimas ir ugdymas

Socialinių technologijų fakultetas

15

Teisė

Teisės fakultetas

16

Teisė (tik studijų programos Policijos veikla studentams)

Viešojo saugumo fakultetas

17

Visuomenės saugumas

Viešojo saugumo fakultetas


 • Ar bus perkeltos bakalauro baigiamųjų egzaminų ir bakalauro/magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo datos?


Informuojame, kad šiai dienai neplanuojama nukelti baigiamųjų darbų ir egzaminų pristatymo terminų,  kadangi Universitetas turi galimybes, leidžiančias studentams pasiekti šaltinius nuotoliniu būdu.

 1. MRU turi prieigą prie daugiau nei 40 prenumeruojamų užsienio ir Lietuvos duomenų bazių, https://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/duomenu_bazes/prenumeruojamos_db/ kuriomis galima naudotis nuotoliniu būdu per EZproxy sistemą. https://login.skaitykla.mruni.eu/login
  Dėl paieškos duomenų bazėse ar kitose mokslinės informacijos paieškos sistemose galite kreiptis į savo teminį bibliotekininką. https://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/kontaktai/#TEMINIAI
 2. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad yra sudaryta galimybė kreiptis į biblioteką dėl  knygos, kurios nėra online, dalies skenavimo.

UŽSAKYMO SKENAVIMUI PATEIKIMO TVARKA

Bibliotekoje esančių leidinių (reikalingų puslapių)  kopijas gali užsakyti:

 • Dėstytojai - dėstomam dalykui;
 • Studentai - baigiamiesiems darbams rašyti .

Prašome:

 • Patikrinti ar yra prieinama knygos elektroninė versija – atlikti paiešką Lietuvos virtualioje bibliotekoje Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa. Jei knyga anglų kalba – papildomai patikrinti prenumeruojamoje el. knygų bazėje eBooks on EBSCOhost (Academic Collection).
 • Įsitikinti ar reikalinga knyga yra bibliotekoje – atlikti paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge http://mru.library.lt. Radus knygą peržiūrėti skenuotą knygos turinį ir atsirinkti reikalingus puslapius. Kai bibliotekos kataloge nėra skenuoto turinio, studentui pirmiausia siunčiamas nuskenuotas turinys.
 • Užsakymą siųsti el. paštu nomeda@mruni.eu. Užsakymus būtina siųsti iš MRU el. pašto. Laiške nurodyti: knygos autorių, antraštę, leidimo metus, nuo kurio iki kurio puslapio reikalinga kopija.

Užsakymas įvykdomas per 3 -5 darbo dienas.

Vienu metu galima užsakyti ne daugiau kaip 3 leidinių kopijas.

Žinoma padėtis gali keistis ir nuolat informacija bus atnaujinama. Stebėkite informaciją instituto, kuriame rengiate darbą, puslapyje.


2020-2021 s. m. KALENDORIUS

2020-2021 s. m. akademinis kalendorius
2020-2021 s. m. rudens semestro savaičių pasiskirstymas

STUDIJŲ GRAFIKAI

2020/2021 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas
2020/2021 s.m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas
2020/2021 s.m. magistrantūros nuolatinių studijų grafikas
2020/2021 s.m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas
2020/2021 s.m. papildomų studijų grafikas

TVARKARAŠČIAI

GERBIAMI STUDENTAI, PRAŠOME KELETĄ SAVAIČIŲ STEBĖTI GALIMUS TVARKARAŠČIŲ ATNAUJINIMUS

NUOLATINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

2020-2021 s.m. rudens semestras

Teisės programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujintas 09.18; 09.22; 09.23
II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 09 29    
III kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
IV kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
Baigiamieji egzaminai 2020-2021 s.m. rudens semestras

Teisės ir muitinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujintas 09.18; 09.22; 10.02    
II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras    
III kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras    
IV kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras    
Baigiamieji egzaminai 2020-2021 s.m. rudens semestras

Teisės ir finansinių technologijų specializacijos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 09.18; 09.22; 09.23; 10.02

Teisės ir penitencinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
III kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
IV kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
Baigiamieji egzaminai 2020-2021 s.m. rudens semestras

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kursas 2020 - 2021 s.m. rudens semestras
II kursas 2020 - 2021 s.m. rudens semestras

Civilinės ir verslo teisės programa

I kursas 2020-2021 s.m. rudens semestras
II kursas 2020 - 2021 s.m. rudens semestras

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

2020-2021 s.m. rudens semestras

Teisės programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Papildyta užsiėmimais nuo 10.26 dienos
II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
III kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 09 29
IV kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
V kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
III kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
IV kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
V kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras

Teisės ir valdymo programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
V kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
V kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras

Teisės ir muitinės veiklos programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Papildyta užsiėmimais nuo 10.26 dienos
II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
III kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 09 29
IV kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 09 21
V kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2020 10 05
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
III kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
IV kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
V kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Administracinės teisės programa

I kurso 2020 - 2021 s.m.rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2020 - 2021 s.m. rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kurso 2020 - 2021 s.m.rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta 09.24
I kurso 2020 - 2021 s.m.rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis Kaune. Atnaujinta 09.24; 10.15
II kurso 2020 - 2021 s.m.rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis    

Civilinės ir verslo teisės specializacija

I kurso 2020 - 2021 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2020 - 2021 s.m. rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta 09.11; 10.16 d.

Mediacijos programa

I kurso 2020 - 2021 s.m.rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta 2020 09 30
II kurso 2020 - 2021 s.m.rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta 2020 09 11

Darbo teisės specializacija

I kurso 2020 - 2021 s.m.rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2020 - 2021 s.m.rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta 09.21; 10.14

Tarptautinės teisės specializacija

I kurso 2020 - 2021 s.m.rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujintas 10.15
II kurso 2020 - 2021 s.m.rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujintas 09.01; 10.13; 10.16 d.

Papildomosios studijos

2020-2021 m. SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2020 - 2021 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis Vilniuje    
I kurso 2020 - 2021 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis Kaune. Atnaujinta 09.29 d.
Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 271 4561
Mobilusis tel.: 8 659 76782 (tik darbo valandomis)
El. p.: tm@mruni.eu
Dekanė: prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Kab.: V-342
Tel.: (8 5) 271 4624
El. p.: tm@mruni.eu
Prodekanė (studijoms): doc. dr. Lina Novikovienė
Kab.: V-341
Tel.: (8 5) 271 4663
Mobilusis tel.: 8 612 94099 (tik darbo valandomis)
El. p.: linan@mruni.eu
Prodekanė (tarptautiniams ryšiams ir studijoms): doc. dr. Dovilė Gailiūtė - Janušonė
Kab.: V-344
Tel.: (8 5) 271 4597
El. p.: dgailiute@mruni.eu
Dekano padėjėja: Gintarė Brakauskienė
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 2714 561
Mobilusis tel.: 8 65634775
El. p.: gintare@mruni.eu
Teisinių technologijų (LegalTech) centro vadovas: prof. dr. Paulius Pakutinskas
Kab.: C-V-352
Tel.: (8 5) 5 2714525
El. p.: paulius.pakutinskas@mruni.eu
Baltijos-Ukrainos centro vadovė prof. dr.Toma Birmontienė
Kab.: V-518
Tel.: (8 5) 2714546
El. p.: t.birmontiene@lrtk.lt;, t.birmontiene@mruni.eu
Dekano patarėjas dr. Juozas Valčiukas
Tel.: (8 5) 2714637
El. p.: vjuozas@mruni.eu


 Tvarkaraščiai

Gražina Kačinskienė ( I-402 kab., Tel. (85) 2714 706, 
Teisės mokyklos magistrantūros ištęstinių studijų ir papildomųjų studijų tvarkaraščiai             Teisės mokyklos Studentų skyriusVyr. metodininkė Rasa Deltuvienė (Teisės, Teisės ir valdymo, Teisės ir penitencinės veiklos, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro nuolatinės studijos)

kab. IV-302,
tel. (8 5) 271 4649
El. paštas raseled@mruni.eu

Vadybininkė Dominyka Šeputaitė (Magistrantūros nuolatinės studijos ir jungtinės  programos)

kab. IV-301,
tel. (8 5) 271 4659
El. paštas dom.sep@mruni.eu

Vadybininkė Virginija Bilinskienė (Teisės, Teisės ir penitencinės veiklos, Teisės ir muitinės veiklos bakalauro ištęstinės studijos, magistrantūros ištęstinės studijų programos)


kab.IV-304,
tel. (8 5) 271 4636
El. paštas virginija@mruni.euVadybininkė Kristina Bernatavičienė (Teisės ir valdymo,
papildomųjų studijų programos)

kab. IV-306,
tel. (8 5) 271 4595
mob.tel. +370 659 73283
El. paštas b.kristina@mruni.eu 

Studentų priėmimo laikas

Pirmadienis
8.00 - 16.30
Antradienis8.00 - 16.30
Trečiadienis8.00 - 16.30
Ketvirtadienis9.00 - 16.30
Penktadienis8.00 - 15.30


Pietų pertrauka    12.00 – 12.30