Magistrantas Vladas Miltakis laimėjo Finansų ministerijos konkursą - MRU
Naujienos

12 balandžio, 2022
Magistrantas Vladas Miltakis laimėjo Finansų ministerijos konkursą
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Įvykis
Universitetas
Bendruomenė
Mokslas

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Viešojo valdymo ir verslo fakulteto magistrantas Vladas Miltakis laimėjo I-ąją vietą  ir gavo piniginį prizą Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos konkurse, kurio bendras skirtų premijų fondas sudarė - 4500 eurų.

Jo mokslo darbas „Verslo modelio pasirinkimas naudojantis parama“ buvo įvertintas aukščiausiais balais: „Nors pačiam sunku vertinti savo veiklą, šis laimėjimas leidžia kiek atsikvėpti ir pasidžiaugti įdėtu darbu. Pasiektas rezultatas džiugina ir skatina siekti naujų tikslų. Labai smagu, kai gali sukurti kažką vertingo. Tikiuosi, kad šis darbas dar sukels klausimų, kuriems ieškant atsakymų - galėsime dar ryškiau nušviesti smulkaus ir vidutinio verslo rytojų Lietuvoje. Smagu, kai tavo ,,komandoje" yra stiprūs specialistai, dėl to esu dėkingas MRU, o ypač, savo darbo vadovei prof. dr. Birutei Mockevičienei Mikulskienei.“, - džiaugiasi I–osios vietos laimėtojas Vladas Miltakis.

Finansų ministerijos puslapyje skelbiama, kad iš visų konkursui pateiktų darbų komisija išskyrė du darbus, kurių vienas buvo skirtas įvertinti ir identifikuoti ryšį tarp valstybės paramos priemonių smulkiajam ir vidutiniam verslui ir verslo modelių, kuriuos taiko sėkmingai projektus įgyvendinę pareiškėjai, kitas – Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų į Baltijos šalis poveikį pasirinktiems ekonominiams, socialiniams bei aplinkosauginiams rodikliams.

„Keliu hipotezę, kad valstybės paramos sistemos priemonių taikymo verslui atrankoje neatsižvelgiama į verslo modelį. Verslo modelio ir kapitalo pritraukimo sąsaja ypač išryškėja tada, kai verslui ieškoma finansavimo kanalų. Tiek privatūs investuotojai, tiek ir fondai įprastai orientuoti į tam tikrus sektorius ar verslo formas – minėtus verslo modelius. Tai ypatingai svarbu, kai finansavimas reikalingas pradiniam kapitalui, kadangi skirtingi verslai gali gauti skirtingus finansuotojų pasiūlymus. Ryšys tarp verslo modelio ir finansavimo akivaizdus, todėl naudinga tirti verslo modelio ir finansavimo perspektyvas Lietuvoje“, – savo mokslo darbe rašo magistro darbų kategorijos laureatas, MRU studentas Vladas Miltakis.

Darbų vertinimo komisija, kurią sudarė Finansų ministerijos Investicijų departamento vyresnysis patarėjas Paulius Baniūnas, Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos katedros dėstytoja, Ekonomikos ir finansų klasterio lektorė dr. Viktorija Starkauskienė ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento Europos Sąjungos investicijų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Povilas Kriaučeliūnas vertino darbus atsižvelgdami į pasirinktos temos originalumą, tyrimo rezultatų kokybę ir išvadų pagrįstumą, praktinį išvadų pritaikymą. P. Kriaučeliūnas yra 2019 metų studentų magistro mokslo darbų kategorijos I vietos laureatas, tad šiais metais konkurse sutiko dalyvauti, kaip mokslo darbų vertinimo komisijos narys.