Viešųjų paslaugų vadyba studijų modulis - MRU
Naujienos

12 kovo, 2021
Viešųjų paslaugų vadyba studijų modulis
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Lietuvoje daugiau nei 340 tūkst. žmonių dirba viešajame sektoriuje, dar apie 100 tūkst. įvairiose organizacijose, teikiančiose viešąsias paslaugas ar prisidedančiose prie viešojo sektoriaus funkcijų įgyvendinimo.

Viešojo valdymo institucijos, veikdamos atvirai ir atsakingai pabrėžia, kad viešųjų  įstaigų  veiklos  efektyvumo tobulinimas, profesionali viešųjų  paslaugų vadyba ir kompetentingi specialistai yra lemiantys kokybės ir piliečių pasitenkinimo veiksniai. Ypač dabar, sparčiai augant paslaugų sektoriui, kai jų teikimo valdymas ir gebėjimai užtikrinti kokybę bei bendradarbiauti su paslaugos vartotoju ypatingai išryškėja neapibrėžtų situacijų sąlygomis.

Šiuolaikinių  viešųjų paslaugų administravimo praktikoje vis didesnis dėmesys skiriamas paslaugų teikimo perdavimui nevyriausybinėms pelno nesiekiančioms organizacijoms (NVO), kurioms, šalia paslaugų kokybės užtikrinimo, kyla ir bendradarbiavimo su viešojo valdymo institucijomis iššūkiai.

Dalyko tikslas – viešųjų paslaugų vadybos studijų modulis skirtas suteikti žinių ir gebėjimų, susijusių su paslaugų kokybės valdymu, viešųjų paslaugų teikimo tobulinimu ir ypatumų išmanymu.

Viešųjų paslaugų vadybos studijų modulis apima (bet neapsiriboja) šias pagrindines temas:

  • Viešųjų paslaugų paskirtis ir teikimo ypatumai.
  • Paslaugų savybės, lemiančios jų teikimo kokybės problemas, paslaugų paketo struktūra ir sudarymas.
  • Paslaugų kokybė ir vartotojo vertinamos charakteristikos, paslaugų kokybės tobulinimas.
  • Viešųjų paslaugų teikimo perdavimas (viešoji-privačioji partnerystė).
  • Asmenų aptarnavimas „vieno langelio“ principu viešojo administravimo institucijose ir įstaigose.
  • Viešųjų paslaugų teikimo tobulinimas, koprodukcija, naujų paslaugų projektavimas.

Studijų modulio metu taikant komandinio darbo metodą vystomi paslaugų teikimo tobulinimo praktiniai projektai.

Dalyko dėstytojas – prof. dr. Andrius Stasiukynas, Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto direktorius, Viešojo valdymo inovacijų laboratorijos vadovas, Vidaus reikalų ministerijos kolegijos narys, Viešojo valdymo kompetencijų tinklo pirmininkas, įvairių darbo grupių prie viešojo valdymo institucijų narys, konsultantas. Profesorius yra publikavęs dešimtis mokslinių ir publicistinių straipsnių, dažnai pasisako žiniasklaidoje viešojo valdymo temomis. Domisi viešojo valdymo inovacijomis, viešųjų paslaugų teikimo tobulinimu, piliečių įgalinimu, nevyriausybinių organizacijų vadyba.

Reikalavimai pretendentams:

  • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas;
  • Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos dalykus;
  • Motyvacinis laiškas arba pokalbis, pretendentas renkasi pats.

Dalyvių skaičius yra ribotas. Modulio kaina – 270 Eur

REGISTACIJA IR KONSULTACIJA iki 2021 kovo 22 d.: Viešojo administravimo instituto direktorius prof. dr. Andrius Stasiukynas, el. p.: stasiukynas@mruni.eu