Daiva Grikšienė apgynė vadybos mokslo krypties disertaciją - MRU
Naujienos

19 lapkričio, 2021
Daiva Grikšienė apgynė vadybos mokslo krypties disertaciją
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Doktorantūra
Disertacijos gynimas | PhD

Sveikiname Daivą Grikšienę (Viešojo administravimo institutas), 2021 m. lapkričio 19 d. apgynusią vadybos mokslo krypties (S 003) disertaciją „Pokyčių valdymo modeliavimas Lietuvos ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.

Moksliniai vadovai:
prof. dr. Vainius Smalskys (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003), 2018–2021 m.;
prof. dr. Alvydas Raipa (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003), 2017–2018 m.

Gynimo taryba:
Pirmininkas  prof. dr. Tadas Sudnickas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003).
Nariai:
prof. dr. Irena Bakanauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003);
prof. dr. Rimantas Stašys (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003);
prof. dr. Asta Valackienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003);
prof. dr. Inesa Vorončuka (Latvijos universitetas, Latvijos Respublika, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004).

Viešojo sektoriaus pokyčių valdymas šiandien yra itin svarbi naujojo viešojo valdymo struktūrų veiklos dalis, todėl inovatyvių valdymo pokyčių realizavimo užtikrinimui reikalingas kompleksinis viešasis valdymas, suprantamas kaip įvairių formų ir praktikos veiksnys, būtinas sėkmingam pokyčių įgyvendinimui. Sveikatos priežiūros įstaigų vadovų lūkesčiai ir iššūkiai įgyvendinant pokyčius ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose patvirtina pokyčių valdymo įgyvendinimo priemonių poreikį. Pokyčių valdymo procesai, trikdžiai ir jų valdymo priemonės nepakankamai analizuojami, pasigendama pokyčių valdymo proceso tyrimų skirtinguose pokyčių įgyvendinimo etapuose. Disertacinis darbas skirtas išsiaiškinti, koks pokyčių valdymo procesas tinka Lietuvos ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. Atlikta pokyčių valdymo modelių lyginamoji analizė leido identifikuoti skirtingus pokyčių valdymo proceso etapus ir suformuoti optimalų pokyčių valdymo modelį Lietuvos ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. Parengtas metodologinis instrumentas pokyčių valdymui ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose sudaro prielaidas išankstiniam dimensijų ir pritaikomumo galimybių vertinimui modeliuojant pokyčius Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos sistemos institucijose, tobulinant, efektyvinant ir įgyvendinant pokyčių valdymo procesus.