Atsparumo, tvarumo ir pažangos perspektyvos aptartos XVI tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Economies of the Balkan and Eastern European Countries (EBEEC 2024)“ - MRU
Naujienos

20 gegužės, 2024
Atsparumo, tvarumo ir pažangos perspektyvos aptartos XVI tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Economies of the Balkan and Eastern European Countries (EBEEC 2024)“
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Universitetas

Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakultetas, bendradarbiaudamas su Tarptautiniu Hellenic universitetu suorganizavo XVI tarptautinę mokslinę konferenciją Economies of the Balkan and Eastern European Countries (EBEEC 2024), kuri 2024 m. gegužės 17-19 dienomis vyko Mykolo Romerio universitete.

Šių metų konferencijos tematika Atsparumo, tvarumo ir pažangos perspektyvos kvietė tyrėjus diskutuoti apie atsparios ir saugios ekonomikos potencialą, tvaraus valdymo iniciatyvų naudą, skaitmeninių transformacijų įgalinimą. Apie tvaraus vystymosi bei skaitmeninės lyderystės perspektyvas plenariniuose pranešimuose savo įžvalgomis dalijosi Europos regioninių tyrimų asociacijos prezidentas, Paryžiaus-Saclay universiteto, INRA profesorius Andre Torre ir Italijos Libera Universit à Mediterranea universiteto profesorius Giovanni Schiuma.

„Investuodami savo didžiausią turtą – intelektinį kapitalą – į bendrus šiandienos iššūkių sprendimus, galime kurti socialines inovacijas, kurių visuomenei reikia ne mažiau nei technologinių inovacijų“, – teigė MRU rektorė prof. Inga Žalėnienė savo įžanginėje kalboje, minėdama, kad mūsų visuomenėms ir šalims reikia, kad universitetų bendruomenės būtų aktyvios pokyčių iniciatorės, kuriančios, remiančios ir skatinančios tvarumą ir socialines inovacijas.

EBEEC 2024 metu buvo pateikti 132 mokslo pranešimai, kuriuos parengė 299 autoriai, atstovaujantys 82 universitetus iš 22 skirtingų pasaulio šalių. Metų eigoje bus publikuota mokslo straipsnių knyga „Resilience, Sustainability, and Social Progress: Navigating Economic Recovery with a Human-Centric Focus“ leidžiama tarptautinės leidyklos „Springer“, bei mokslo pranešimų rinkinys „KnowledgeE“.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad šiais metais Mykolo Romerio universitete organizuojama konferencija susilaukė daug dėmesio ir pritraukė platų tarptautinės bendruomenės ratą ir tuo pačiu tikimės sklandaus tolesnio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir studijų srityse.

Su pilna konferencijos programa galite susipažinti čia.

Su mokslo pranešimų santraukomis galite susipažinti čia

Daugiau informacijos apie renginį čia.

Pilną rektorės kalbą galite skaityti čia.