Viešųjų paslaugų teikimo perdavimas nevyriausybiniam sektoriui: kokios galimybės? - MRU
Naujienos

13 kovo, 2018
Viešųjų paslaugų teikimo perdavimas nevyriausybiniam sektoriui: kokios galimybės?
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

LR Vyriausybės programoje numatyta palaipsniui įvairias viešųjų paslaugų teikimą perduoti ir nevyriausybinėms bei bendruomeninėms organizacijoms (NVO). Vis dėlto ekspertai vis dažniau kelia klausimus, ko reiktų, kad būtų užtikrintas šio perdavimo proceso veiksmingumas ir efektyvumas, NVO potencialo įvertinimas, ir savivaldybių pasirengimas. Apie tai kalbamės su Viešojo valdymo inovacijų laboratorijos vadovu, VVF Viešojo administravimo instituto direktoriumi doc. dr. Andriumi Stasiukynu.

Kas jau nuveikta šioje srityje?

MRU Viešojo valdymo inovacijų laboratorijos mokslininkai siekia atsakyti į minėtus klausimus. Kovo pradžioje kaip tik vyko seminaras-diskusija, kurioje siekėme atsižvelgti Lietuvos NVO esamą situaciją ir įvardinti veiksnius, kurie inicijuotų aktyvesnį viešųjų paslaugų perdavimą nevyriausybinėms ir bendruomeninėms organizacijoms. Esame išskyrę pagrindines sritis, kuriose NVO galėtų teikti viešąsias paslaugas.

Taip pat aptarėme Lietuvos gerąsias patirtis, kurios leidžia suformuluoti sėkmingai teikiančios paslaugas organizacijos portretą. Išskyrėme pagrindines problemas, kurias išsprendus susidarytų palankesnės sąlygos viešųjų paslaugų teikimo perdavimui nevyriausybiniam sektoriui.

Ko reiktų, kad šie procesai vyktų intensyviau ir efektyviau?

Apibendrinant diskusijos ir ankstesnių tyrimų rezultatus, galima teigti, jog siekiant kokybiškų viešųjų paslaugų savivaldybių lygmenyje dar reikia pastiprinti patį NVO potencialą. Vyriausybė taip pat turėtų turi skirti daugiau dėmesio NVO stiprinimui ir jų gebėjimams teikti viešąsias paslaugas. Taip pat labais svarbus ir aktyvesnis įvairių bendruomenių įsitraukimas. Reikalingos dar aktyvesnės diskusijos ir skirtingų grupių įsitraukimas.

Kokius artimiausius darbus esate numatę?

Mes ir toliau inicijuojame intensyvias diskusijas ir konferencijas, kuriose bendruomenių nariai, mokslininkai, valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai turėtų galimybe dalintis patirtimi, konkrečiais pasiūlymais, kaip būtų galima šiuos procesus dar labiau efektyvinti.

Kartu su Viešojo valdymo kompetencijų tinklu (sukurtas LR Vidaus reikalų ministerijos ir Mykolo Romerio universiteto iniciatyva) organizuojame tarptautinę mokslinę 5-ąją Viešojo valdymo pokyčių konferenciją „Galimybės tobulinti viešųjų paslaugų teikimo organizavimą“, kuri vyks LR Seime kovo 28 dieną. Šioje konferencijoje bus pristatytos gerosios užsienio šalių patirtys, mokslininkai dalinsis savo įžvalgomis ir rekomendacijomis, kaip būtų galima tobulinti viešųjų paslaugų organizavimą.

Prie laboratorijos veikiantis Bendruomeniškumo tyrimų centras, kuriam vadovauja profesorius Saulius Nefas, 2018 metų balandžio 19 dieną organizuoja kasmetinę konferenciją „Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?“ ir šioje jau 10-ojoje konferencijoje pagrindinis dėmesys bus skiriamas viešojo administravimo sektoriui – savivaldybėms ir vietos bendruomenių bendradarbiavimui. Šie ir kiti renginiai apibendrinantys mokslinius tyrimus ir praktines gerąsias patirtis turėtų talkinti viešosios politikos įgyvendintojams formuojant viešųjų paslaugų teikimo perdavimo nevyriausybiniam sektoriui modelį.

Dėkoju už pokalbį.