Ekonomikos ir verslo transformacija – kokie pokyčiai ateis greičiausiai? - MRU
Naujienos

27 liepos, 2021
Ekonomikos ir verslo transformacija – kokie pokyčiai ateis greičiausiai?
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

„Technologijų proveržis išties daro poveikį verslo sprendimams ir visuomenei, tačiau, ilgalaikėje perspektyvoje, aktualiausi klausimai yra susiję su gebėjimu prisitaikyti ir koja kojon žengti su ekonomikos ir verslo rinka.“ – teigia Mykolo Romerio universiteto (MRU) Verslo ir ekonomikos instituto direktorė dr. Lina Volodzkienė.  Mokslininkė pastebi, kad ateities tendencijų ir pokyčių numatymas, jų susiejimas su asmeninėmis savybėmis ir šiuolaikinės visuomenės poreikiais, itin aktualus jauniems žmonėms, esantiems ties būsimos profesijos, o ir savo gyvenimo kelio, pasirinkimu.   

Ateities ekonomikos ir verslo varomosios jėgos

Europos Komisijos (EK) pateiktame 2019 m. Lietuvos ekonomikos vertinime pastebima, kad Lietuva turi didinti darbo našumą, o pagrindinis būdas tai pasiekti – didinti žinioms imlių sektorių, pagrįstų aukštomis darbuotojų kompetencijomis ir pažangiųjų technologijų taikymu, dalį ekonomikoje. Vadinasi, inovacijos ir technologiniai pokyčiai, skaitmenizacija bei tinklų plėtra, verslo modernizacija ir darbo našumo augimas, tvarumas bei žaliasis kursas – ateities ekonomikos ir verslo varomosios jėgos. „Į tai orientuojamės ir institute. Čia svarbiausia – į bendrą rinkos konkurencingumą orientuotos ir į konkrečių sektorių stiprinimą nukreiptos iniciatyvos ir studijų programos. Siekiame, kad didžiąją dalį jų sudarytų pažangios ir aukštą pridėtinę vertę verslui kuriančios studijų programos“ – teigia dr. Lina Volodzkienė.

Paklausos ir pasiūlos dėsniai. Kur didžiausias specialistų poreikis?

Šiais metais MRU Verslo ir ekonomikos institutas pristato naują Skaitmeninės ekonomikos bakalauro programą, kuri buvo kurta su didžiausiais rinkos ir viešojo sektoriaus darbdaviais, mokslininkais, o suplanuotas studijų dalykų turinys pilnai atspindi ne tik rinkos poreikius, bet ir ES prioritetus. Siekiant kurti aukštą pridėtinę vertę mokslu ir studijomis ir planuojant studijų turinį, aiškiai atsižvelgta į EK išskirtus 6 prioritetus 2019-2024 m. laikotarpiui -  Europos žaliasis kursas, Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa, Žmonėms tarnaujanti ekonomika, Pasaulyje stipresnė Europa, Europinės gyvensenos propagavimas. Artimiausiu metu net 40 proc. darbo vietų Lietuvoje gali būti skaitmenizuotos, – ir tai yra didžiausias procentas tarp EBPO narių. Tokios sąlygos ypač svarbios planuojant specialistų poreikį.

Pasauliniame kibernetinių grėsmių kontekste ypač aktualios tampa Technologijų ir kibernetinio saugumo bakalauro studijos, kuriose studentai įgyja kompleksinius gebėjimus bei žinias, pradedant organizaciniais, komunikaciniais, rizikų valdymo, incidentų bei krizių valdymo ir baigiant teisiniais, duomenų apsaugos ar intelektinės nuosavybės. MRU Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekano prof. dr. Dariaus Štitilio teigimu, „kibernetinio saugumo valdymo specialistų poreikis jau dabar yra didelis ir pastoviai didėja. Todėl tikimės, kad ši programa bus puikus tramplinas į įdomią bei puikiai apmokamą kibernetinio saugumo valdymo specialisto ar vadovo (o gal būt verslo steigėjo) karjerą".

Globali strategija studijų turinyje

Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos bakalauro studijos, skirtos tiems, kurie siekia įgyti tarptautinio verslo, logistikos ir muitinės veiklos žinių, nori išmokti savarankiškai, profesionaliai ir šiuolaikiškai organizuoti bei vykdyti tarptautinės tiekimo grandinės, muitinės logistikos veiklas, kurti ir plėtoti savo verslą Lietuvoje, ES ir už jos ribų. Irina Duleva, profesionalė dirbanti muitinės logistikos srityje, teigia, kad „šiuo metu yra didelis muitinės pareigūnų poreikis. Gavus bazines žinias jus galėsite pasirinkti  specializaciją, atitinkančią savo lūkesčius iš daugybės sričių: muitinės procedūros, tarifai ir mokesčių apskaita, muitinės sandėlių kontrolė ir pan. Taip pat atsiveria didelės galimybės, siekiant karjeros ir privačiame sektoriuje. Tarptautinės logistikos srities specialistų paklausa yra stabiliai auganti nuo 2000 metų ir išlieka yra viena iš paklausiausių Lietuvoje. Šios srities darbuotojų darbo užmokestis vidutiniškai 20-30%  didesnis nei rinkos vidurkis, darbo vietų poreikis nuolat auga“.

Kadangi finansai yra neatsiejama nuo ekonomikos ir svarbi verslo dalis, MRU Verslo ir ekonomikos institutas kviečia į Finansų industrijos bakalauro studijas, ypač tuos, kurie nori suprasti finansų industrijos funkcionavimo ypatumus greitai kintančioje globalioje aplinkoje. Šios programos absolventai įgis žinias ir gebėjimus, kurie yra reikalingi steigiant ir valdant nuosavą verslą, dirbant verslo įmonėse, viešojo sektoriaus organizacijose, finansų paslaugų ir konsultacinėse įmonėse. Kaip sako programos studentas Mohammad Nuruddin, „Finansų industrijos studijas pasirinkau dėl jų aktualumo. Pasaulyje šios krypties studijas renkasi daugybė žmonių, kurie galvoja apie savo ateitį ir aiškią, gerą karjerą. Pirma, šios programos absolventai gauna tikrai aukštus atlyginimus, kita – labai geri įsidarbinimo rodikliai tiek Lietuvos studentams, tiek atvykusiems, kurie vėliau išvyksta į savo šalis. MRU tai viena geriausiai vertinamų šios krypties programų, suteikianti kvalifikuotų tiek teorinių, tiek praktinių žinių, be to, universitete fantastiška aplinka ir galimybės tarptautiniams studentams“.

Turime ir dar vieną išskirtinumą. Kompiuterinių žaidimų kūrimo ir skaitmeninės animacijos industrija gali būti apibūdinta kaip nuolatos tobulėjanti,  auganti – tai viena didžiausių industrijų pasaulyje. Noras tobulėti, gilinti žinias ne tik informatikos, dizaino srityse, bet ir žaidimų kūrime, specialiuosiuose efektuose atveda į bakalauro Informatikos ir skaitmeninio turinio programą. Šios programos studentams siūlomos ypatingos sąlygos – pirmuosius du kursus jie studijuoja Lietuvoje, kitus du – Pietų Korėjos Dongseo universitete.

Šiuolaikinės technologijos ir e. verslo globalumas

Reaguojant į verslo segmente vykstančius pokyčius pristatome naują Prekės ženklo ir reklamos vadybos bakalauro studijų programą, skirtą parengti verslo krypties specialistus tarpusavyje glaudžiai susijusiose prekės ženklo ir reklamos vadybos srityse, gebančius integraliai suprasti prekės ženklo kūrimo teorijų, projektų ir strategijų kūrimo, pozicionavimo ir valdymo e. erdvėje ypatumus, reklamos verslo strategijų, reklamos modeliavimo, dizaino, integruotos įvaizdžio vadybos, dalijimosi ekonomikos ir kitas prekės ženklo bei reklamos turinio kūrimo, o taip pat ir savisamdos bei antreprenerystės (verslumo) skatinimo ir plėtojimo šiose srityse aspektus.

Na, o Globalaus verslo ir moderniosios rinkodaros bakalauro studijų programa išugdys gebėjimą ieškoti kūrybinių sprendimų įvairiose srityse, ne tik kuriant naujas pardavimo strategijas, bet ir griaunant stereotipus. Programos vadovės dr. Miglės Černikovaitės teigimu, „globalus verslas yra viena įdomiausių ir mažiausiai nuspėjamų sričių, kuri sparčiai vystosi dėl globalizacijos. Taip yra dėl to, kad konkurencinis pranašumas įgyjamas dėl novatoriškų logistikos sprendimų, modernios šiuolaikinės technologijos ir e. verslo globalumas leidžia ieškoti kūrybinių sprendimų, ne tik kuriant naujas pardavimo strategijas, bei ieškant naujų verslo modelių ir e. rinkodaros priemonių globalaus verslo plėtrai“.

Nori įgyti šiuolaikinei ekonomikai būtinas savybes ir sieki būti pilnaverčiu šiuolaikinės visuomenės nariu bei novatorišku verslo atstovu? Nuspręsk, kuri programa Tau aktualiausia!