Įvertinta, pagal naują SKVC metodiką, maksimaliam 7 metų laikotarpiui akredituota pirmoji MRU studijų kryptis - MRU
Naujienos

22 balandžio, 2022
Įvertinta, pagal naują SKVC metodiką, maksimaliam 7 metų laikotarpiui akredituota pirmoji MRU studijų kryptis
Įvykis
Universitetas
Studijos
Bendruomenė
Mokslas
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) sudaryta tarptautinė ekspertų komisija, vadovaujama prof. dr. Andrew Goodspeed, atliko ir šių metų vasario mėn. paskelbė Mykolo Romerio universiteto (MRU) vykdomų vertimo krypties pirmosios pakopos studijų ekspertinį išorinį vertinimą. SKVC, vadovaudamasis tarptautinės ekspertų grupės parengtomis krypties studijų išorinio vertinimo išvadomis ir atsižvelgdamas į SKVC Studijų vertinimo komisijos siūlymą, šių metų balandžio mėn. priėmė sprendimą maksimaliam 7 metų laikotarpiui akredituoti MRU vertimo krypties pirmosios pakopos studijas. 

 MRU Akademinių reikalų centro Studijų programų ir kokybės užtikrinimo grupės vadovės doc. dr. Ingos Juknytės – Petreikienės teigimu „Dauguma vertimo studijų krypties, pagal naują 2019 m. patvirtintą studijų krypčių vertinimo metodiką, vertintų sričių buvo įvertintos kaip gerai, sistemiškai plėtojamos, be esminių trūkumų, kai kurios kaip labai gerai vertinamos nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų“. Doc. dr. Inga Juknytė – Petreikienė pabrėžė, jog „ekspertai kaip išskirtinės kokybės savybes, kurių ne visi gali pasiekti, išskyrė į Vertimo ir redagavimo bakalauro studijų programą įtrauktą „antrosios užsienio kalbos“ elementą, leidžiantį rinktis iš vokiečių, ispanų, prancūzų, norvegų, mandarinų ir korėjiečių kalbų. Ekspertai taip pat akcentavo, jog ši studijų programa yra unikali savo modeliu ir struktūra tuo, kad „vertimo“ ir „redagavimo“ sujungimas į vieną išsamią pirmosios pakopos programą yra naujoviškas, tinkamas ir intelektualiai pagrįstas. Tarptautinė ekspertų komanda taip pat pastebėjo, jog studijų programai didelę naudą teikia stiprių, atsidavusių ir motyvuotų socialinių dalininkų dalyvavimas studijų programoje“. Akademinių reikalų centro Studijų programų ir kokybės užtikrinimo grupės vadovė padėkojo doc. dr. Vilhelminos Vaičiūnienės vadovaujamos programos dėstytojų komandai ir savianalizės suvestinės rengimo darbo grupei už išskirtinius pasiekimus. 

Šių metų gegužės mėn. jau yra suplanuoti MRU  vykdomų verslo ir viešojo administravimo studijų krypčių pirmosios ir antrosios pakopos studijų ekspertiniai išoriniai vertinimai, atvykstant tarptautinėms ekspertų grupėms. Taip pat šių mokslo metų pabaigoje bus pateikti prašymai į SKVC atlikti MRU vykdomų filologijos pagal kalbą ir finansų studijų krypčių išorinį ekspertinį vertinimą.