Teisės fakultetas

# • Naujienos

 • Arnas Liauksminas priimtas į Tarptautinę verslo ir žmogaus teisių mokslininkų asociaciją

  Mykolo Romerio universiteto doktorantas, Žmogaus teisių laboratorijos narys Arnas Liauksminas priimtas į Tarptautinę verslo ir žmogaus teisių mokslininkų asociaciją (ang. Global Business and Human Rights Scholars Association).

  Tarptautinė verslo ir žmogaus teisių asociacija yra nepelno siekianti organizacija, kurios tikslas skatinti dialogą tarp mokslininkų, dirbančių verslo ir žmogaus teisių srityje, ugdyti verslo sąmoningumą apie galimus žmogaus teises ir galimus pažeidimus, skatinti palaikymą žmogaus teisėms tarptautiniu mastu.

  Išsamiau
 • Teisės fakulteto absolventų diplomų įteikimo šventė!

  2018 m. birželio 21 d. 11 val I -201 aud. įvyks iškilminga Teisės fakulteto absolventų diplomų įteikimo šventė! Diplomai bus įteikiami teisės bakalauro ir teisės magistrantūros studijų absolventams.

  Mantijos išduodamos: nuo 9.45 iki 10.45 val. III-140 aud.
  Mantijos grąžinamos: iki 13 val. į III-140 aud. 

  Išsamiau
 • Common Law (Bendrosios teisės) kursai jau Lietuvoje


  Bendrosios teisės sistema sudaro daugiau nei pusę viso pasaulio teisinės rinkos. Kadangi teisinių paslaugų sektorius pasižymi itin didele konkurencija, bendrosios teisės išmanymas ir pritaikymas suteikia pranašumą ne tik dirbant Lietuvoje su užsienio klientais, bet ir tęsiant karjerą kitose šalyse.

  Išsamiau
 • MRU viešėjo Ukrainos Jaroslavo Išmintingojo Nacionalinio teisės universiteto delegacija

  Š.m. gegužės 21 d. pasirašyta pirmoji sutartis dėl Baltijos-Ukrainos studijų, tyrimų ir inovacijų centro steigimo su Jaroslavo Išmintingojo Nacionaliniu teisės universitetu (Charkovas, Ukraina). Tikimasi, kad centras sustiprins Lietuvos-Ukrainos patirties mainus, išplės Mykolo Romerio universiteto bendradarbiavimą su Ukrainos ir kitų Baltijos šalių universitetais studijų, tyrimų ir inovacijų srityse. Šiuo metu MRU Teisės fakultetas vykdo 5 studijų programas Ukrainoje su Jaroslavo Išmintingojo universitetu bei Kijevo Taraso Ševčenkos universitetu.

   

  Išsamiau
 • Profesoriaus iš JAV paskaita

  The media narrative on the 2008 Market Break and the resulting Great Recession was that it was caused by Wall Street greed. Wall Street was definitely greedy in 2008, but no more so than in any year previous and no less so than today.  The real culprit shaping world financial market volatility and performance is government regulatory policy.  Fulbright Specialist, Professor Larry Locke, will outline the role of the U.S. legal and regulatory regime in major market events over the last century, and provide insights into how today’s regulatory landscape is already shaping global market events of the future.

  Lecture is organized together with US-LT Alumni Association.

  Išsamiau
 • Paskelbti nacionalinės moksleivių teisės žinių olimpiados nugalėtojai

  Balandžio pradžioje startavusi Teisingumo ministerijos, Mykolo Romerio universiteto (MRU) ir Lietuvos Advokatūros Nacionalinė teisinių žinių olimpiada moksleiviams pasiekė finišą. Gegužės 16 dieną Teisingumo ministerijoje buvo apdovanotų šių metų olimpiados nugalėtojai.
  Olimpiada vyko dviem turais. Pirmame ture moksleiviai iš visos Lietuvos savo mokyklose atliko specialų teisės žinių testą. Organizatoriai džiaugiasi, kad susidomėjimas konkursu auga – pirmoje olimpiadoje užsiregistravo virš 600 moksleivių, antrojoje – jau virš 800, o šiemet virš 1000 moksleivių iš daugiau nei 80 Lietuvos mokyklų ir gimnazijų. Šiais metais aktyviausi dalyvavo Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus ir Alytaus rajonų moksleiviai. Į finalą buvo atrinkta virš 300 geriausiai pasirodžiusių moksleivių.

  Išsamiau
Naujienų archyvas

Kodėl MRU Teisės fakultetas?

 • Patyrę dėstytojai – praktikai

Fakultete dėsto daugelis žymių teisės mokslininkų bei praktikų: Lietuvos Konstitucinio, Aukščiausiojo, Apeliacinio teismų, apygardų bei apylinkių teismų teisėjai, advokatai, prokurorai, notarai, mediatoriai.

 • Absolventų įsidarbinamumas

71,10 proc. MRU absolventų, baigusių teisę įsidarbina per pirmuosius 6 mėn., 74,66 proc. - per pirmuosius 12 mėn. Dalis absolventų tęsia studijas magistro studijose. MRU yra vienintelis universitetas Lietuvoje, turintis socialinių mokslų laboratorijas, kur studentai gali įgyti pirmą darbinę patirtį, kurios dažnai reikia įsidarbinti.

 • Studentų pasitenkinimas studijomis

2016 m. tarptautinis studijų portalas “StudyPortals”, vertinantis užsienio studentų pasitenkinimą studijomis įvertino MRU “Excellent” kategorijos apdovanojimu.

 • Tarptautiškumas

7 magistro programos įgyvendinamos kaip tarptautinės/jungtinės/dvigubo diplomo anglų kalba su Bordeaux IV ir Savoie Mont Blanc universitetais (Prancūzija) bei Ukrainos universitetais. Virš 100 Erasmus sutarčių su užsienio universitetais ir organizacijomis dėl studijų bei praktikos užsienyje. Fakultetas koordinuoja NORDPLUS programą, fakultete dėsto JAV ir kitų užsienio šalių dėstytojai.

 • Infrastruktūra

2016 m. tarptautinių ekspertų, vertinančių Teisės bakalauro studijų programas, nuomone MRU infrastruktūra yra viena geriausių Vidurio ir Rytų Europoje - studentams sudarytos visos galimybės naudotis kompiuterizuotomis auditorijomis, puikiai įrengtomis darbo vietomis bibliotekoje, veikiančioje 24/7 darbo laiku, gausiais bibliotekos fondais: spausdintais ir elektroniniai šaltiniais, kurie pasiekiami ir nuotoliniu būdu.


Fakulteto istorija

1997 m. rugsėjo 1 d. studijas pradėjo pirmieji teisės programos dieninių bakalauro studijų 124 studentai.
1998 m. kovo 17 d. Senato patvirtintoje naujojoje Teisės akademijos struktūroje tarp penkių fakultetų įsteigtas ir Teisės fakultetas, kurio sudėtyje buvo 10 katedrų (Tarptautinės teisės ir žmogaus teisių apsaugos katedra, Civilinės ir komercinės teisės katedra, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra, Kriminologijos katedra, Teisės filosofijos katedra, Baudžiamosios teisės katedra, Baudžiamojo proceso katedra, Kriminalistikos katedra, Finansų ir mokesčių teisės katedra, Teisės medicinos katedra). 1998 m. gegužės mėnesį Teisės akademijos senatas, atsižvelgdamas į Konkurso ir atestacijos komisijos rekomendacijas, konkurso tvarka išrinko fakulteto dekaną ir katedrų vedėjus, mokslinius, mokslinius pedagoginius ir pedagoginius darbuotojus. Fakulteto dekanu buvo išrinktas dr. Kęstutis Stungys, katedrų vedėjais: Baudžiamojo proceso – prof. dr. Eugenijus Palskys, Baudžiamosios teisės – prof. habil.dr. Vytautas Piesliakas, Civilinės ir komercinės teisės – doc. dr. Dangutė Ambrasienė (iki 1999-04-20), prof. habil. dr. P. V. Rasimavičius (nuo 1999-04-21), Darbo teisės ir socialinės saugos – doc. dr. Genovaitė Dambrauskienė (nuo 1999 m. rugpjūčio 2 d.), Finansų ir mokesčių teisės – dr. Algirdas Miškinis, Kriminalistikos – doc. dr. Hendryk Malevski, Kriminologijos – doc. dr. Genovaitė Babachinaitė, Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės – doc. dr. Saulius Katuoka, Teisės filosofijos – doc. dr. Alfonsas Vaišvila, Teisės medicinos – prof. habil. dr. Gediminas Žukauskas. Iš viso fakultete dirbo 86 pedagogai ir 32 doktorantai. Fakultete buvo 43 mokslo daktarai, iš jų 12 profesorių, 20 docentų.
    Nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. be teisės bakalauro studijų programos dar startavo ir magistrantūros studijų teisės programos trys specializacijos: baudžiamosios teisės ir kriminologijos, civilinės teisės ir tarptautinės teisės.
2000 m. birželio 8 d. rektoriaus įsakymu Nr. 371 K Teisės fakulteto dekanu paskirtas dr. Juozas Žilys. Rektoriaus 2000 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 181K fakulteto prodekanu paskirtas doc. dr. Olegas Fedosiukas, o 2005 m. įvedus antrą prodekano pareigybę vasario 10 d. rektoriaus įsakymu Nr. 4I-279 į šias pareigas paskirta dr. Dalia Vasarienė. Nuo 2007 m. liepos mėnesio Teisės fakulteto dekanu paskirtas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, o prodekaną doc. dr. Olegą Fedosiuką pakeitė dr. Linas Baublys. Taip pat įsteigta prodekano pareigybė mokslui, į kurią paskirta dr. Agnė Tikniūtė. Nuo 2009 m. birželio prodekanės mokslui ir projektams pareigas ėjo doc. dr. Inga Žalėnienė, kurią 2010 m. pakeitė doc. dr. Asta Dambrauskaitė. 2010 m. spalio 19 d. prof. dr. Egidijų Jarašiūną, paskirtą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėju, pakeitė profesorė dr. Rima Ažubalytė.  2010 m. prodekanę tarptautiniams ryšiams ir studijoms, Erasmus koordinatorę doc. dr. Dalią Vasarienę pakeitė dr. Regina Valutytė, o 2012 m. prodekaną doc. dr. Lina Baublį pakeitė doc. dr. Snieguolė Matulienė. 2014 m. dekanę prof. dr. Rimą Ažubalytę laikinai pakeitė prof. dr. Snieguolė Matulienė, o 2015 m. birželio 1 d. Teisės fakulteto dekane buvo paskirta prof. dr. Lyra Jakulevičienė.
  Šiuo metu dekanatą sudaro dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė bei dvi prodekanės – prof. dr. Snieguolė Matulienė - prodekanė studijoms bei doc. dr. Dovilė Gailiūtė - prodekanė tarptautiniams ryšiams ir studijoms (Erasmus koordinatorė).dr. Kęstutis Stungys
Teisės fakulteto dekanas
1998-2000 metais
prof. Juozas Žilys
Teisės fakulteto dekanas
2000-2007 metais
prof. Egidijus Jarašiūnas
Teisės fakulteto dekanas
2007 - 2010 metais
prof. dr. Rima Ažubalytė
Teisės fakulteto dekanė 2010-2014 metais
prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Teisės fakulteto dekanė nuo 2015 m.


Gretutinės studijos

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutines krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų pasirinkimas studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, stoti į tos krypties magistrantūrą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.

Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų programos studentais.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos

Gretutinės krypties studijų programos

Eil. Nr.

Gretutinės krypties studijų programos

Fakultetas

1

Ekonomika

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

2

Verslas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

3

Dalykinė anglų kalba (šaka) (filologija)

Politikos ir vadybos fakultetas

4

Dalyko (anglų kalbos) pedagogika (šaka)

Politikos ir vadybos fakultetas

5

Filosofija

Politikos ir vadybos fakultetas

6

7

Vertimas

Viešoji istorija

Politikos ir vadybos fakultetas

8

Viešasis administravimas

Politikos ir vadybos fakultetas

9

Informatika

Socialinių technologijų fakultetas

10

Psichologija

Socialinių technologijų fakultetas

11

Socialinis darbas

Socialinių technologijų fakultetas

12

Socialinė pedagogika (šaka)

Socialinių technologijų fakultetas

13

Sociologija

Socialinių technologijų fakultetas

14

Švietimas ir ugdymas

Socialinių technologijų fakultetas

15

Teisė

Teisės fakultetas

16

Teisė (tik studijų programos Policijos veikla studentams)

Viešojo saugumo fakultetas

17

Visuomenės saugumas

Viešojo saugumo fakultetas


2018-2019 s. m. KALENDORIUS

2018-2019 s. m. akademinis kalendorius
2018-2019 s. m. rudens semestro savaičių pasiskirstymas

STUDIJŲ GRAFIKAI

2017/2018 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas. Atnaujinta 2017-08-23
2017/2018 s.m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas. Atnaujinta 2017-09-06
2017/2018 s.m. magistrantūros nuolatinių studijų grafikas. Atnaujinta 2018-02-06
2017/2018 s.m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas. Atnaujinta 09 12 d.
2017/2018 s.m. papildomų studijų grafikas

ERASMUS TIMETABLE

ERASMUS timetable 2017-2018 spring semester. Updated 2018-04-30
ERASMUS EXAMS timetable 2017-2018 spring semester

NUOLATINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

2017-2018 S.M. PAVASARIO SEMESTRO LAISVAI PASIRENKAMŲ DALYKŲ TVARKARAŠTIS. atnaujinta 2018 04 12

Teisės programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2017-2018 s.m. pavasario semestras. atnaujinta 2018 02 07, 04 17
II kurso 2017-2018 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 2018 02 03, 04 18
III kurso 2017-2018 s.m. pavasario semestras. atnaujintas 2018-03-28, 04-11
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS (atnaujintas 2018 04 09)
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Teisės ir muitinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2017-2018 s.m. pavasario semestras. atnaujinta 2018 04 17, 05 18
II kurso 2017-2018 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 2018 04 18, 05 28
III kurso 2017-2018 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta. 2018.03.28, 04.11
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS (atnaujintas 2018 04 09)
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Teisės ir penitencinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2017-2018 s.m. pavasario semestras. Atnaujintas 2018.02.07, 04.17
II kurso 2017-2018 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 2018 04 18, 05 28
III kurso 2017-2018 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 2018-04-11, 04-18
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Teisės ir valdymo programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
II kurso 2017-2018 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 2018 05 07, 05 28
III kurso 2017-2018 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 2018-03-28, 04-11
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS (atnaujintas 2018 04 09)
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kursas (2017-2018 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2018-05-07

Civilinės ir verslo teisės programa

I kursas (2017-2018 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2018-05-18

European and International Business Law

I course (2017-2018 academic year spring semester). Updated 2018-05-07
II course (2017-2018 academic year spring semester)

International Law

I course 2017-2018 spring semester. Updated 2018-05-07
II course 2017-2018 spring semester

Legal Regulation of Public Administration and Human Rights

I course (2017-2018 academic year spring semester). Updated 2018-05-08

Mokesčių ir finansų teisės specializacija

I kursas (2017-2018 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2018-05-18

Tarptautinės teisės specializacija

I kursas (2017-2018 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2018-05-14

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

Teisės programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I k Teisės 2017/2018 s.m. pavasario įžanginės sesijos tvarkaraštis
II k Teisės 2017/2018 s.m. pavasario įžanginės sesijos tvarkaraštis
III k Teisės 2017/2018 s.m. pavasario įžanginės sesijos tvarkaraštis
IV k Teisės 2017/2018 s.m. pavasario įžanginės sesijos tvarkaraštis
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I k Teisės 2017/2018 s.m. pavasario egzaminų sesijos tvarkaraštis
II k Teisės 2017/2018 s.m. pavasario egzaminų sesijos tvarkaraštis. Atnaujintas 2018 05 10
III k Teisės 2017/2018 s.m. pavasario egzaminų sesijos tvarkaraštis
IV k Teisės 2017/2018 s.m. pavasario egzaminų sesijos tvarkaraštis. Atnaujintas 2018 05 21
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS (atnaujintas 2018 04 09)
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Teisės ir valdymo programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
II k. Teisės ir valdymo 2017/2018 s.m. įžanginės pavasario sesijos tvarkaraštis
III k. Teisės ir valdymo 2017/2018 s.m. įžanginės pavasario sesijos tvarkaraštis
IV k. Teisės ir valdymo 2017/2018 s.m. įžanginės pavasario sesijos tvarkaraštis
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
II k Teisės ir valdymo 2017/2018 s.m. pavasario egzaminų sesijos tvarkaraštis
III k Teisės ir valdymo 2017/2018 s.m. pavasario egzaminų sesijos tvarkaraštis
IV k Teisės ir valdymo 2017/2018 s.m. pavasario egzaminų sesijos tvarkaraštis. Atnaujinta 2018 05 21
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS (atnaujintas 2018 04 09)
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Teisės ir muitinės veiklos programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I k Teisės ir muitinės veiklos programos 2017/2018 s.m. įžanginės pavasario sesijos tvarkaraštis
II k Teisės ir muitinės veiklos programos 2017/2018 s.m. įžanginės pavasario sesijos tvarkaraštis
III k Teisės ir muitinės veiklos programos 2017/2018 s.m. įžanginės pavasario sesijos tvarkaraštis
IV k Teisės ir muitinės veiklos programos 2017/2018 s.m. įžanginės pavasario sesijos tvarkaraštis. Atnaujinta 2018 03 13
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I k Teisės ir muitinės veiklos 2017/2018 s.m. pavasario egzaminų sesijos tvarkaraštis
II k Teisės ir muitinės veiklos 2017/2018 s.m. pavasario egzaminų sesijos tvarkaraštis
III k Teisės ir muitinės veiklos 2017/2018 s.m. pavasario egzaminų sesijos tvarkaraštis
IV k Teisės ir muitinės veiklos 2017/2018 s.m. pavasario egzaminų sesijos tvarkaraštis. Atnaujinta 2018 05 22
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS (atnaujintas 2018 04 09)
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Teisės ir penitencinės veiklos programa

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Administracinės teisės programa (Vilnius)

I kurso 2017/2018 s.m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta 02.23 d.

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kurso 2017/2018 s.m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis.

Civilinės teisės specializacija

Civilinės ir verslo teisės specializacija

I kurso 2017/2018 s.m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis

Mediacijos programa

I kurso 2017/2018 s.m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujintas 01.24 d.
II kurso 2017/2018 s.m. pavasario 4 semestro paskaitų tvarkaraštis.

Darbo teisės specializacija

I kurso 2017/2018 s.m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta 01.26 d.

Papildomosios studijos

2017-2018 m. ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2017-2018 m. pavasario 2 semestro įžanginių paskaitų tvarkaraštis papildomųjų studijų Vilniuje. Atnaujinta 03.12 d.
I kurso 2017-2018 m. pavasario 2 semestro įžanginių paskaitų tvarkaraštis papildomųjų studijų Kaune
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2017-2018 m. pavasario 2 semestro egzaminų tvarkaraštis papildomųjų studijų Vilniuje. Atnaujinta 05.29 d.
I kurso 2017-2018 m. pavasario 2 semestro egzaminų tvarkaraštis papildomųjų studijų Kaune. Atnaujinta 05.29 d.


Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 271 4561 , 865976782 (tik darbo valandomis)
Faks.: 271 4561
El. p.: tf@mruni.eu


Dekanė: prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Kab.: V-342
Tel.: (8 5) 271 4624
El. p.: tf@mruni.eu


Prodekanė: (studijoms) prof. dr. Snieguolė Matulienė
Kab.: V-341
Tel.: (8 5) 271 4663
El. p.: m.sniega@mruni.eu


Prodekanė: (tarptautiniams ryšiams ir studijoms) doc. dr. Dovilė Gailiūtė - Janušonė (Erasmus koordinatorė)
Kab.: V-344
Tel.: (8 5) 271 4597
El. p.: dgailiute@mruni.eu
 
Teisinių technologijų (LegalTech) centro vadovas: Martynas Mockus
Kab.: V-340
Tel.: (8 5) 2714 633
El. p.: martynas@mruni.eu

Vadybininkė-iniciatyvų koordinatorė: Kamilė Salickaitė
Kab.: V-340
Tel.: (8 5) 2714 633
El. p.: k.salickaite@mruni.eu
 
Vyresnioji metodininkė: Rasa Deltuvienė
Kab.: IV-302
Tel.: (8 5) 2714 649
El. p.: raseled@mruni.eu

Dekano padėjėja: Inga Mickevičiūtė
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 2714 561
El. p.: inga.mick@mruni.eu

Vyresnioji metodininkė: Eglė Proscevičienė
Kab.: V-308
Tel.: (8 5) 2714 659
El. p.: egle_ra@mruni.eu

 Teisės fakulteto Studentų skyrius

Tvarkaraščiai
 • Dovilė Augulienė ( I-415 kab., el. p.: dovile.auguliene@mruni.eu)
  Teisės fakulteto  bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų tvarkaraščiai

 • Gražina Kačinskienė ( I-402 kab., Tel. (85) 2714 706,  el. p.: grazina.kacinskiene@mruni.eu)
  Teisės fakulteto magistrantūros ištęstinių studijų ir papildomųjų studijų tvarkaraščiai


 • Andželika Norkienė ( el. p.: andzelika@mruni.eu;)
  Teisės fakulteto magistrantūros nuolatinių studijų ir ERASMUS tvarkaraščiai

Nuolatinės studijos 

 • Vyr. metodininkė Rasa Deltuvienė (Teisės, Teisės ir valdymo, Teisės ir penitencinės veiklos, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro nuolatinės studijos)
kab. IV-302,
tel. (8 5) 271 4649
E. paštas raseled@mruni.eu
 • Vyr. metodininkė Eglė Proscevičienė (Teisės magistrantūros nuolatinių studijų programos, jungtinės studijų programos, Erasmus studijos)
kab.IV-308,
tel.(8 5) 271 4659
E. paštas egle_ra@mruni.eu


Ištęstinės studijos 
 • Vadybininkė Virginija Bilinskienė (Teisės, Teisės ir penitencinės veiklos bakalauro ištęstinės studijos, Administracinės teisės , Baudžiamosios teisės ir kriminologijos magistrantūros ištęstinės studijų programos)
kab.IV-304,
tel. (8 5) 271 4636
E. paštas virginija@mruni.eu
 
 • Vadybininkė Kristina Bernatavičienė (Teisės ir valdymo, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro ištęstinės studijos,  teisės ir valdymo nuolatinės (vakarinės), papildomos studijos, Civilinės teisės, Verslo teisės, Mediacijos magistrantūros ištęstinės studijų programos)

kab. IV-306,
tel. (8 5) 271 4595
E. paštas b.kristina@mruni.eu


Studentų priėmimo laikas
Pirmadienis      8.00 - 16.30
Antradienis      8.00 - 16.30
Trečiadienis     8.00 - 16.30
Ketvirtadienis  9.00 - 16.30
Penktadienis    8.00 - 15.30
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

_________________________________________________________________________________________________