Tarp podoktorantūros stažuočių 2020–2022 m. paraiškų konkurso nugalėtojų – ir MRU projektai - MRU
Naujienos

22 liepos, 2020
Tarp podoktorantūros stažuočių 2020–2022 m. paraiškų konkurso nugalėtojų – ir MRU projektai
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Doktorantūra
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Paskelbti podoktorantūros stažuočių 2020–2022 m. Lietuvos mokslo ir studijų institucijose paraiškų konkurso nugalėtojai. Pasirašyti Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis finansuojamų stažuočių projektų sutarčių pakviesti ir Mykolo Romerio universiteto mokslininkai. Universitete bus įgyvendinami 6 podoktorantūros stažuočių projektai. Lėšos skirtos įgyvendinant Ateities ekonomikos planą. 

Finansuojamos MRU paraiškos: 
„Organizacijų atsparumo vertinimo modelis (Bounce forward)“ (vad. prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė, podoktorantūros stažuotoja – dr. Ilona Bartuševičienė, ekonomikos mokslo kryptis); 
 
„Investicijų į kibernetinį saugumą kaštų naudos vertinimas“ (vad. prof. dr. Darius Štitilis, podoktorantūros stažuotoja – dr. Gintarė Giriūnienė, ekonomikos mokslo kryptis); 
 
„Psichologiniai kontakto užmezgimo ypatumai įtariamųjų nusikaltimų tyrimo apklausose“ (vad. prof. dr. Rita Bandzevičienė, podoktorantūros stažuotojas – dr. Aleksandras Izotovas,  psichologijos mokslo kryptis); 
 
„Vadovų saviugda organizacinių pokyčių kontekste: transformuojančio ugdymosi patirtys ir sąmoningas asmeninis bei profesinis augimas“ (vad. prof. dr. Valdonė Indrašienė, podoktorantūros stažuotoja – dr. Aušra Kolbergytė, Edukologijos mokslo kryptis); 
 
„Medijų ir informacinio raštingumo bei sisteminės funkcinės lingvistikos sąsajų tyrimas“ (vad. doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, podoktorantūros stažuotoja – dr. Viktorija Mažeikienė, edukologijos mokslo kryptis);
 
„Tampant finansiškai savarankišku: psichologinio augimo ir sąstingio veiksniai finansinės priklausomybės kontekste (LEAF)“ (vad. prof. dr. Saulė Raižienė, podoktorantūros stažuotojas – dr. Rimantas Vosylis, psichologijos mokslo kryptis).
 
Kvietimas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“