Mykolo Romerio teisės mokykla

# • Naujienos

 • MRU studentai sėmėsi patirties vienoje pažangiausių ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijų

  Vasario 24 d. Mykolo Romerio universiteto Sveikatos politikos ir vadybos programos magistrantūros studentams Mykolo Romerio teisės mokyklos doc. dr. Jelena Kutkauskienė surengė užsiėmimus Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje (VASPVT) prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

  Išsamiau
 • MRU magistrantai domėjosi bioetikos aktualijomis

  Vasario 25 d. Mykolo Romerio universiteto Sveikatos politikos ir vadybos programos magistrantūros studentams Mykolo Romerio teisės mokyklos doc. dr. Jelena Kutkauskienė surengė užsiėmimus Lietuvos bioetikos komitete, atsakingame už žmogaus teisių ir jo orumo apsaugą sveikatos priežiūros sistemoje.


  Išsamiau
 • MRU mentorystės programa

  Prie MRU mentorystės programos jungiasi vis daugiau institucijų, jų vadovų, pareigūnų, darbuotojų, kas be galo džiugina. Štai prisijungė Kalėjimų departamentas, kurio vienas iš vadovų p. Gintautas tapo antrakursės Kristinos mentoriumi. Praėjusią savaitę STT prisijungė prie Mentorystės programos, o institucijos vadovas p. Žydrūnas dviejų studentų mentoriumi.

  Išsamiau
 • Mykolo Romerio universiteto studentų praktinis užsiėmimas

  Vasario 19 dieną (trečiadienį) Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos studentai, vadovaujami lektorės Erikos Pudžmytės, lankėsi Muitinės mokymo centre, kur turėjo praktinį užsiėmimą.Teisės ir muitinės veiklos programą studijuojantys III kurso studentai susitiko su Muitinės departamento Pažeidimų prevencijos skyriaus vyr. specialistu, savigynos, kovos menų ir aktyvaus laisvalaikio klubo “Gintis” treneriu-instruktoriumu Egidijumi Stankevičiumi.

  Išsamiau
 • Docento dr. Gedimino Valantiejaus monografijos „Muitų teisinis reguliavimas” pristatymas

  Kviečiame Jus į Mykolo Romerio universiteto Mykolo Romerio teisės mokyklos Tarptautinės ir ES Teisės instituto bei Ekonomikos ir verslo fakulteto docento dr. Gedimino Valantiejaus monografijos „Muitų teisinis reguliavimas” pristatymą.


  Išsamiau
 • Metinis teisės pranešimas „Lietuvos teisė 2019: esminiai pokyčiai”


  Vasario 6 d.buvo pristatytas metinis teisės pranešimas „Lietuvos teisė 2019: esminiai pokyčiai”


  Išsamiau
Naujienų archyvas

Gretutinės studijos

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutines krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų pasirinkimas studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, stoti į tos krypties magistrantūrą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.

Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų programos studentais.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos

Gretutinės krypties studijų programos

Eil. Nr.

Gretutinės krypties studijų programos

Fakultetas

1

Ekonomika

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

2

Verslas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

3

Dalykinė anglų kalba (šaka) (filologija)

Politikos ir vadybos fakultetas

4

Dalyko (anglų kalbos) pedagogika (šaka)

Politikos ir vadybos fakultetas

5

Filosofija

Politikos ir vadybos fakultetas

6

7

Vertimas

Viešoji istorija

Politikos ir vadybos fakultetas

8

Viešasis administravimas

Politikos ir vadybos fakultetas

9

Informatika

Socialinių technologijų fakultetas

10

Psichologija

Socialinių technologijų fakultetas

11

Socialinis darbas

Socialinių technologijų fakultetas

12

Socialinė pedagogika (šaka)

Socialinių technologijų fakultetas

13

Sociologija

Socialinių technologijų fakultetas

14

Švietimas ir ugdymas

Socialinių technologijų fakultetas

15

Teisė

Teisės fakultetas

16

Teisė (tik studijų programos Policijos veikla studentams)

Viešojo saugumo fakultetas

17

Visuomenės saugumas

Viešojo saugumo fakultetas


2019-2020 s. m. KALENDORIUS

2019-2020 s. m. akademinis kalendorius
2019-2020 s. m. pavasario semestro savaičių pasiskirstymas

STUDIJŲ GRAFIKAI

2019/2020 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas
2019/2020 s.m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas. Atnaujinta 2019 10 30
2019/2020 s.m. magistrantūros nuolatinių studijų grafiko projektas
2019/2020 s.m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas. Atnaujintas 01.09 d.
2019/2020 s.m. papildomų studijų grafikas. Atnaujintas 10.28 d.

TVARKARAŠČIAI

ERASMUS

NUOLATINĖS STUDIJOS

GERBIAMI STUDENTAI, PRAŠOME KELETĄ SAVAIČIŲ STEBĖTI GALIMUS TVARKARAŠČIŲ ATNAUJINIMUS

BAKALAURO STUDIJOS

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

2019-2020 s.m. rudens semestro SVEIKATOS IR SPORTO CENTRO laisvai pasirenkami dalykai vyksta pagal atskirą tvarkaraštį. Kreiptis į Sveikatos ir sporto centrą (C-II-106). Kiti laisvai pasirenkami studijų dalykai šį semestrą vykdomi nebus.

Teisės programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras    
II kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 02.11
III kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 02.24 d.
Baigiamieji egzaminai 2019-2020 s.m. pavasario semestras

Teisės ir valdymo programa

Baigiamieji egzaminai 2019-2020 s.m. pavasario semestras

Teisės ir muitinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras    
II kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras    
III kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 02.24 d.    
Baigiamieji egzaminai 2019-2020 s.m. pavasario semestras

Teisės ir penitencinės veiklos programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
II kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 02.11
III kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras
Baigiamieji egzaminai 2019-2020 s.m. pavasario semestras

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kursas 2019-2020 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 02.05 d.

Civilinės ir verslo teisės programa

I kursas 2019-2020 s.m. pavasario semestras

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

2019-2020 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2019 10 25

Teisės programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras. Atnaujintas 02.20
II kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras
III kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras
IV kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras
V kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
II kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
III kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
IV kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2019 11 27
V kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
Baigiamieji egzaminai 2019-2020 s.m. rudens semestras

Teisės ir valdymo programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
IV kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras
V kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
IV kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
V kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
Baigiamieji egzaminai 2019-2020 s.m. rudens semestras

Teisės ir muitinės veiklos programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 02.20 d.
II kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras
III kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras
IV kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras
V kurso 2019-2020 s.m. pavasario semestras
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
II kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
III kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
IV kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
V kurso 2019-2020 s.m. rudens semestras
Baigiamieji egzaminai 2019-2020 s.m. rudens semestras

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Administracinės teisės programa

I kurso 2019/2020 s.m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta 02.19

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kurso 2019/2020 s.m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis    
II kurso 2019/2020 s.m. rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta 01.30 d.

Civilinės ir verslo teisės specializacija

I kurso 2019/2020 s.m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2019/2020 s.m. pavasario 4 semestro paskaitų tvarkaraštis

Mediacijos programa

I kurso 2019/2020 s.m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis.
II kurso 2019/2020 s.m. pavasario 4 semestro paskaitų tvarkaraštis

Darbo teisės specializacija

I kurso 2019/2020 s.m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujintas 02.19 d.
II kurso 2019/2020 s.m. pavasario 4 semestro paskaitų tvarkaraštis

Tarptautinės teisės specializacija

I kurso 2019/2020 s.m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis

Papildomosios studijos

2019-2020 m. ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2019/2020 s.m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis Vilniuje
I kurso 2019/2020 s.m. pavasario 2 semestro paskaitų tvarkaraštis Kaune
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 271 4561
Mobilusis tel.: 8 659 76782 (tik darbo valandomis)
Faks.: (8 5) 271 4561
El. p.: mrtm@mruni.eu
Dekanė: prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Kab.: V-342
Tel.: (8 5) 271 4624
El. p.: mrtm@mruni.eu
Prodekanė (studijoms): doc. dr. Lina Novikovienė
Kab.: V-341
Tel.: (8 5) 271 4663
El. p.: linan@mruni.eu
Prodekanė (tarptautiniams ryšiams ir studijoms): doc. dr. Dovilė Gailiūtė - Janušonė
Kab.: V-344
Tel.: (8 5) 271 4597
El. p.: dgailiute@mruni.eu
Prodekanė (viešiesiems ryšiams ir projektams): Inga Mickevičiūtė
Kab.: V-339
Tel.: (8 5) 2714 633
El. p.: inga.mick@mruni.eu
Teisinių technologijų (LegalTech) centro vadovas: Martynas Mockus
Kab.: V-340
Tel.: (8 5) 2714 519
El. p.: martynas@mruni.eu
 Dekano padėjėja: Gintarė Brakauskienė
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 2714 561
El. p.: gintare@mruni.eu


 Tvarkaraščiai

Gražina Kačinskienė ( I-402 kab., Tel. (85) 2714 706, 
Teisės mokyklos magistrantūros ištęstinių studijų ir papildomųjų studijų tvarkaraščiai             


Andželika Norkienė ( el. p.: andzelika@mruni.eu;)
Teisės mokyklos magistrantūros nuolatinių studijų ir ERASMUS tvarkaraščiai

Teisės mokyklos Studentų skyriusVyr. metodininkė Rasa Deltuvienė (Teisės, Teisės ir valdymo, Teisės ir penitencinės veiklos, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro nuolatinės studijos)

kab. IV-302,
tel. (8 5) 271 4649
El. paštas raseled@mruni.eu

Vadybininkė Dominyka Šeputaitė (Magistrantūros nuolatinės studijos ir jungtinės  programos)

kab. IV-301,
tel. (8 5) 271 4659
El. paštas dom.sep@mruni.eu

   Studentų priėmimo laikas
Pirmadienis              8:00-9:00        
14:00-19:00   
Antradienis 8:00-9:0012:30-19:00
Trečiadienis 8:00-10:3014:20-19:00
Ketvirtadienis 8:00-9:00 14:00-19:00
Penktadienis 8:00-9:00 14:00-19:00Vadybininkė Virginija Bilinskienė (Teisės, Teisės ir penitencinės veiklos, Teisės ir muitinės veiklos bakalauro ištęstinės studijos, magistrantūros ištęstinės studijų programos)


kab.IV-304,
tel. (8 5) 271 4636
El. paštas virginija@mruni.euVadybininkė Kristina Bernatavičienė (Teisės ir valdymo,
papildomųjų studijų programos)

kab. IV-306,
tel. (8 5) 271 4595
El. paštas b.kristina@mruni.eu 

Studentų priėmimo laikas

Pirmadienis
8.00 - 16.30
Antradienis8.00 - 16.30
Trečiadienis8.00 - 16.30
Ketvirtadienis9.00 - 16.30
Penktadienis8.00 - 15.30


Pietų pertrauka    12.00 – 12.30
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747