Mykolo Romerio teisės mokykla

# • Naujienos

 • Legaltech meetup#2

  Kviečiame į Legaltech meetup#2 „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, privatumas, duomenų ir informacijos apsauga – išmoktos pamokos (?), rastos problemos (?), o kas toliau?. Renginys vyks gruodžio 11 d. 18 val. MRU LAB (Didlaukio g. 55, Vilnius).

  Išsamiau
 • Mykolo Romerio Teisės mokykla kviečia studentus teikti paraiškas dalyvauti atrankoje į projekto intensyvią studijų programą

  Kviečiame Mykolo Romerio teisės mokyklos bakalauro ir magistrantūros studijų studentus dalyvauti atrankoje į intensyvią INSPIRED projekto studijų programą, kuri vyks 2019 m. kovo 17-23 dienomis Opatijoje (Kroatija). Veiklos vyks visą dieną.

  APIE. "INSPIRED – Innovative Solutions for Practicality and Impact in Refugee and Migration Oriented Education“ projektas įgyvendinamas šešių Teisės fakultetų: Josip Juraj Strossmayer Osijeko universiteto (Kroatija), Mykolo Romerio universiteto (Lietuva), Inholando taikomųjų mokslų universiteto (Nyderlandų Karalystė), Pėčo universiteto (Vengrija), Londono „South Bank“ universiteto (Jungtinė Karalystė) ir Ulsterio universiteto (Šiaurės Airija), kurie projekte dalyvauja asocijuoto partnerio teisėmis. Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti bendrą, tarpdisciplininį elektroninio mokymosi modulį apie pabėgėlių ir migracijos teisę.

  Išsamiau
 • MRU doktorantai - JT verslo ir žmogaus teisių forume

  MRU Tarptautinės ir ES teisės instituto doktorantas Arnas Liauksminas dalyvauja JT verslo ir žmogaus teisių forume. Šis renginys tradiciškai sutelkia skirtingų sričių ekspertus - diplomatus, mokslininkus, verslo ir NVO sektoriaus atstovus, kurie diskutuoja apie Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių principų taikymą praktikoje.

  Išsamiau
 • Susitikimas su Minesotos valstijos Aukščiausiojo teismo teisėju

  Doc. dr. Ieva Deviatnikovaitė, kartu su Hamline universiteto profesoriumi Davidu Schultzu 2018 m. lapkričio 28 d. susitiko su Minesotos valstijos Aukščiausiojo teismo teisėju David L. Lillehaug Minesotos sostinėje. Susitikime buvo kalbama apie šio teismo teisėjo veiklą, statusą, Teismo jurisdikciją.

  Išsamiau
 • Diena su teisėju: studentai domisi, ar robotai pakeis teisėjus?

  Jauni, motyvuoti ir ambicingi – tokiais žodžiais šiandien teismų atstovai apibūdina projekto „Diena su teisėju 2018“ dalyvius – teismuose besilankančius didžiausių šalies universitetų teisės ir žurnalistikos studentus. Šiais metais projekto dalyvių dėmesio centre – dirbtinis intelektas: kaip technologijos lems teismo darbo pokyčius ateityje?  Ar robotas pakeis teisėjus?

  Išsamiau
 • Kviečiame dalyvauti tarptautiniame studentų mediacijos turnyre

  2019 m. sausio 24-25 d. Mykolo Romerio universitetas, įgyvendindamas Erasmus + Strateginių partnerysčių projektą „Online study platform on mediation“ organizuoja tarptautinį studentų mediacijos turnyrą. Kviečiame studentų komandas sudalyvauti šiame turnyre. Turnyro kalba – anglų.
  Išsamesnė informacija apie turnyrą ir dalyvavimo jame sąlygas galite rasti čia.

  Išsamiau
Naujienų archyvas

Kodėl Mykolo Romerio teisės mokykla?

 • Patyrę dėstytojai – praktikai

Teisės bakalauro ir magistrantūros programose dėsto daugelis žymių teisės mokslininkų bei praktikų: Lietuvos Konstitucinio, Aukščiausiojo, Apeliacinio teismų, apygardų bei apylinkių teismų teisėjai, advokatai, prokurorai, notarai, mediatoriai.

 • Absolventų įsidarbinamumas

71,10 proc. MRU absolventų, baigusių teisę įsidarbina per pirmuosius 6 mėn., 74,66 proc. - per pirmuosius 12 mėn. Dalis absolventų tęsia studijas magistro studijose. MRU yra vienintelis universitetas Lietuvoje, turintis socialinių mokslų laboratorijas, kur studentai gali įgyti pirmą darbinę patirtį, kurios dažnai reikia įsidarbinti.

 • Studentų pasitenkinimas studijomis

2016 m. tarptautinis studijų portalas “StudyPortals”, vertinantis užsienio studentų pasitenkinimą studijomis įvertino MRU “Excellent” kategorijos apdovanojimu.

 • Tarptautiškumas

7 magistro programos įgyvendinamos kaip tarptautinės/jungtinės/dvigubo diplomo anglų kalba su Bordeaux IV ir Savoie Mont Blanc universitetais (Prancūzija) bei Ukrainos universitetais. Virš 100 Erasmus sutarčių su užsienio universitetais ir organizacijomis dėl studijų bei praktikos užsienyje. Fakultetas koordinuoja NORDPLUS programą, fakultete dėsto JAV ir kitų užsienio šalių dėstytojai.

 • Infrastruktūra

2016 m. tarptautinių ekspertų, vertinančių Teisės bakalauro studijų programas, nuomone MRU infrastruktūra yra viena geriausių Vidurio ir Rytų Europoje - studentams sudarytos visos galimybės naudotis kompiuterizuotomis auditorijomis, puikiai įrengtomis darbo vietomis bibliotekoje, veikiančioje 24/7 darbo laiku, gausiais bibliotekos fondais: spausdintais ir elektroniniai šaltiniais, kurie pasiekiami ir nuotoliniu būdu.

Mykolo Romerio teisės mokyklos istorija

1997 m. rugsėjo 1 d. studijas pradėjo pirmieji teisės programos dieninių bakalauro studijų 124 studentai.
1998 m. kovo 17 d. Senato patvirtintoje naujojoje Teisės akademijos struktūroje tarp penkių fakultetų įsteigtas ir Teisės fakultetas, kurio sudėtyje buvo 10 katedrų (Tarptautinės teisės ir žmogaus teisių apsaugos katedra, Civilinės ir komercinės teisės katedra, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra, Kriminologijos katedra, Teisės filosofijos katedra, Baudžiamosios teisės katedra, Baudžiamojo proceso katedra, Kriminalistikos katedra, Finansų ir mokesčių teisės katedra, Teisės medicinos katedra). 1998 m. gegužės mėnesį Teisės akademijos senatas, atsižvelgdamas į Konkurso ir atestacijos komisijos rekomendacijas, konkurso tvarka išrinko fakulteto dekaną ir katedrų vedėjus, mokslinius, mokslinius pedagoginius ir pedagoginius darbuotojus. Fakulteto dekanu buvo išrinktas dr. Kęstutis Stungys, katedrų vedėjais: Baudžiamojo proceso – prof. dr. Eugenijus Palskys, Baudžiamosios teisės – prof. habil.dr. Vytautas Piesliakas, Civilinės ir komercinės teisės – doc. dr. Dangutė Ambrasienė (iki 1999-04-20), prof. habil. dr. P. V. Rasimavičius (nuo 1999-04-21), Darbo teisės ir socialinės saugos – doc. dr. Genovaitė Dambrauskienė (nuo 1999 m. rugpjūčio 2 d.), Finansų ir mokesčių teisės – dr. Algirdas Miškinis, Kriminalistikos – doc. dr. Hendryk Malevski, Kriminologijos – doc. dr. Genovaitė Babachinaitė, Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės – doc. dr. Saulius Katuoka, Teisės filosofijos – doc. dr. Alfonsas Vaišvila, Teisės medicinos – prof. habil. dr. Gediminas Žukauskas. Iš viso fakultete dirbo 86 pedagogai ir 32 doktorantai. Fakultete buvo 43 mokslo daktarai, iš jų 12 profesorių, 20 docentų.
    Nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. be teisės bakalauro studijų programos dar startavo ir magistrantūros studijų teisės programos trys specializacijos: baudžiamosios teisės ir kriminologijos, civilinės teisės ir tarptautinės teisės.
2000 m. birželio 8 d. rektoriaus įsakymu Nr. 371 K Teisės fakulteto dekanu paskirtas dr. Juozas Žilys. Rektoriaus 2000 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 181K fakulteto prodekanu paskirtas doc. dr. Olegas Fedosiukas, o 2005 m. įvedus antrą prodekano pareigybę vasario 10 d. rektoriaus įsakymu Nr. 4I-279 į šias pareigas paskirta dr. Dalia Vasarienė. Nuo 2007 m. liepos mėnesio Teisės fakulteto dekanu paskirtas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, o prodekaną doc. dr. Olegą Fedosiuką pakeitė dr. Linas Baublys. Taip pat įsteigta prodekano pareigybė mokslui, į kurią paskirta dr. Agnė Tikniūtė. Nuo 2009 m. birželio prodekanės mokslui ir projektams pareigas ėjo doc. dr. Inga Žalėnienė, kurią 2010 m. pakeitė doc. dr. Asta Dambrauskaitė. 2010 m. spalio 19 d. prof. dr. Egidijų Jarašiūną, paskirtą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėju, pakeitė profesorė dr. Rima Ažubalytė.  2010 m. prodekanę tarptautiniams ryšiams ir studijoms, Erasmus koordinatorę doc. dr. Dalią Vasarienę pakeitė dr. Regina Valutytė, o 2012 m. prodekaną doc. dr. Lina Baublį pakeitė doc. dr. Snieguolė Matulienė. 2014 m. dekanę prof. dr. Rimą Ažubalytę laikinai pakeitė prof. dr. Snieguolė Matulienė, o 2015 m. birželio 1 d. Teisės fakulteto dekane buvo paskirta prof. dr. Lyra Jakulevičienė. 2018 m. rugsėjo 5 d. prodekanę prof. dr. Snieguolę Matulienę pakeitė doc. dr. Lina Novikovienė.

Mykolo Romerio universiteto Tarybos sprendimu nuo 2018 m. liepos 1 d. Teisės fakultetas pakeitė pavadinimą į Mykolo Romerio Teisės mokyklą.

Šiuo metu dekanatą sudaro dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė bei dvi prodekanės – doc. dr. Lina Novikovienė - prodekanė studijoms bei doc. dr. Dovilė Gailiūtė - Janušonė - prodekanė tarptautiniams ryšiams ir studijoms (Erasmus koordinatorė).dr. Kęstutis Stungys
Teisės fakulteto dekanas
1998-2000 metais
prof. Juozas Žilys
Teisės fakulteto dekanas
2000-2007 metais
prof. Egidijus Jarašiūnas
Teisės fakulteto dekanas
2007 - 2010 metais
prof. dr. Rima Ažubalytė
Teisės fakulteto dekanė 2010-2014 metais
prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Teisės mokyklos dekanė nuo 2015 m

Gretutinės studijos

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutines krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų pasirinkimas studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, stoti į tos krypties magistrantūrą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.

Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų programos studentais.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos

Gretutinės krypties studijų programos

Eil. Nr.

Gretutinės krypties studijų programos

Fakultetas

1

Ekonomika

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

2

Verslas

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

3

Dalykinė anglų kalba (šaka) (filologija)

Politikos ir vadybos fakultetas

4

Dalyko (anglų kalbos) pedagogika (šaka)

Politikos ir vadybos fakultetas

5

Filosofija

Politikos ir vadybos fakultetas

6

7

Vertimas

Viešoji istorija

Politikos ir vadybos fakultetas

8

Viešasis administravimas

Politikos ir vadybos fakultetas

9

Informatika

Socialinių technologijų fakultetas

10

Psichologija

Socialinių technologijų fakultetas

11

Socialinis darbas

Socialinių technologijų fakultetas

12

Socialinė pedagogika (šaka)

Socialinių technologijų fakultetas

13

Sociologija

Socialinių technologijų fakultetas

14

Švietimas ir ugdymas

Socialinių technologijų fakultetas

15

Teisė

Teisės fakultetas

16

Teisė (tik studijų programos Policijos veikla studentams)

Viešojo saugumo fakultetas

17

Visuomenės saugumas

Viešojo saugumo fakultetas


Tvarkaraščiai bus skelbiami rugpjūčio paskutiniąją - rugsėjo pirmąją savaitėmis. Nuolatinių studijų bakalauro I kursui pirmąją rudens semestro savaitę vyks įvadinė savaitė į studijas.

2018-2019 s. m. KALENDORIUS

2018-2019 s. m. akademinis kalendorius
2018-2019 s. m. rudens semestro savaičių pasiskirstymas

STUDIJŲ GRAFIKAI

2018/2019 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas.
2018/2019 s.m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas.
2018/2019 s.m. magistrantūros nuolatinių studijų grafikas.
2018/2019 s.m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas. Atnaujintas 09.14 d.
2018/2019 s.m. papildomų studijų grafikas.

TVARKARAŠČIAI

LPD 2018-2019 s.m. rudens semestras (atnaujintas 10.18)    

ERASMUS

ERASMUS timetable 2018-2019 autumn semester (11.05)

NUOLATINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS. atnaujintas 2018 11 06
BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS. 2018 12 03

Teisės programa

I kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujintas 2018 09 11
II kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujintas 2018 09 10, 09 17
III kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras
IV kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras (atnaujintas 2018 09 04, 10 18)
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I k. Teisės programos 2018/2019 s.m. egzaminų sesijos tvarkaraštis
II k. Teisės programos 2018/2019 s.m. egzaminų sesijos tvarkaraštis
III k. Teisės programos 2018/2019 s.m. egzaminų sesijos tvarkaraštis

Teisės ir muitinės veiklos programa

I kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras     
II kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujintas 2018 10 01    
III kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujinta 2018 09 11        
IV kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras (atnaujinta 10 18)        
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I k. Teisės ir muitinės veiklos programos 2018/2019 s.m. egzaminų sesijos tvarkaraštis    
II k. Teisės ir muitinės veiklos programos 2018/2019 s.m. egzaminų sesijos tvarkaraštis    
III k. Teisės ir muitinės veiklos programos 2018/2019 s.m. egzaminų sesijos tvarkaraštis        

Teisės ir penitencinės veiklos programa

I kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujinta 2018 09 11, 09 21
II kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujintas 2018 09 10, 09 17
III kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras
IV kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujinta 2018 09 07, 09 12, 09 17
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I k. Teisės ir penitencinės veiklos programos 2018/2019 s.m. egzaminų sesijos tvarkaraštis
II k. Teisės ir penitencinės veiklos programos 2018/2019 s.m. egzaminų sesijos tvarkaraštis
III k. Teisės ir penitencinės veiklos programos 2018/2019 s.m. egzaminų sesijos tvarkaraštis

Teisės ir valdymo programa

III kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras
IV kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras (atnaujinta 10 18)
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
III k. Teisės ir valdymo 2018-2019 s.m. rudens semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kursas 2018-2019 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2018 11 06
II kursas 2018-2019 s.m. rudens semestras
EGZAMINŲ SESIJA
I kursas 2018-2019 s.m. rudens semestro egzaminų sesija

Civilinės ir verslo teisės programa

I kursas 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujintas 2018 09 05, 09 17, 09 25
II kursas 2018-2019 s.m. rudens semestras
EGZAMINŲ SESIJA
I kursas 2018-2019 s.m. rudens semestro egzaminų sesija

European and International Business Law

I course (2018-2019 academic year autumn semester). 1 group
I course (2018-2019 academic year autumn semester). 2 group

Intellectual Property Law

II course (2018-2019 academic year autumn semester). updated 2018 11 29

International Law

I course 2018-2019 autumn semester. updated 2018 09 05, 09 18, 09 25    

Legal Regulation of Public Administration and Human Rights

II course (2018-2019 academic year autumn semester)

Mokesčių ir finansų teisės specializacija

II kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras)

Tarptautinė teisė

I kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras) (atnaujinta 2018 09 04)
II kursas (2018-2019 s.m. rudens semestras)

European Union Law and Governance

I course (2018-2019 academic year autumn semester)

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS. 2018 12 03

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS. atnaujintas 2018 11 06

Teisės programa

RUDENS SEMESTRO ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018/2019 s.m. rudens (1) semestro įžanginės paskaitos
II kurso 2018/2019 s.m. rudens (3) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 09.27
III kurso 2018/2019 s.m. rudens (5) semestro įžanginės paskaitos
IV kurso 2018/2019 s.m. rudens (7) semestro įžanginės paskaitos
V kurso 2018/2019 s.m. rudens (9) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 10.05 d.
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018/2019 s.m. rudens (1) semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis
II kurso 2018/2019 s.m. rudens (3) semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis
V kurso 2018/2019 s.m. rudens (9) semestro egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 11.30 d.

Teisės ir valdymo programa

RUDENS SEMESTRO ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
III kurso 2018/2019 s.m. rudens (5) semestro įžanginės paskaitos
IV kurso 2018/2019 s.m. rudens (7) semestro įžanginės paskaitos
V kurso 2018/2019 s.m. rudens (9) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 10.05 d.
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
V kurso 2018/2019 s.m. rudens (9) semestro egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 11.30 d.

Teisės ir muitinės veiklos programa

RUDENS SEMESTRO ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018/2019 s.m. rudens (1) semestro įžanginės paskaitos
II kurso 2018/2019 s.m. rudens (3) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 09.27
III kurso 2018/2019 s.m. rudens (5) semestro įžanginės paskaitos
IV kurso 2018/2019 s.m. rudens (7) semestro įžanginės paskaitos
V kurso 2018/2019 s.m. rudens (9) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 10.05 d.
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018/2019 s.m. rudens (1) semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis
II kurso 2018/2019 s.m. rudens (3) semestro egzaminų sesijos tvarkaraštis
V kurso 2018/2019 s.m. rudens (9) semestro egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 11.30 d.

Teisės ir penitencinės veiklos programa

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Administracinės teisės programa (Vilnius)

I kurso 2018/2019 s.m. rudens (1) semestras
II kurso 2018 - 2019 s.m. rudens (3) semestras

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija

I kurso 2018/2019 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujinta 12.04 d.
II kurso 2018/2019 s.m. rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis

Civilinės ir verslo teisės specializacija

I kurso 2018/2019 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2018/2019 s.m. rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis

Mediacijos programa

I kurso 2018/2019 s.m. rudens 1 semestro paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2018/2019 s.m. rudens 3 semestro paskaitų tvarkaraštis

Darbo teisės specializacija

I kurso 2018/2019 s.m. rudens (1) semestro paskaitų tvarkaraštis
II kurso 2018/2019 s.m. rudens (3) semestro paskaitų tvarkaraštis. Atnaujintas 09.19 d.

Papildomosios studijos

2018-2019 m. ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 m. rudens 1 semestro įžanginių paskaitų tvarkaraštis papildomųjų studijų Vilniuje
I kurso 2018-2019 m. rudens 1 semestro įžanginių paskaitų tvarkaraštis papildomųjų studijų Kaune
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 m. rudens 1 semestro egzaminų tvarkaraštis papildomųjų studijų Vilniuje
I kurso 2018-2019 m. rudens 1 semestro egzaminų tvarkaraštis papildomųjų studijų Kaune

 Adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 271 4561
Mobilusis tel.: 8 659 76782 (tik darbo valandomis)
Faks.: (8 5) 271 4561
El. p.: mrtm@mruni.eu
Dekanė: prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Kab.: V-342
Tel.: (8 5) 271 4624
El. p.: mrtm@mruni.eu
Prodekanė (studijoms): doc. dr. Lina Novikovienė
Kab.: V-341
Tel.: (8 5) 271 4663
El. p.: linan@mruni.eu
Prodekanė (tarptautiniams ryšiams ir studijoms): doc. dr. Dovilė Gailiūtė
Kab.: V-344
Tel.: (8 5) 271 4597
El. p.: dgailiute@mruni.eu
Prodekanė (viešiesiems ryšiams ir projektams): Inga Mickevičiūtė
Kab.: V-339
Tel.: (8 5) 2714 633
El. p.: inga.mick@mruni.eu
Teisinių technologijų (LegalTech) centro vadovas: Martynas Mockus
Kab.: V-340
Tel.: (8 5) 2714 519
El. p.: martynas@mruni.eu
Dekano padėjėja: Kamilė Salickaitė
Kab.: V-343
Tel.: (8 5) 2714 561
El. p.: k.salickaite@mruni.eu
Vyresnioji metodininkė: Rasa Deltuvienė
Kab.: IV-302
Tel.: (8 5) 2714 649
El. p.: raseled@mruni.eu
Vyresnioji metodininkė: Eglė Proscevičienė
Kab.: IV-301
Tel.: (8 5) 2714 659
El. p.: egle_ra@mruni.eu


 Tvarkaraščiai

 • Dovilė Augulienė ( I-415 kab., el. p.: dovile.auguliene@mruni.eu)
  Teisės mokyklos bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų tvarkaraščiai

 • Gražina Kačinskienė ( I-402 kab., Tel. (85) 2714 706,  el. p.: grazina.kacinskiene@mruni.eu)
  Teisės mokyklos magistrantūros ištęstinių studijų ir papildomųjų studijų tvarkaraščiai
 • Andželika Norkienė ( el. p.: andzelika@mruni.eu;)
  Teisės mokyklos magistrantūros nuolatinių studijų ir ERASMUS tvarkaraščiai

Teisės mokyklos Studentų skyrius

Nuolatinės studijos 

 • Vyr. metodininkė Rasa Deltuvienė (Teisės, Teisės ir valdymo, Teisės ir penitencinės veiklos, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro nuolatinės studijos)
kab. IV-302,
tel. (8 5) 271 4649
El. paštas raseled@mruni.eu
 • Vyr. metodininkė Eglė Proscevičienė (Teisės magistrantūros nuolatinių studijų programos, jungtinės studijų programos, Erasmus studijos)
kab.IV-308,
tel.(8 5) 271 4659
El. paštas egle_ra@mruni.euIštęstinės studijos 

 • Vadybininkė Virginija Bilinskienė (Teisės, Teisės ir penitencinės veiklos bakalauro ištęstinės studijos, Administracinės teisės, Baudžiamosios teisės ir kriminologijos magistrantūros ištęstinės studijų programos)
kab.IV-304,
tel. (8 5) 271 4636
El. paštas virginija@mruni.eu

 
 • Vadybininkė Kristina Bernatavičienė (Teisės ir valdymo, Teisės ir muitinės veiklos programų bakalauro ištęstinės studijos, papildomos studijos, Civilinės teisės, Darbo teisės, Verslo teisės, Mediacijos magistrantūros ištęstinės studijų programos)

kab. IV-306,
tel. (8 5) 271 4595
El. paštas b.kristina@mruni.eu


Studentų priėmimo laikas
Pirmadienis      8.00 - 16.30
Antradienis      8.00 - 16.30
Trečiadienis     8.00 - 16.30
Ketvirtadienis  9.00 - 16.30
Penktadienis    8.00 - 15.30
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

_________________________________________________________________________________________________