Darius Rauličkis apgynė ekonomikos mokslo krypties disertaciją - MRU
Naujienos

8 balandžio, 2021
Darius Rauličkis apgynė ekonomikos mokslo krypties disertaciją
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Doktorantūra
Disertacijos gynimas | PhD

Sveikiname Darių Rauličkį (Verslo ir ekonomikos institutas), 2021 m. balandžio 8 d. apgynusį ekonomikos mokslo krypties (S 004) daktaro disertaciją „Komercinių bankų nuosavo kapitalo pelningumo prognozavimas signalizavimo teorijos kontekste taikant išankstinius rodiklius“. 

Mokslinė vadovė:
prof. dr. Daiva Jurevičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004).

Gynimo taryba:
Pirmininkė prof. dr. Kristina Levišauskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004).
Nariai:
prof. dr. Valdonė Darškuvienė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika S 004);
prof. dr. Eglė Kazlauskienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika S 004);
prof. dr. Jelena Titko (Ekonomikos ir kultūros aukštoji mokykla, Latvijos Respublika, socialiniai mokslai, ekonomika S 004);
prof. dr. Asta Vasiliauskaitė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika S 004).

Disertaciniu tyrimu siekiama išspręsti mokslinę problemą: kokie ir kaip ekonominių veiksnių vertinimo išankstiniai rodikliai gali būti taikomi komercinių bankų nuosavo kapitalo pelningumo prognozavimo rodiklių sąrangai ir signalų apie siekiamą nuosavo kapitalo pelningumą indukavimui. Disertacijoje pateikiami komercinių bankų nuosavo kapitalo pelningumo prognozavimo ir signalizavimo teoriniai aspektai, pagrindžiamos ekonominių veiksnių vertinimo išankstinių rodiklių įtraukties į kuriamą modelį galimybės bei juos taikant sukuriamas komercinių bankų nuosavo kapitalo pelningumo prognozavimo ir signalų indukavimo modelis. Be to, disertacijoje įvertintas sukurtas komercinių bankų nuosavo kapitalo pelningumo prognozavimo ir signalų indukavimo modelis, nustatytos jo galimybės ir apribojimai. Disertacinio tyrimo rezultatai pagrindžia komercinių bankų nuosavo kapitalo pelningumo prognozavimo ir signalų indukavimo modelį (signalizavimo ir prognozavimo teoriją papildo nauju požiūriu), kuris kartu su kitais rodikliais kompleksiškai įtraukia ekonominių veiksnių vertinimo išankstinius rodiklius ir padeda patikslinti signalų indukavimą apie siekiamą nuosavo kapitalo pelningumą, nustatyti konkretūs tinkamiausi ekonominių veiksnių vertinimo išankstiniai rodikliai. Gebėjimas indukuoti ir komunikuoti tikslesnius signalus apie siekiamą nuosavo kapitalo pelningumą komerciniams bankams padeda gerinti savo reputaciją tiek prieš banko vidinius, tiek prieš išorinius signalų gavėjus.

Raktiniai žodžiai: nuosavo kapitalo pelningumas, prognozavimas, ekonominių veiksnių vertinimo išankstiniai rodikliai, komerciniai bankai

Susipažinti su disertacija