MRU Politikos ir vadybos fakultetas keičia pavadinimą - MRU
Naujienos

30 rugpjūčio, 2017
MRU Politikos ir vadybos fakultetas keičia pavadinimą
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Nuo 2017 metų birželio 28 d. MRU Tarybos nutarimu oficialiai patvirtintas naujas MRU Politikos ir vadybos fakulteto pavadinimas, kuris keičiamas į MRU Viešojo valdymo fakultetą.

Fakulteto ir Mykolo Romerio universiteto vadovybė pavadinimo keitimą grindžia siekiu labiau atitikti ir atspindėti MRU misiją tarnauti visuomenei ir valstybei bei aiškiau įvardyti pagrindinę studijų programų ir mokslinio darbo temą. Naujasis pavadinimas labiau pabrėš fakulteto viešojo valdymo veiklos kryptį, kuri naujoje MRU strategijoje apibrėžiama kaip viena iš trijų strateginių universiteto krypčių šalia teisės ir viešojo saugumo.

„Naujasis pavadinimas geriau atitinka tai, ką realiai darome, – sako fakulteto dekanas doc. Dr. Virgis Valentinavičius. – Viešasis valdymas apima viešąją politiką ir viešąjį administravimą, į viešąjį sektorių orientuotas vadybos programas – temas, kurios jau daug metų yra fakulteto studijų ir tyrimų dėmesio centre.“ Jis pastebi, jog fakulteto pavadinimo keitimas atspindi tam tikrą realiai vykstantį studijų programų ir mokslinio darbo konsolidacijos procesą, kuris inicijuotas siekiant gerinti studijų ir mokslo kokybę.