Konferencijoje "Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos“ pristatyta Lietuvos sveikatos sistemos plėtotės vizija - MRU
Naujienos

24 rugsėjo, 2020
Konferencijoje „Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos“ pristatyta Lietuvos sveikatos sistemos plėtotės vizija
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

2020 m. rugsėjo 28 d. Mykolo Romerio universitete įvyko Sveikatos tyrimų laboratorijos ir Politikos mokslų instituto organizuota konferencija ,,Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos”. Renginys, į kurį sukviesti Lietuvos sveikatos politikos formuotojai, sveikatos priežiūros valstybinio ir privataus sektoriaus darbuotojai, pacientai, NVO, mokslininkai ir praktikai šiais metais buvo skirtas Mykolo Romerio universiteto 30-mečiui paminėti. 

 
Pirmoji konferencijos dalis skirta sveikatos politikos ir sistemos vertinimui. Pranešimą skaitė Mykolo Romerio universiteto profesorė, Sveikatos tyrimų laboratorijos vadovė prof. dr. Danguolė Jankauskienė. Profesorė pristatė mokslinį sveikatos politikos vertinimą, pabrėždama, jog Lietuva pasižymi geromis mokslo įrodymais pagrįstomis sveikatos politikos formavimo gairėmis, tačiau jose pasigendama visuomenės brandos ir priimtinumo lygio bei netolygumų įvertinimo, o taip pat kitų sektorių pagalbos. Būtent todėl sveikatos politikos įgyvendinimas dažnai stringa. Tai atspindėjo ir dalyvių pateikti klausimai.
 
Antrojoje konferencijos dalyje vyko visuomenėje populiariausių politinių partijų programų sveikatos politikos dalies pristatymai. Savo atstovaujamų politinių partijų esminius sveikatos politikos formavimo vizijos aspektus pristatė Antanas Matulas, Dovilė Šakalienė, Vytautas Tamošiūnas. Diskusiją moderavo politologai doc. dr. Vytautas Dumbliauskas ir Rima Urbonaitė. 
 
Trečioje dalyje – dalyviai nuotoliniu būdu kviesti prisijungti prie Mykolo Romerio universiteto doktorančių moderuojamų diskusijų darbo grupėse temomis: ,,Tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelis“ bei ,,Slaugos ir globos integracija“. Šiose grupėse, kuriose dalyvavo visi suinteresuotieji, aptartos skaudžiausios sveikatos sistemos problemos ir aktualijos, kurias Covid 19 pandemija tik dar labiau išryškino. Gyventojų poreikiams patenkinti sveikatos sistemai reikia rimtos pagalbos iš kitų sektorių, ypač aktualu integruoti sveikatos ir socialines paslaugas, sukuriant tinkamą jų organizavimo ir finansavimo modelį. Reikia iš esmės gerinti sveikatos paslaugų vadybą ir jų koordinavimą ne tik pačioje sveikatos sistemoje, bet ir už jos ribų. Tradiciškai, organizuodama tokio pobūdžio konferenciją jau aštuntąjį kartą, MRU Sveikatos tyrimų laboratorija visus konferencijos dalyvius iš visų suinteresuotųjų grupių stengiasi įtraukti į sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą. Tai šįkart sėkmingai pavyko nuotoliniu būdu.