Greta Genelienė apgynė ekonomikos mokslo krypties disertaciją - MRU
Naujienos

19 gegužės, 2022
Greta Genelienė apgynė ekonomikos mokslo krypties disertaciją
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Doktorantūra
Disertacijos gynimas | PhD

Sveikiname Gretą Genelienę (Verslo ir ekonomikos institutas), 2022 m. gegužės 19 d. apgynusią ekonomikos mokslo krypties (S 004) daktaro disertaciją „Azartinių lošimų sektoriaus poveikio Europos šalių ekonominei gerovei vertinimas“. 

Mokslinė vadovė:
prof. dr. Irena Mačerinskienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika S 004).

Gynimo taryba:
Pirmininkė prof. dr. Violeta Pukelienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika S 004).
Nariai:
doc. dr. Mindaugas Butkus (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika S 004);
prof. dr. Elina Gaile-Sarkane (Rygos technikos universitetas, Latvijos Respublika, socialiniai mokslai, ekonomika S 004);
prof. dr. Eglė Kazlauskienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika S 004);
prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika S 004).

Azartiniai lošimai, kaip veikla turinti išorinių efektų, šiuo metu nėra sulaukusi pakankamai mokslininkų dėmesio, o šio sektoriaus poveikis šalies ekonominei gerovei nėra vertinamas atsižvelgiant į teigiamus ir neigiamus šio sektoriaus veiksnius. Mokslinė problema - kaip vertinti azartinių lošimų sektoriaus veiklą ir jos poveikį šalies ekonominei gerovei. Pirmame disertacijos skyriuje analizuojami azartinių lošimų sektoriaus teoriniai aspektai, šalies ekonominė gerovė ir jos vertinimo rodikliai bei azartinių lošimų sektoriaus poveikio šalies ekonominei gerovei vertinimo teorinis pagrindimas. Antrajame disertacijos skyriuje, visų pirma, pateikiamas azartinių lošimų sektoriaus poveikio šalies ekonominei gerovei vertinimo metodologinės nuostatos ir tyrimo logika. Antra, analizuojami šalies ekonominės gerovės vertinimo rodikliai ir azartinių lošimų sektoriaus vertinimo metodai ir rodikliai. Trečia, vykdoma azartinių lošimų sektoriaus poveikio šalies ekonominei gerovei vertinimo metodų ir rodiklių atranka ir sudaromas azartinių lošimų sektoriaus poveikio šalies ekonominei gerovei vertinimo modelis. Trečiajame disertacijos skyriuje atliekama Lietuvos ir Europos šalių azartinių lošimų sektoriaus lyginamoji analizė ir azartinių lošimų sektoriaus poveikio Europos šalių ekonominei gerovei analizė. Atliekama azartinių lošimų sektoriaus poveikio nedarbo lygiui, ekonomikos augimui ir vidutiniam darbo užmokesčiui analizė.

Susipažinti su disertacija