Ketinimų memorandumas su Italijos Libera Universita’ Mediterranea (LUM) universitetu – naujas santykių plėtros etapas - MRU
Naujienos

23 spalio, 2023
Ketinimų memorandumas su Italijos Libera Universita’ Mediterranea (LUM) universitetu – naujas santykių plėtros etapas
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Mykolo Romerio universiteto (MRU) ir Italijos Libera Universita’ Mediterranea (LUM) universiteto ryšiai įgauna formalų akademinio bendradarbiavimo ir mainų pobūdį: šiandien pasirašytas abiejų universitetų Ketinimo memorandumas, neabejotinai sutvirtinsiantis abiejų universitetų ateities inciatyvų galimybes.

Ketinimo memorandumo tikslas įprasminti jau įsibėgėjusį bendradarbiavimą tarp abiejų universitetų, skatinti studentų ir dėstytojų mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje, projektinėje veikloje, rengti bendras tarptautines konferencijas ir kitaip plėtoti akademinį bei kultūrinį bendradarbiavimą.

„Šis memorandumas sudarys puikias sąlygas abiem institucijom kolaboruoti technologijų, verslo ir vadybos srityse, o artimiausioje perspektyvoje - aplinkosaugos mokslų ir IT srityse“, - sakė rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, pažymėdama, kad tai prisidės prie abiejų universitetų akademinio ir mokslinio potencialo didinimo.

Profesorius Giovanni Schiuma, LUM profesorius, Vadybos, finansų ir technologijų katedros direktorius  buvo įgaliotas pasirašyti sutartį universiteto vardu.