MRU stiprinama politikos kryptis – startuoja Vadybos ir politikos mokslų institutas - MRU
Naujienos

27 gruodžio, 2021
MRU stiprinama politikos kryptis – startuoja Vadybos ir politikos mokslų institutas
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Universitetas

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Tarybos nutarimu Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Politikos mokslų institutą (toliau – PMI) nuspręsta prijungti prie Lyderystės ir strateginio valdymo instituto (toliau – LSVI) ir pavadinti – Vadybos ir politikos mokslų institutu.

Sutelkiame potencialą. LSVI ir PMI institutų dėstytojai yra įsitraukę į vieni kitų kuruojamų programų įgyvendinimą. Politikos mokslų kryptis išlaikoma ir bus stiprinama,  matoma sinergija ir galimybės dar glaudžiau bendradarbiauti, atsižvelgiant į tarptautines tarpdiscipliniškumo tendencijas. Todėl toks potencialo sutelkimas, dviejų gana nedidelių institutų darbuotojų galimas glaudesnis bendradarbiavimas, gali leisti efektyviau organizuoti darbą ir pasiekti geresnių rezultatų.

LSVI matomas stiprus įdirbis mokslinės produkcijos kūrime, vykdomos studentus pritraukiančios magistro studijų programos, praktinės organizacinės vadybos ir projektinės veiklos. PMI jau ilgus metus turi veikiančią bakalauro programą, kurioje sutelktos ir stiprių dėstytojų-mokslininkų pajėgos, taip pat vykdoma išskirtinė Lietuvos kontekste magistro programa sveikatos politikos srityje, kuri, manoma, bus tik aktualesnė pastarųjų metų pandemijos fone.

Jungiame resursus. Siekiama efektyvinti paskaitų planavimą jas srautinant ir pasitelkiant to paties instituto dėstytojus, kas leidžia minimizuoti Fakulteto kaštus ir pasitelkti esamų dėstytojų potencialą, optimizuojami visi planavimo ir administravimo procesai. Efektyvinant administravimo procesus, tikslingiau planuojami dėstytojų krūviai, paprastėja ir jų formavimas, tampa aiškesnė ir programų vykdymo sistema. Sutelkiant resursus viename padalinyje tikimasi ne tik administracinės naštos minimizavimo, tačiau ir efektyvesnės vidinės komunikacijos.

Ateities vizija. Dviejų padalinių jungimas nėra tik formalus resursų sutelkimas, tačiau, pirmiausia, tai yra siekis stiprinti ir studijų programas, ir vykdyti dar aktyvesnę mokslinę veiklą bei bendradarbiauti įvairiose projektinėse veiklose. Todėl Vadybos ir politikos mokslų instituto vadovė doc. dr. Aistė Dromantaitė pažymi, jog „sujungus LSVI ir PMI padalinius, ne tik išlaikoma bei stiprinama politikos mokslų kryptis, bet numatomas ir bendras darbo efektyvumas, valdymo ekonomiškumas ir finansinis stabilumas. Jungimas svariai prisideda prie MRU strategijoje numatytų krypčių ir tikslų įgyvendinimo, tai yra svarbi mokslo sistemos dalis, Vadybos ir politikos mokslų instituto dinamiška veikla yra itin reikšminga šiuolaikinių vadybos ir politikos disciplinų plėtrai.“ Todėl ateityje ir siekiama, jog įvykdžius šią pertvarką, būtų išnaudojamos galimybės didelės įvairovės mokslininkų potencialo sutelkimui, racionalesniam lėšų naudojimui, esamos infrastruktūros integravimui, mokslo ir studijų būklės gerinimui, mokslinio bendradarbiavimo skatinimui, racionalesniam administravimo lėšų naudojimui.