Teisės fakultetas

# • Naujienos

 • Kovo - gegužės teisinių mokymų datos

  MRU Teisės fakultetas pristato vieną didžiausių teisinių mokymų ciklą praktikams. Mokymo programą, kurią sudaro daugiau kaip 70 mokymų temų, įgyvendins MRU dėstytojai – praktikai, turintys didelę patirtį aukščiausių instancijų teismuose, advokatūroje ir kitose pagrindinėse teisinėse institucijose. Mokymai orientuoti į praktines ir aktualias administracinės, baudžiamosios ir baudžiamojo proceso, civilinės ir civilinio proceso, darbo, konkurencijos, Europos Sąjungos, statybų, sveikatos, tarptautinės, žmogaus teisių teisės ir kitų teisės šakų problemas.

  Išsamiau
 • Moksleivi, teisę išmanysi – gyvenime nepaklysi!

  Moksleiviai kviečiami aktyviai dalyvauti teisinio švietimo iniciatyvoje – Nacionalinėje teisinių žinių olimpiadoje.

  Kovo 14 d. prasidedančios iniciatyvos tikslas – ugdyti Lietuvos jaunimo teisinį sąmoningumą ir supratimą apie teisinę valstybę, teisinę kultūrą, valstybės teisės sistemą.

  „Gyvename globaliame pasaulyje, aktyviai bendraujame socialiniuose tinkluose, mėgaujamės saviraiškos laisve, daug keliaujame, todėl teisinės žinios – ypač jaunam žmogui – yra daugiau nei būtinos,“ – sako olimpiadą globojanti teisingumo ministrė Milda Vainiutė.

  Išsamiau
 • Profesoriaus iš JAV vieša paskaita

  Kviečiame į Hamline universiteto Politikos mokslų ir Minesotos universiteto teisės profesoriaus David Schultz viešą paskaitą „Amerikos politika Donaldo Trumpo amžiuje“ (American Politics in the Age of Donald Trump). Profesorius jau ketvirtą kartą vieši MRU ir dalinasi savo įžvalgomis apie Amerikos rinkimų teisę ir politiką, kuri gali pakrypti netikėta linkme Donaldui Trumpui tapus prezidentu.
  Laikas ir vieta: 2017 m. kovo 13 d. (pirmadienis) 13 val. I-414 aud.

  Išsamiau
 • Konferencija „Vartotojų teisių apsaugos aktualijos"

  Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, VšĮ „Europos vartotojų centras” ir Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas 2017 m. kovo 15 d. kviečia į Vilniuje organizuojama kasmetinę Europos vartotojų dienai skirtą konferenciją „Vartotojų teisių apsaugos aktualijos“. Pagrindinis konferencijos tikslas yra aptarti esminius pokyčius ir iššūkius vartotojų teisių apsaugos, rinkos priežiūros, vartotojų švietimo ir vartojimo ginčų sprendimo srityse. Taip pat bus pristatomi vartotojų nuomonių apie vartotojų teisių apsaugą pokyčiai, nevyriausybinių organizacijų indėlis šviečiant vartotojus bei kitos vartotojų teisių apsaugos aktualijos.

  Išsamiau
 • „Pabėgėlių padėtis Lietuvoje ir pasaulyje: ką galime pakeisti Mes?“

  Kovo 3 dieną #PromiseRefugee komanda kviečia jaunimą į vienos dienos susitikimą - mokymus „Pabėgėlių padėtis Lietuvoje ir pasaulyje: ką galime pakeisti Mes?“
  Renginio metu dalyviai turės progą susipažinti su:
  • pagrindiniais pabėgėlių teisės principais;
  • pabėgėlių padėtimi Lietuvoje ir pasaulyje;
  • pagrindinėmis pabėgėlių srityje Lietuvoje ir pasaulyje dirbančiomis organizacijomis (Jungtinių Tautų Vyriausiasis pabėgėlių komisaras, Lietuvos Raudonasis Kryžius, Caritas Vilnius) bei projekto komanda;
  • projekto veiklomis ir galimybėmis.

  Išsamiau
 • Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės būrelis - TAU!

  Į būrelio susitikimą atvyksta LR Seimo narys, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis.
  Ar žinojote, kad politikas yra ne tik politologas bet ir istorikas? Su buvusiu Europos Parlamento nariu kalbėsimės apie vieningos Europos idėją, Europos vertybes ir šiandienines grėsmes, kelsime klausimą, ar Europa išmoko antrojo pasaulinio karo pamokas.

  Išsamiau
Naujienų archyvas

Kodėl MRU Teisės fakultetas?

 • Patyrę dėstytojai – praktikai

Fakultete dėsto daugelis žymių teisės mokslininkų bei praktikų: Lietuvos Konstitucinio, Aukščiausiojo, Apeliacinio teismų, apygardų bei apylinkių teismų teisėjai, advokatai, prokurorai, notarai, mediatoriai.

 • Absolventų įsidarbinamumas

71,10 proc. MRU absolventų, baigusių teisę įsidarbina per pirmuosius 6 mėn., 74,66 proc. - per pirmuosius 12 mėn. Dalis absolventų tęsia studijas magistro studijose. MRU yra vienintelis universitetas Lietuvoje, turintis socialinių mokslų laboratorijas, kur studentai gali įgyti pirmą darbinę patirtį, kurios dažnai reikia įsidarbinti.

 • Studentų pasitenkinimas studijomis

2016 m. tarptautinis studijų portalas “StudyPortals”, vertinantis užsienio studentų pasitenkinimą studijomis įvertino MRU “Excellent” kategorijos apdovanojimu.

 • Tarptautiškumas

7 magistro programos įgyvendinamos kaip tarptautinės/jungtinės/dvigubo diplomo anglų kalba su Bordeaux IV ir Savoie Mont Blanc universitetais (Prancūzija) bei Ukrainos universitetais. Virš 100 Erasmus sutarčių su užsienio universitetais ir organizacijomis dėl studijų bei praktikos užsienyje. Fakultetas koordinuoja NORDPLUS programą, fakultete dėsto JAV ir kitų užsienio šalių dėstytojai.

 • Infrastruktūra

2016 m. tarptautinių ekspertų, vertinančių Teisės bakalauro studijų programas, nuomone MRU infrastruktūra yra viena geriausių Vidurio ir Rytų Europoje - studentams sudarytos visos galimybės naudotis kompiuterizuotomis auditorijomis, puikiai įrengtomis darbo vietomis bibliotekoje, veikiančioje 24/7 darbo laiku, gausiais bibliotekos fondais: spausdintais ir elektroniniai šaltiniais, kurie pasiekiami ir nuotoliniu būdu.


Fakulteto istorija

1997 m. rugsėjo 1 d. studijas pradėjo pirmieji teisės programos dieninių bakalauro studijų 124 studentai.
1998 m. kovo 17 d. Senato patvirtintoje naujojoje Teisės akademijos struktūroje tarp penkių fakultetų įsteigtas ir Teisės fakultetas, kurio sudėtyje buvo 10 katedrų (Tarptautinės teisės ir žmogaus teisių apsaugos katedra, Civilinės ir komercinės teisės katedra, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra, Kriminologijos katedra, Teisės filosofijos katedra, Baudžiamosios teisės katedra, Baudžiamojo proceso katedra, Kriminalistikos katedra, Finansų ir mokesčių teisės katedra, Teisės medicinos katedra). 1998 m. gegužės mėnesį Teisės akademijos senatas, atsižvelgdamas į Konkurso ir atestacijos komisijos rekomendacijas, konkurso tvarka išrinko fakulteto dekaną ir katedrų vedėjus, mokslinius, mokslinius pedagoginius ir pedagoginius darbuotojus. Fakulteto dekanu buvo išrinktas dr. Kęstutis Stungys, katedrų vedėjais: Baudžiamojo proceso – prof. dr. Eugenijus Palskys, Baudžiamosios teisės – prof. habil.dr. Vytautas Piesliakas, Civilinės ir komercinės teisės – doc. dr. Dangutė Ambrasienė (iki 1999-04-20), prof. habil. dr. P. V. Rasimavičius (nuo 1999-04-21), Darbo teisės ir socialinės saugos – doc. dr. Genovaitė Dambrauskienė (nuo 1999 m. rugpjūčio 2 d.), Finansų ir mokesčių teisės – dr. Algirdas Miškinis, Kriminalistikos – doc. dr. Hendryk Malevski, Kriminologijos – doc. dr. Genovaitė Babachinaitė, Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės – doc. dr. Saulius Katuoka, Teisės filosofijos – doc. dr. Alfonsas Vaišvila, Teisės medicinos – prof. habil. dr. Gediminas Žukauskas. Iš viso fakultete dirbo 86 pedagogai ir 32 doktorantai. Fakultete buvo 43 mokslo daktarai, iš jų 12 profesorių, 20 docentų.
    Nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. be teisės bakalauro studijų programos dar startavo ir magistrantūros studijų teisės programos trys specializacijos: baudžiamosios teisės ir kriminologijos, civilinės teisės ir tarptautinės teisės.
2000 m. birželio 8 d. rektoriaus įsakymu Nr. 371 K Teisės fakulteto dekanu paskirtas dr. Juozas Žilys. Rektoriaus 2000 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 181K fakulteto prodekanu paskirtas doc. dr. Olegas Fedosiukas, o 2005 m. įvedus antrą prodekano pareigybę vasario 10 d. rektoriaus įsakymu Nr. 4I-279 į šias pareigas paskirta dr. Dalia Vasarienė. Nuo 2007 m. liepos mėnesio Teisės fakulteto dekanu paskirtas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, o prodekaną doc. dr. Olegą Fedosiuką pakeitė dr. Linas Baublys. Taip pat įsteigta prodekano pareigybė mokslui, į kurią paskirta dr. Agnė Tikniūtė. Nuo 2009 m. birželio prodekanės mokslui ir projektams pareigas ėjo doc. dr. Inga Žalėnienė, kurią 2010 m. pakeitė doc. dr. Asta Dambrauskaitė. 2010 m. spalio 19 d. prof. dr. Egidijų Jarašiūną, paskirtą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėju, pakeitė profesorė dr. Rima Ažubalytė.  2010 m. prodekanę tarptautiniams ryšiams ir studijoms, Erasmus koordinatorę doc. dr. Dalią Vasarienę pakeitė dr. Regina Valutytė, o 2012 m. prodekaną doc. dr. Lina Baublį pakeitė doc. dr. Snieguolė Matulienė. 2014 m. dekanę prof. dr. Rimą Ažubalytę laikinai pakeitė prof. dr. Snieguolė Matulienė, o 2015 m. birželio 1 d. Teisės fakulteto dekane buvo paskirta prof. dr. Lyra Jakulevičienė.
  Šiuo metu dekanatą sudaro dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė bei dvi prodekanės – prof. dr. Snieguolė Matulienė - prodekanė studijoms bei doc. dr. Dovilė Gailiūtė - prodekanė tarptautiniams ryšiams ir studijoms (Erasmus koordinatorė).dr. Kęstutis Stungys
Teisės fakulteto dekanas
1998-2000 metais
prof. Juozas Žilys
Teisės fakulteto dekanas
2000-2007 metais
prof. Egidijus Jarašiūnas
Teisės fakulteto dekanas
2007 - 2010 metais
prof. dr. Rima Ažubalytė
Teisės fakulteto dekanė 2010-2014 metais
prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Teisės fakulteto dekanė nuo 2015 m.


Gretutinės studijos

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutines krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų pasirinkimas studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, stoti į tos krypties magistrantūrą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.

Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų programos studentais.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos

Gretutinės krypties studijų programos

Eil. Nr.

Gretutinės krypties studijų programos

Fakultetas

1

Ekonomika

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

2

Verslas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

3

Dalykinė anglų kalba (šaka) (filologija)

Politikos ir vadybos fakultetas

4

Dalyko (anglų kalbos) pedagogika (šaka)

Politikos ir vadybos fakultetas

5

Filosofija

Politikos ir vadybos fakultetas

6

7

Vertimas

Viešoji istorija

Politikos ir vadybos fakultetas

8

Viešasis administravimas

Politikos ir vadybos fakultetas

9

Informatika

Socialinių technologijų fakultetas

10

Psichologija

Socialinių technologijų fakultetas

11

Socialinis darbas

Socialinių technologijų fakultetas

12

Socialinė pedagogika (šaka)

Socialinių technologijų fakultetas

13

Sociologija

Socialinių technologijų fakultetas

14

Švietimas ir ugdymas

Socialinių technologijų fakultetas

15

Teisė

Teisės fakultetas

16

Teisė (tik studijų programos Policijos veikla studentams)

Viešojo saugumo fakultetas

17

Visuomenės saugumas

Viešojo saugumo fakultetas


2016-2017 s. m. KALENDORIUS

2016-2017 s. m. pavasario semestro savaičių pasiskirstymas
2016-2017 s. m. Akademinis kalendorius

SEMESTRO SESIJŲ GRAFIKAI

Nuolatinės studijos

2016/2017 metų nuolatinių studijų grafikas. Atnaujinta 2016-11-25

Ištęstinės studijos

2016/2017 metų bakalauro ištęstinių studijų grafikas. Atnaujinta 2017-03-27
2016/2017 s.m. magistrantūros ištęstinių ir papildomų studijų grafikas, atnaujinta 2016-08-24

ERASMUS TIMETABLE

ERASMUS timetable 2016-2017 spring semester. Updated 2017-03-03

NUOLATINĖS STUDIJOS

2016-2017 s.m. pavasario semestro laisvai pasirenkamų dalykų tvarkaraštis. Atnaujinta 2017 02 09

BAKALAURO STUDIJOS

Teisės programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.10)
II kurso 2016-2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.03)
III kurso 2016-2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.03)
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

Teisės ir muitinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. pavasario semestras. (Atnaujinta 2017.02.14)
II kurso 2016-2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.04)
III kurso 2016-2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.09)
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

Teisės ir penitencinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.07)
II kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras. (Atnaujinta 2017.02.14)
III kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.13)
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

Teisės ir valdymo programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.08)
II kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.02.09)
III kurso 2016/2017 s.m. pavasario semestras (Atnaujinta 2017.01.30)
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-03-02

Bioteisės programa

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras)

Civilinės teisės specializacija

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras). Atnaujinta 2017-03-01

European and International Business Law

I course 2016-2017 spring semester. Updated 2017-03-29

International Law

I course 2016-2017 spring semester. Updated 2017-03-22

Tarptautinės teisės specializacija

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras)

Tarptautinės žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsaugos programa

Verslo teisės programa

I kursas (2016-2017 s.m. pavasario semestras)

European Union Law and Governance

II course (2016-2017 academic year autumn semester). Updated 2016-09-10

Legal Regulation of Public Administration and Human Rights

I course (2016-2017 academic year spring semester). Updated 2017-02-16
II course (2016-2017 academic year autumn semester)

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

Teisės programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso (priimti 2016 m. Vilniuje) 2 semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 2017-02-06
II kurso (priimti 2015 m. Vilniuje) 4 semestro įžanginės paskaitos
III kurso (priimti 2014 ir 2015 m.) 6 semestro įžanginės paskaitos
IV kurso (priimti 2013 ir 2014 m.) 8 semestro įžanginės paskaitos. Patikslinta 2017-02-14
IV kurso (priimti 2016 m. Marijampolėje) 8 semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 2017-02-10
IV kurso (priimti 2016 m. Vilniuje) 8 semestro įžanginės paskaitos. Patikslinta 2017-02-13
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
V kurso (priimti 2015 m. Utenoje) 10 semestro egzaminų tvarkaraštis
V kurso (priimti 2015 m. Marijampolėje) 10 semestro egzaminų tvarkaraštis
V kurso (priimti 2015 m. Vilniuje) 10 semestro egzaminų tvarkaraštis
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS. Atnaujinta 2017-03-16

Teisės ir valdymo programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. 2 semestro pavasario tvarkaraštis. Atnaujinta 2017 02 21
II kurso 2016-2017 m. 4 semestro pavasario sesijos tvarkaraštis
III kurso 2016-2017 s.m. 6 semestro pavasario tvarkaraštis. Atnaujinta 2017-02-20
IV kurso 2016-2017 s.m. 8 semestro pavasario sesijos tvarkaraštis. Atnaujintas 03.16 d.
V kurso (priimti 2015 m.) 10 semestro egzaminų tvarkaraštis
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS. Atnaujinta 2017-03-16

Teisės ir muitinės veiklos programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. 2 semestro pavasario paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta 2017 02 21
II kurso 2016-2017 m. 4 semestro pavasario sesijos tvarkaraštis
III kurso 2016-2017 m. 6 semestro pavasario sesijos tvarkaraštis
IV kurso 2016-2017 s.m. 8 semestro pavasario sesijos tvarkaraštis. Atnaujinta 2017 03 09 d.
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS. Atnaujinta 2017-03-16

Teisės ir penitencinės veiklos programa

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Administracinės teisės programa (Vilnius)

I kurso 2016/2017 s.m. 2 semestro pavasario paskaitų bei egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 2017 02 09 d.

Administracinė teisė (Klaipėda)

2 kurso 3 semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kurso 2016-2017 s.m. 2 semestro pavasario paskaitų bei egzaminų tvarkaraštis

Civilinės teisės specializacija

I kurso 2016-2017 s.m. 2 semestro pavasario paskaitų bei egzaminų tvarkaraštis. Atnaujintas 2017 02 07; 03 17 d.

Mediacijos programa

I kurso 2016/2017 s.m. pavasario 2 semestro paskaitų ir egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 2017 03 03; 03 08; 03 15 d.
II kurso 2016/2017 s.m. pavasario 4 semestro paskaitų bei egzaminų tvarkaraštis

Verslo teisės programa

Papildomosios studijos

2016-2017 m. ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis papildomųjų studijų Vilniuje. Atnaujinta 2017 03 06; 03.07; 03.10; 03.17 d.
I kurso 2016-2017 m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis papildomųjų studijų Kaune. Atnaujinta 2017 03 08 d.


Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 271 4561 , 865976782 (tik darbo valandomis)
Faks.: 271 4561
El. p.: tf@mruni.eu


Dekanė: prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Kab.: V-342
Tel.: (8 5) 271 4624
El. p.: tf@mruni.eu
Priėmimo valandos: Ketvirtadieniais 15-16 val. (būtina išankstinė registracija el. paštu tf@mruni.eu , pasikeitus priėmimo laikui informuosime)


Prodekanė: (studijoms) prof. dr. Snieguolė Matulienė
Kab.: V-341
Tel.: (8 5) 271 4663
El. p.: m.sniega@mruni.eu


Prodekanė: (tarptautiniams ryšiams ir studijoms) doc. dr. Dovilė Gailiūtė (Erasmus koordinatorė)
Kab.: V-344
Tel.: (8 5) 271 4597
El. p.: dgailiute@mruni.eu


Vyresnioji metodininkė: Rasa Deltuvienė
Kab.: IV-302
Tel.: (8 5) 2714 649
El. p.: raseled@mruni.eu

Dekano padėjėja (viešiesiems ryšiams ir tęstinėms studijoms): Inga Mickevičiūtė
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 2714 561
El. p.: inga.mick@mruni.eu

Vyresnioji metodininkė: Eglė Radzevičiūtė
Kab.: V-308
Tel.: (8 5) 2714659
El. p.: egle_ra@mruni.eu

 Teisės fakulteto Studentų skyrius

Tvarkaraščiai
 • Andželika Norkienė (Teisės programos bakalauro ištęstinių studijų; magistrantūros nuolatinių studijų ir ERASMUS tvarkaraščiai)
  kab. I-402,
  tel (8 5) 2714 576,
  E. paštas andzelika@mruni.eu
 • Gražina Kačinskienė (bakalaurų nuolatinių studijų; Teisės ir valdymo bei Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro ištęstinių studijų; magistrantūros ištęstinių studijų ir papildomųjų studijų tvarkaraščiai) kab.I-402, tel. (85) 2714 706, el. p.: grazina.kacinskiene@mruni.eu    

Nuolatinės studijos 

 • Vyr. metodininkė Rasa Deltuvienė (Teisės, Teisės ir valdymo, Teisės ir penitencinės veiklos, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro nuolatinės studijos)
kab. IV-302,
tel. (8 5) 271 4649,
E. paštas raseled@mruni.eu
 • Vyr. metodininkė Eglė Radzevičiūtė (Teisės magistrantūros nuolatinių studijų programos, jungtinės studijų programos, Erasmus studijos)
kab.IV-308,
tel.(8 5) 271 4659,
E. paštas egle_ra@mruni.eu


Ištęstinės studijos 
 • Vadybininkė Virginija Bilinskienė (Teisės, Teisės ir penitencinės veiklos bakalauro ištęstinės studijos, Administracinės teisės , Baudžiamosios teisės ir kriminologijos magistrantūros ištęstinės studijų programos)
kab.IV-304,
tel. (8 5) 271 4636,
E. paštas virginija@mruni.eu
 
 • Vadybininkė Kristina Bernatavičienė (Teisės ir valdymo, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro ištęstinės studijos,  teisės ir valdymo nuolatinės (vakarinės), papildomos studijos, Civilinės teisės, Verslo teisės, Mediacijos magistrantūros ištęstinės studijų programos)

kab. IV-306,
tel. (8 5) 271 4595,
E. paštas b.kristina@mruni.eu


Studentų priėmimo laikas
Pirmadienis      8.00 - 16.30
Antradienis      8.00 - 16.30
Trečiadienis     8.00 - 16.30
Ketvirtadienis  9.00 - 16.30
Penktadienis    8.00 - 15.30
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

_________________________________________________________________________________________________
   Teisės fakulteto dekanato nariai 2015-2016 m. m.