Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos (PTAK) pirmininke paskirta MRU politologė Rima Urbonaitė - MRU
Naujienos

22 gegužės, 2019
Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos (PTAK) pirmininke paskirta MRU politologė Rima Urbonaitė
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Lietuvos Respublikos Prezidentei pasirašius dekretą, nuo gegužės 14 d. keičiasi Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos (PTAK) pirmininkas. Naująja Komisijos pirmininke tapo politologė, Mykolo Romerio universiteto lektorė Rima Urbonaitė.
Darbą PTAK taip pat pradėjo nauja visuomenės atstovė Margarita Dobrynina. Rimos Urbonaitės teigimu, Komisijos veikla yra grindžiama aukštų standartų kandidatams taikymu. Nuolat vykstant diskusijoms dėl atrankos sistemos galimo tobulinimo, PTAK turėtų ir toliau užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei įsitraukti į sprendimų priėmimo procesus, kurie susiję su atrankos sistemos, vertinimo kriterijų tobulinimu. „Pats atrankos procesas yra iššūkis, nes tai yra teisminės valdžios, kuri itin svarbi visai valstybei, jos raidai, formavimo dalis. Visada svarbu gebėti pamatyti kandidatų stipriąsias ir silpnąsias puses, juos tinkamai įvertinti. Be to, visai netrukus PTAK teks tęsti darbus ir bendradarbiaujant su nauju Prezidentu bei jo komanda. Visa tai vertinu kaip galimybę tęsti pradėtus Komisijos darbus ir toliau stiprinti teisminės valdžios formavimo proceso kokybę“ – teigė R. Urbonaitė. Visuomenės atstovų gretas papildė socialinių mokslų daktarė, kriminologė Margarita Dobrynina.
Komisijos narių pareigas toliau eis:
• Lietuvos apeliacinio teismo teisėja Danutė Gasiūnienė;
• Buvęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Sigitas Gurevičius;
• Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja Sigita Jokimaitė;
• Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja, šio teismo pirmininkė Jolanta Malijauskienė;
• Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto Politikos mokslų instituto lektorė, politologė Rima Urbonaitė;
• Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė Aistė Žilinskienė.
Atrankos komisiją iš septynių asmenų trejiems metams sudaro Respublikos Prezidentas. Trys komisijos nariai turi būti teisėjai ir keturi – visuomenės atstovai. Respublikos Prezidentas iš Atrankos komisijos narių skiria komisijos pirmininką. Atrankos komisijos nariais negali būti skiriami Teisėjų tarybos nariai.
 
Informaciją parengė Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyrius