Politikos ir vadybos fakultetas

# • Naujienos

 • Politikos ir vadybos fakulteto absolventų diplomų įteikimo šventė!

  2017 m. sausio 25 d. (trečiadienį) 14 val. I-201 aud. (Ateities g.20) įvyks iškilminga Politikos ir vadybos fakulteto absolventų diplomų įteikimo šventė.
  Diplomai bus įteikiami bakalauro ir magistrantūros (nuolatinių ir ištęstinių) studijų absolventams.

  Mantijos išduodamos: nuo 12.45 iki 13.45 val. III-140 aud.
  Mantijos grąžinamos: iki 16.00 val. į III-140 aud.

  Kviečiame dalyvauti!

 • Seminaras-diskusija "Šiuolaikinės nepaprastųjų (ekstremalių) situacijų valdymo problemos"

  2016 m. lapkričio mėn. 9 d. įvyko tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Atvirosios valdžios principų įgyvendinimas valstybės tarnyboje ir viešajame sektoriuje“. Seminarą-diskusiją „Šiuolaikinės nepaprastųjų (ekstremalių) situacijų valdymo problemos“ organizavo ir moderavo MRU Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto docentas dr. Arvydas Survila (MS „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ vadovas).

  Išsamiau
 • Vadovėlio "Turizmas: plėtra, iššūkiai, perspektyvos" pristatymas

  Mykolo Romerio universiteto Mažojoje skaitykloje 2016 m. lapkričio 22 d. buvo pristatomas vadovėlis  "Turizmas: plėtra, iššūkiai, perspektyvos".

 • Tarptautinės viešojo administravimo dienos

  Š. m. lapkričio 7-9 dienomis Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinės viešojo administravimo dienos, kurių metu:
  - lapkričio 7-8 dienomis Politikos ir vadybos fakultete vyko atviros užsienio universitetų dėstytojų paskaitos, pristatant įvairius viešojo valdymo tyrimus bei jų šalių patirtį.
  - lapkričio 9 d. vyko tarptautinė konferencija „Implementing Principles of Open Government in the Civil Service and Public Governance“, organizuojama kartu su Valstybės tarnybos departamentu, LR Vyriausybės kanceliarija, VšĮ Versli Lietuva bei Nacionaline antikorupcijos asociacija.

  Išsamiau
 • Pirmasis JFA renginys Europos kalbų dienai paminėti

  Rugsėjo 26 d. Molėtų ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijose vyko neįprastos pamokos. Mykolo Romerio universiteto filologijos krypties programų „Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba“ bei „Vertimas ir redagavimas“ dėstytojai iš JAV, Ispanijos ir Irano bendravo su moksleiviais anglų kalba ir pasakojo jiems apie savo šalių kalbą, kultūrą ir istoriją.

  Išsamiau
 • Užsienio kalbų kursai

  Filosofijos ir humanistikos institutas kviečia registruotis į norvegų (A1) ir anglų (B2) kalbų kursus.
  Norėdami lankyti kursus, pirmiausia užpildykite registracijos formą: http://bit.ly/2bzCPdF iki spalio 12 d.

  Išsamiau
 • Mobilizacija: gyvenimas vyks kaip vykęs

  Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetas 2016 m. birželio 14 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su labai svarbiu MS “Nepaprastųjų situacijų valdymo” programai (programos vadovas Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila) socialiniu partneriu Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo prie KAM departamentu (Departamentas).
  Siūlome jūsų dėmesiui 2016 m. rugpjūčio 18 d. ”Letuvos žinių” žurnalistės Linos Mrazauskaitės interviu su Departamento direktoriumi Mariumi Jatautu ir Departamento Mobilizacinio ir pilietinio pasipriešinimo rengimo skyriaus vedėja Audrone Kaladžinskiene, kuri baigė “Nepaprastųjų situacijų valdymo” programą 2013 m. Departamento direktorius rudens semestrą skaitys keletą paskaitų šių metų MS “Nepaprastųjų situacijų valdymo” programos pirmakursiams.

  http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/mobilizacija-gyvenimas-vyks-kaip-vykes/227989

 • MRU Debatų klubas surengė pirmąją diskusiją Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje

  Ar jau vyksta demokratijos saulėlydis? Apie tai rugsėjo 15 dieną Mykolo Romerio universiteto Debatų klubas Tarptautinės Demokratijos dienos proga surengė debatus Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje. Diskusijoje dalyvavo Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala, „Žinių radijo“ žurnalistas Aurimas Perednis, Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc.dr. Virginijus Valentinavičius, Viešojo administravimo instituto docentas Mantas Bileišis, „Atomic Garden Vilnius" lektorius Gediminas Užkuraitis.

  Išsamiau
 • Doc. dr. Mantas Bileišis. Rinkimų depozitas

  Lietuvoje dominuoja du diskursai susiję su piliečių aktyvumu ir įsitraukimu į valstybės valdymą. Pirmasis gali būti apibendrintas taip: dalyvauti valstybės valdyme piliečiai turi visas teises ir galimybes, tačiau patys yra pasyvūs, neišsilavinę ir išlaikę baudžiauninko mentalitetą. Kitas – taip, gal valdžia ir padarė visus formalius reglamentavimo žingsnius dėl aktyvesnio piliečių įtraukimo, o Lietuva formaliai atitinka ir laikosi visų aukščiausių demokratinio valdymo standartų, tačiau piliečiams įsitraukus į įvairias pilietines iniciatyvas, valdžia nebesivargina įsiklausyti į jų nuomonę, imtis konkrečių pokyčių ir tyliai viską užgesina.

  Išsamiau
 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos

  Magistrantūros studijų “Nepaprastųjų situacijų valdymo” programos vadovas doc. dr. Arvydas Survila inicijavo bendradarbiavimo sutartį tarp Politikos ir vadybos fakulteto (Fakultetas) ir labai svarbiu šiai programai socialiniu partneriu Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo prie KAM departamentu (Departamentas).  Fakulteto ir Vadybos instituto vadovybė palaikė iniciatyvą ir 2016 m. birželio 14 d. bendradarbiavimo sutartį Departamento patalpose (Sapiegos g. 21, Vilnius) pasirašė Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Virginijus Valentinavičius ir  Departamento direktorius Marius Jatautas.  

  Išsamiau
Naujienų archyvas

Apie Politikos ir vadybs fakultetą

Investuojantiems į ateitį -> Studijos Politikos ir vadybos fakultete!

Fakultetas - modernus, besiplečiantis, šiuo metu vienas didžiausių Mykolo Romerio universiteto fakultetas, turintis daugiau nei 5000 studentų. Nuolatinėse ir ištęstinėse studijose rengiami viešojo administravimo bakalaurai bei viešojo administravimo bei politikos mokslų magistrai.
Fakulteto mokslininkai tiria įvairias valstybės, savivaldos ir verslo strateginio valdymo temas, atlieka jų ekspertizes ir konsultuoja valdymo institucijas. Taip pat jie nagrinėja Europos integracijos procesus ir jų poveikį Lietuvai, globaliąją politiką ir kitas šiuolaikinės valdymo problemas. Šių krypčių temomis fakulteto mokslininkai rašo mokslo darbus, skaito pranešimus konferencijose, aktyviai dalyvauja valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo programose, konsultuoja institucijas strateginio planavimo ir valdymo klausimais.
Fakulteto katedros aktyviai dalyvauja tarptautinėse ir Lietuvos mokslinio tyrimo programose, projektuose, tarp jų - ES šeštoji bendroji mokslinių tyrimų, Socrates Erasmus, Leonardo da Vinci programos, ES INTERREG 4 ir kitos tarptautinės programos ir projektai. Kartu su Čekijos, Slovakijos ir Slovėnijos partneriais pradėtas leisti bendras tarptautinis mokslo žurnalas "Comparative public policy".
Fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos socialiniais partneriais. Jis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Bavarijos viešojo administravimo ir teisės aukštąja mokykla (Vokietija), Valstybės tarnybos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, taip pat bendradarbiauja su kitomis institucijomis. 

 Fakultete vyksta 3 pakopų studijos:

Viešojo administravimo krypties:

Bakalauro studijų programa

 • Viešasis administravimas

Magistrantūros studijų programos

 • Viešasis administravimas
 • Aplinkosaugos administravimo specializacija
 • Švietimo įstaigų administravimo specializacija
 • Sveikatos apsaugos įstaigų administravimo specializacija
 • Tarptautinio turizmo administravimo specializacija
 • Žmogiškųjų išteklių vadybos specializacija
 • Nepaprastųjų situacijų valdymo specializacija
 • Savivaldos institucijų administravimas

Politikos krypties:

Bakalauro studijos

 • Viešoji politika ir vadyba

Magistrantūros studijų programos

 • Sveikatos politika ir valdymas
 • Tarptautinė politika ir ekonomika
 • Aplinkos apsaugos politika ir valdymas
 • Darnaus vystymos vadyba ir administravimas
 • Teritorijų ir aplinkosaugos planavimo specializacija

Vadybos krypties:

Magistrantūros studijų programos

 • Programų ir projektų vadyba
 • Strateginis inovacijų valdymas

Vadybos ir verslo administravimo krypties:

Bakalauro studijos

 • Organizacijų vadyba

Magistrantūros studijos

 • Strateginis organizacijų valdymas

Žmonių išteklių vadybos krypties:

Magistrantūros studijos

 • Lyderystė ir pokyčių valdymas

Įgyjami kvalifikaciniai laipsniai:

 • Viešojo administravimo bakalauro;
 • Viešojo administravimo magistro,
 • Vadybos ir verslo administravimo bakalauro,
 • Vadybos ir verslo administravimo magistro,
 • Vadybos magistro,
 • Žmonių išteklių vadybos magistro,
 • Politikos bakalauro,
 • Politikos magistro.

 • Studijuojantys doktorantūroje dalyvauja fakulteto katedrų mokslinėje ir pedagoginėje veikloje.
 • Baigusieji įgyja mokslinį daktaro laipsnį.

Kuo patrauklios studijos mūsų fakultete?

Visos fakulteto studijų programos integruoja valdymo, politikos mokslų, viešojo administravimo dalykus, o tai suteikia pranašumų mūsų absolventams konkuruojant darbo rinkoje.
Fakultete yra sukurta palanki studijų aplinka, skatinanti studentų savarankiškumą ir analitinį požiūrį į problemas.
Fakultetas dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose, suteikiančiose galimybę studentams išvykti studijuoti į Rytų ir Vakarų Europos universitetus, plėsti savo akiratį, tobulintis ir keistis patirtimi.
Mūsų Universitetas teikia studentams daug įvairių kultūrinės ir kūrybinės saviraiškos galimybių.

GRETUTINĖS STUDIJOS

Informaciją apie gretutines studijas, fakultete vykdomas gretutinių studijų programas ir pan. galite rasti čia: Gretutinės studijos

2016-2017 S.M. KALENDORIUS

2016-2017 s.m. rudens semestro savaičių pasiskirstymas
2016-2017 s.m. akademinis kalendorius

STUDIJŲ GRAFIKAI

2016-2017 s.m. bakalauro ir magistrantūros nuolatinių studijų grafikas (PROJEKTAS)
2016-2017 s.m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas (PROJEKTAS). Patikslintas 2016-07-20
2016-2017 s.m. papildomų studijų grafikas (PROJEKTAS)
2016-2017 s.m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas (PROJEKTAS)
Laisvai pasirenkamų dalykų tvarkaraštis 09.29

ERASMUS TIMETABLE

ERASMUS timetable 2016-2017 autumn. Updated 2016-11-07
ERASMUS EXAMINATION timetable 2016-2017 autumn

NUOLATINĖS STUDIJOS

2016-2017 s.m. rudens semestro laisvai pasirenkamų dalykų tvarkaraštis

Bakalauro studijos

Laisvai pasirenkami dalykų tvarkaraštis 2016

Organizacijų vadybos studijų programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
III kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-10-24
IV kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-10-25
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
III kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras)

Turizmo vadybos ir paveldo studijų programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 09.12
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-10-18
III kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-09-13
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras)
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras)
III kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras)

Tourism management and heritage programme

SEMESTER TIMETABLE
I course (2016-2017 academic year autumn semester). Updated 2016-10-25
II course (2016-2017 academic year autumn semester). Updated 2016-10-18
EXAMINATION SCHEDULE
I course (2016-2017 academic year autumn semester)
II course (2016-2017 academic year autumn semester)

Viešojo administravimo studijų programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-09-27
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-09-29
III kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-11-07
IV kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-11-08
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras)
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras)
III kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras)

Viešosios politikos ir vadybos studijų programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 09.02
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-10-06
III kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 09.05
IV kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 09.04
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras)
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras)
III kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras)

Magistrantūros studijos

IŠLYGINAMŲJŲ DALYKŲ TVARKARAŠTIS (nestudijavusiems bakalauro studijose) 2016/2017 s.m.

Lyderystės ir pokyčių vadybos programa

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-01-02

Viešojo administravimo studijų programa

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-01-02
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2016-10-04

Strateginio inovacijų valdymo programa

II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-10-03

Strateginio organizacijų valdymo programa

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-01-02
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-10-01

Tarptautinės politikos ir diplomatijos programa

II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2016-10-01

Nepaprastųjų situacijų valdymo programa

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Žmogiškųjų išteklių valdymo modulis prasidės nuo 01.04 d.
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2016-10-01

Ugdomojo vadovavimo specializacija

II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2016-10-01

Turizmo sektoriaus valdymo programa

II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2016-11-29

Tarptautinės politikos ir ekonomikos programa

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-12-02
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-10-11

Projektų vadybos specializacija

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-01-02

Sveikatos politikos ir vadybos programa

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2017-01-02
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-10-21

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Bakalauro studijos

Viešojo administravimo studijų programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. rudens semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 2016-09-27
2 metų studijos (turintiems koleginį išsilavinimą) rudens (5) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 2016-10-05
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. rudens semestro egzaminų sesija
II kurso 2016-2017 s.m. rudens semestro egzaminų sesija
III kurso 2016-2017 s.m. rudens semestro egzaminų sesija. Atnaujinta 2016-10-13
IV kurso 2016-2017 s.m. rudens semestro egzaminų sesija. Atnaujinta 2016-09-20
V kurso 2016-2017 s.m. rudens semestro egzaminų sesija. Patikslinta 2016-11-14
2 metų studijos (turintiems koleginį išsilavinimą) rudens (5) semestro egzaminų sesija
2 metų studijos (turintiems koleginį išsilavinimą) rudens (7) semestro egzaminų sesija

Organizacijų vadybos studijų programa

III kurso 2016-2017 s.m. rudens semestro egzaminų sesija
V kurso 2016-2017 s.m. rudens semestro egzaminų sesija

Viešosios politikos ir vadybos studijų programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. rudens semestro įžanginės paskaitos
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2016-2017 s.m. rudens semestro egzaminų sesija
II kurso 2016-2017 s.m. rudens semestro egzaminų sesija
III kurso 2016-2017 s.m. rudens semestro egzaminų sesija
IV kurso 2016-2017 s.m. rudens semestro egzaminų sesija
V kurso 2016-2017 s.m. rudens semestro egzaminų sesija

Magistrantūros studijos

IŠLYGINAMŲJŲ DALYKŲ TVARKARAŠTIS (nestudijavusiems bakalauro studijose) 2016/2017 s.m.

Viešojo administravimo krypties papildomosios studijos (Vilniaus grupė)

2016-2017 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2016-10-13
2016-2017 s.m. rudens semestro egzaminų sesija

Viešojo administravimo krypties papildomos studijos (Klaipėdos grupė)

2016-2017 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 2016-11-07

Aplinkos apsaugos politikos ir administravimo studijų programa

II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2016-11-11

Lyderystės ir pokyčių vadybos studijų programa

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-12-08
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-10-01

Strateginio organizacijų valdymo studijų programa

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-10-01

Sveikatos politikos ir vadybos studijų programa

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2017-01-02
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-10-11

Viešojo administravimo studijų programa

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2016-11-28
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-11-02

Viešojo administravimo studijų programa (Klaipėda)

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-11-26
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 2016-09-28

Viešojo administravimo studijų programa (Utena)

I kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2016-09-08
II kursas (2016-2017 s.m. rudens semestras). Patikslinta 2016-09-30

Adresas: Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius
Kab.: I-208
Tel.: (8 5) 274 0613
Faks.: 274 0624
El. p.: pvf@mruni.eu


Dekanas: doc. dr. Virginijus Valentinavičius
Kab.: I-209
Tel.: (8 5) 2740 638
El. p.: valentinavicius@mruni.eu
Dekano padėjėja: Dovilė Kryžiokaitė
Kab.: I-208
Tel.: (8 5) 274 0613
El. p.: dovilekryz@mruni.eu


Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą


Vadybininkės:

  Raimonda Urbietienė

  IV-309 kab. (Ateities g.20)
  Tel. (8 5) 2714 575
  El. p.: raimonda@mruni.eu


  Magistrantūros nuolatinių ir ištęstinių studijų administravimas

  Papildomųjų (Vilniuje, Klaipėdoje, Utenoje) studijų administravimas.  Rima Marytė Tumėnienė

  V-509 kab. (Ateities g. 20)
  Tel. (8 5) 2714 683
  El. p.: rimat@mruni.eu

  Bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų administravimas