In Memoriam: prof. dr. Darius Štitilis (1974 - 2024) - MRU
Naujienos

12 kovo, 2024
In Memoriam: prof. dr. Darius Štitilis (1974 – 2024)
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Su giliu liūdesiu pranešame, jog eidamas 50-uosius metus staiga mirė Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto (VVVF) dekanas prof. dr. Darius Štitilis. Profesorius buvo ilgametis Mykolo Romerio universiteto darbuotojas, daug laiko ir jėgų skyręs Universiteto veiklai, garsinęs MRU vardą pasaulyje.

Savo akademinės kelionės metu, daugiau nei 25 metus VVVF dekanas tyrinėjo informacinių technologijų teisės sritį, asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo klausimus, kibernetinius nusikaltimus ir biometrinių technologijų teisinį reguliavimą. Prof. dr. D. Štitilis buvo vienas pagrindinių mokslininkų, kūrusių Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelį. Profesorius sukūrė studijų programą „Kibernetinio saugumo valdymas“ ir jai sėkmingai vadovavo. 2021 m. kartu su Karališkojo Melburno technologijos instituto kolegomis įkūrė ir vadovavo Australijos-Lietuvos kibernetinio saugumo tyrimų tinklui (ALCRN). Dekanas visuomet buvo pasitempęs, reiklus, atsakingas, mėgo bendrauti su studentais.

Prof. dr. Darius Štitilis publikavo daugiau nei 50 mokslinių straipsnių, kurių nemaža dalis įtraukta į Web of Science ir / arba Scopus bei kitas duomenų bazes. Profesorius nuolat dalyvavo mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, kur pristatydavo mokslo pranešimus bei projektinės veiklos rezultatus. Garsinant Universiteto vardą, aktyviai dalyvavo rengiant doktorantus, ruošė nacionalinius ir tarptautinius mokslo programų projektus.

Mykolo Romerio universiteto bendruomenė visada atsimins prof. dr. Darių Štitilį ne tik kaip darbuotoją, kūrusį ir garsinusį MRU vardą, bet ir kaip išskirtinai darbščią, šviesią, geranorišką ir labai nuoširdžią asmenybę, kuriai visuomet pirmoje vietoje buvo žmogus.

Atsisveikinimas su a.a. prof. dr. Dariumi Štitiliu vyks šį ketvirtadienį 11-21 val. Vilniuje, J. Matulaičio a. 3,  3 salėje (po Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčia). Artimieji  prašo pagerbti Jo atminimą  simboliniu gėlės žiedu.

Prof. dr. D. Štitilis bus laidojamas Žiežmariuose. Artimųjų valia laidotuvės bus privačios.