MRU ir Josai tarptautinio universiteto mokslininkų seminare apie šiuolaikinę Japoniją – dėmesys ateities tvarumo ir verslumo klausimams - MRU
Naujienos

16 lapkričio, 2022
MRU ir Josai tarptautinio universiteto mokslininkų seminare apie šiuolaikinę Japoniją – dėmesys ateities tvarumo ir verslumo klausimams
Mokslas
Seminarai
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Rektorė
Įvykis
Universitetas
Studijos
Bendruomenė

Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakultetas kartu su Japonijos Josai tarptautinio universiteto (Josai International University, JIU) Tarptautinio administravimo mokykla organizavo tarpdisciplininį seminarą apie šiuolaikinę Japoniją, skirtą paminėti Lietuvos ir Japonijos draugystės šimtmetį.

Seminarą atidarė MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė ir JIU prezidentas Dr. Kenji Sugibayashi. Įžanginį žodį tarė Japonijos ambasadorius Lietuvoje J. E. p. Tetsu Ozaki ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos departamento direktorius ambasadorius Audrius Brūzga.

„Jau daugiau kaip dešimtmetį glaudžiai bendradarbiaujame su Japonijos akademine bendruomene. Džiaugiamės, kad MRU studentai labai domisi šia šalimi, noriai mokosi jos kalbos, dalyvauja mainų programose. Vertiname draugiškus ir abipusiškai naudingus ryšius su partneriais, kurie nenutrūko net pandemijos sąlygomis”, – pabrėžia rektorė prof. dr. I. Žalėnienė.

MRU yra pasirašęs septynias akademinio bendradarbiavimo sutartis su Japonijos universitetais. Su Josai universitetu ir Kanagavos universitetu pasirašytos ir mainų sutartys. Per penkerius studijų metus iš Japonijos universitetų – MRU partnerių universitetų – mainams studijuoti į Lietuvą atvyko 15 studentų, o į Japonijos universitetus išvyko 4 studentai.

2013 m. MRU įkurtas Azijos centras, vykdantis programas, padedančias geriau pažinti Japoniją ir kitas Indijos – Ramiojo vandenyno regiono šalis. Centras kasmet priima savanorius iš Japonijos, kurie dėsto nemokamus šios šalies kalbos kursus Universiteto studentams, dalyvauja jos kultūrą pristatančiuose renginiuose. MRU Azijos centras su Japonijos ambasados Vilniuje pagalba, organizuoja parodas, muzikinius pasirodymus, svečių paskaitas, kurias skaito atvykę žinomi Japonijos dėstytojai.

Dr. Shigeru Matsumoto paskaitoje pristatė aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos kriterijais bei Darnaus vystymosi tikslais (angl. Environmental, Social and Corporate Governance / Sustainable Development Goals, ESG/SDG) grindžiamą veiklą Japonijos verslo pasaulyje ir aptarė ateities tvarumo kryptis versle tiek iš įmonės valdymo, tiek iš kapitalo rinkų perspektyvų. Įdomu pažymėti, kad buvo aptariama ir apie tarptautinės logistikos, ypač uostų, plėtros įtaka šalies ekonominei raidai, pasekmės uosto plėtrai ir valdymui Lietuvoje. Dr. Shinichi Ishii kartu su renginio dalyviais ieškojo atsakymų į klausimus: kaip pritraukti užsienio verslą ar investicijas į logistikos sektorių? Ar logistikos plėtra gali būti efektyvi, palyginti su laisvosios prekybos zona ilgalaikei ekonomikos plėtrai?

Seminare taip pat aptarti Japonijos turizmo aspektai ir iššūkiai, su kuriais tenka susidurti siekiant, kad Japonija būtų tarptautinio turizmo centras. Dr. Takekuni Kurosawa pristatė kai kurias turizmo pramonės iniciatyvas, tokias kaip viešbučiai, viešasis transportas ir vietinės turizmo bendruomenės plėtra. Svarstyta, kaip pandemija paveikė Japonijos turizmo pramonės situaciją.

Dr. Goro Komatsu teigia, kad Japonijos ekonomikos, kuri kažkada buvo giriama kaip stebuklas, rezultatai per pastaruosius tris dešimtmečius buvo ne tokie puikūs. Tad savo pristatyme mokslininkas atskleidė, kas sukėlė ekonomikos sąstingį, kokios galimybės paspartinti ekonomikos plėtrą. Dr. Toake Endoh, politikos mokslų ekspertė apžvelgė Japonijos imigracijos ir integracijos politikos bei paramos sistemas ir esmines problemas.

MRU Prof. dr. Paulius Pakutinskas atskleidė Japonijos ir Lietuvos sąsajas tradicijų, modernumo ir technologijų kontekste.

„Tikimės, kad mokslininkų įžvalgos apie šiuolaikinės Japonijos visuomenę ir ekonomiką, verslą, turizmą ir regioninę plėtrą prisidės prie glaudesnio Josai tarptautinio universiteto ir Mykolo Romerio universiteto bendradarbiavimo ir bus naudingos plėtojant dvišalius ryšius“, – apibendrindamas seminarą, sakė MRU Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas dr. Darius Štitilis.

Renginio įrašą galima rasti čia.