Tarybos rinkimų organizavimo komisija paskelbė kandidatus į MRU tarybos narių rinkimus - MRU
Naujienos

1 vasario, 2023
Tarybos rinkimų organizavimo komisija paskelbė kandidatus į MRU tarybos narių rinkimus
Įvykis
Universitetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Tarybos rinkimų organizavimo komisija sausio 23 dieną paskelbė, kad MRU tarybos narių rinkimuose dalyvaus du kandidatai.

Pasibaigus MRU Senato 2022 m. lapkričio 24 d. posėdyje nustatytam Mykolo Romerio universiteto tarybos narių, skiriamų universiteto akademinės bendruomenės, dokumentų pateikimo terminui, Tarybos rinkimų organizavimo komisija, patikrinusi kandidatų pateiktų dokumentų tinkamumą bei kandidatų atitiktį Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 4 ir 5 dalių ir Mykolo Romerio universiteto statuto 22 punkto reikalavimams, skelbia, kad tarybos narių, kuriuos skiria universiteto akademinė bendruomenė, rinkimuose dalyvaus doc. dr. Ilona Bartuševičienė bei prof. dr. Andrius Stasiukynas.

Doc. dr. Ilona Bartuševičienė yra įgijusi Verslo administravimo bakalauro laipsnį, Ekonomikos magistro laipsnį bei Socialinių mokslų daktaro laipsnį ekonomikos mokslų kryptyje. Doc. dr. Ilona Bartuševičienė yra dirbusi užsienio įmonėje „American Eagle Outfitters“ , kur ėjo vadovės ir pavaduotojos pareigas. Mokslininkė taip pat buvo MRU Projektų skyriaus vadove, pavaduotoja, vadybininke, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto (VVVF) prodekane mokslui, VVVF podoktorantūros stažuotoja. Šiuo metu yra MRU vyriausioji mokslo darbuotoja ir Viešojo valdymo ir verslo fakulteto lektorė. Doc. dr. Ilona Bartuševičienė yra dalyvavusi pasaulinio lygio projektinėse veiklose, mokslinėse stažuotėse, studijų programų akreditavimo procese. Ji taip pat yra tarptautinių konferencijų dalyvė ir mokslo komitetų bei mokslinių žurnalų redakcinių kolegijų narė. Mokslininkė specializuojasi organizacijų atsparumo / antitrapumo, nematerialiųjų išteklių, gebėjimų poveikio vertinimo, darnios plėtros bei gyvenimo kokybės tyrimuose.

Prof. dr. Andrius Stasiukynas yra įgijęs Socialinio darbo bakalauro laipsnį bei Socialinio pedagogo kvalifikaciją, taip pat Teisės ir valdymo, Teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, Socialinių mokslų vadybos ir administravimo (03 S) daktaro laipsnį. Prof. dr. Andrius Stasiukynas yra dirbęs Vilniaus Šv. Juozapo parapijos vaikų dienos centre, kur ėjo  koordinatoriaus, projektų vadovo pareigas, taip pat buvo UAB „Autoauda“ direktoriumi, ėjo Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ pirmininko pareigas, Lietuvos blaivybės fonde ėjo tarybos pirmininko, direktoriaus pareigas. Profesorius taip pat buvo MRU Viešojo administravimo katedros lektoriumi, asistentu, vyriausiuoju MRU Politikos ir vadybos fakulteto vadybininku mokslui ir projektams, kiek vėliau buvo Politikos ir vadybos fakulteto prodekanu studijoms. Šiuo metu profesorius yra Viešojo administravimo studijų programos vadovas, Viešojo administravimo instituto profesorius, Energetikos politikos ir vadybos studijų programos vadovas, taip pat Viešojo valdymo inovacijų laboratorijos vadovas, Viešojo administravimo instituto direktorius. Prof. dr. Andrius Stasiukynas taip pat buvo įvairių profesinių organizacijų ir darbo grupių prie viešojo valdymo institucijų nariu, taip pat buvo įsitraukęs į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą, dalyvavo „Horizon 2020“ projekte, vadovavo vadybos mokslo krypties doktorantams, buvo disertacijų gynimo komisijų nariu, yra dalyvavęs taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose, moksliniuose projektuose, vedė mokymus, už aktyvią mokslinę ir visuomeninę veiklą yra gavęs įvairių valstybės vadovų padėkų.

Išsamų doc. dr. Ilona Bartuševičienės gyvenimo aprašymą galima rasti čia.

Išsamų prof. dr. Andriaus Stasiukyno gyvenimo aprašymą galima rasti čia.